Проблеми і перспективи розвитку підприємництва

Збірник наукових праць "Проблеми і перспективи розвитку підприємництва" включено до Переліку фахових наукових видань України категорії "Б". У збірці «Проблеми і перспективи розвитку підприємництва» публікуються статті, що містять виклад результатів наукових досліджень, а також огляди з найбільш актуальних проблем економічної теорії, економіки підприємств та управління виробництвом, менеджменту, маркетингу, фінансів і банківської справи, обліку і аудиту, міжнародної економіки, розміщення продуктивних сил і економіки регіонів, математичних методів та інформаційних систем в економіці.

Спеціальності: 051 «Економіка»; 071 «Облік і оподаткування»; 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»; 073 «Менеджмент»; 075 «Маркетинг»; 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»; 281 «Публічне управління та адміністрування»; 292 «Міжнародні економічні відносини»

№ 25 (2020)

Зміст

Статті

ВПЛИВ ПАНДЕМІЇ COVID-19 НА МІГРАЦІЙНІ ПОТОКИ З УКРАЇНИ ДО КРАЇН ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ PDF
Alina Artyomova, Yuliya Kuznetsova 4
ВСТАНОВЛЕННЯ ОСНОВНОГО ЗАКОНУ ЛОГІСТИКИ PDF
Vasil Babailov, Daria Prykhodko 17
РОЗВИТОК ІННОВАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УМОВАХ КРИЗИ PDF
Viktoriya Blaga, Yevgeniy Geleverya, Irina Khoroshilova 26
ФІНАНСОВІ АСПЕКТИ РЕКОНСТРУКЦІЇ, БУДІВНИЦТВА І ЕКСПЛУАТАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ УКРАЇНИ PDF
Tetiana Dedilova, Oleksandr Nosyriev, Oksana Yurchenko 34
ВИЗНАЧЕННЯ ПРИХИЛЬНОСТІ СПОЖИВАЧІВ ДО НАДАВАЧІВ ПОСЛУГ НА ПРИКЛАДІ АПТЕЧНИХ ЗАКЛАДІВ PDF
Liudmyla Dorokhova, Volodymyr Malyi, Olena Piven, Oleksandr Dorokhov 48
МІСЦЕ УКРАЇНСЬКОГО БІЗНЕСУ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ ЕНЕРГЕТИЧНОМУ ПРОСТОРІ PDF
Liudmyla Kalinichenko, Leonid Bagmut 57
СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЯК СКЛАДОВА ІННОВАЦІЙНОГО ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ PDF
Іryna Kyrchata, Elena Shershenyuk 66
ЕСКРОУ-РАХУНКИ: ОБЛІКОВІ АСПЕКТИ PDF
Tetiana Kovalova 76
ТЕОРЕТИЧНИЙ ОГЛЯД МОДЕЛЕЙ І ФОРМ ФІНАНСУВАННЯ МОСТОБУДУВАННЯ PDF
Yaroslava Levchenko, Oksana Yurchenko 85
ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ В СИСТЕМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ РЕГІОНАЛЬНИХ ПРОМИСЛОВИХ КОМПЛЕКСІВ PDF
Oleksandr Nosyriev, Tetiana Dedilova, Svitlana Osypova 93
ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЯК ІНСТРУМЕНТ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ PDF
Oleksandr Nosyriev, Svitlana Osypova, Inna Tokar 108
АЛГОРИТМ РЕАЛІЗАЦІЇ ТА ЗАХОДИ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ PDF
Valentyna Onisiforova, Tatyana Bolotova 119
БЮДЖЕТУВАННЯ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ІНСТРУМЕНТ ПОТОЧНОГО ПЛАНУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ PDF
Valentyna Onisiforova, Inna Osmirko 128
АКТУАЛЬНІ АСПЕКТИ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ PDF
Valentyna Onisiforova, Vladyslava Sidelnikova 137
ІННОВАЦІЙНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО ЯК НАПРЯМОК РОЗВИТКУ СУЧАСНОГО ПІДПРИЄМСТВА PDF
Iryna Sidelnikova, Nataliya Solopun 146
СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ В СУЧАСНІЙ ТЕОРІЇ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Volodumur Smagin, Oksana Yavorska 155
ТЕСЕРАКТ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЯК ГЕНЕРАТОР КОНЦЕПЦІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ АВТОМОБІЛЬНОЇ ІНДУСТРІЇ PDF
Inna Shevchenko 166
РОЗРОБКА ІНТЕГРАЛЬНОГО ПОКАЗНИКА ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ ДОРОЖНІМ БУДІВНИЦТВОМ PDF
Oksana Yurchenko, Tetiana Dedilova, Inna Tokar 175