Проблеми і перспективи розвитку підприємництва

Збірник наукових праць "Проблеми і перспективи розвитку підприємництва" включено до Переліку фахових наукових видань України категорії "Б". У збірці «Проблеми і перспективи розвитку підприємництва» публікуються статті, що містять виклад результатів наукових досліджень, а також огляди з найбільш актуальних проблем економічної теорії, економіки підприємств та управління виробництвом, менеджменту, маркетингу, фінансів і банківської справи, обліку і аудиту, міжнародної економіки, розміщення продуктивних сил і економіки регіонів, математичних методів та інформаційних систем в економіці.

Спеціальності: 051 «Економіка»; 071 «Облік і оподаткування»; 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»; 073 «Менеджмент»; 075 «Маркетинг»; 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»; 281 «Публічне управління та адміністрування»; 292 «Міжнародні економічні відносини»

№ 22 (2019)

Зміст

Статті

ІНВЕСТИЦІЙНА ТА ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ В УМОВАХ ЗМІН ГЛОБАЛІЗАЦІЇ У ТРАНСПОРТНИХ ПРОЦЕСАХ КРАЇНИ PDF (English)
Anzhela Popova 4
ПІДТРИМКА МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ З МЕТОЮ ПОСИЛЕННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ АКТИВНОСТІ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ PDF
Vitaly Blagoy, Nataliya Yanchenko, Anastasiya Tikhomyrova, Viktoriya Blaga 14
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ У КОНТЕКСТІ ВИЗНАЧЕННЯ СТРАТЕГІЧНИХ ПРІОРИТЕТІВ РОЗВИТКУ PDF
Yuliia Buryk 25
МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ОБЛІКУ ТА КАЛЬКУЛЮВАННЯ ВИТРАТ ПО ІННОВАЦІЙНИМ ПРОЕКТАМ PDF
Victoria Verbitskaya, Tatiana Kovaleva, Anzhela Popova, Irina Khoroshilova 34
СИСТЕМА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДІЯЛЬНОСТІ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ У РОЗРІЗІ ЇЇ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ СКЛАДОВИХ PDF
Kateryna Diachenko 45
УТОЧНЕННЯ СУТНОСТІ ПОСЛУГИ У РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ PDF
Inna Kasatonova 60
ОЦІНКА РЕЗЕРВІВ ЗРОСТАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Іrina Kirchataya, Elena Shershenyuk 68
УПРАВЛІННЯ ТАЛАНОВИТИМИ СПІВРОБІТНИКАМИ В УМОВАХ МІЖНАРОДНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
Oksana Kudryavtseva 79
ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА: ВІД ІСТОРІЇ ДО СЬОГОДЕННЯ PDF
Yaroslava Levchenko 90
ЩОДО УМОВ ЕФЕКТИВНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ КОЛЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ В БІЗНЕСІ PDF (Русский)
Alla Lysanova 101
ВІДМІННІ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАЦІОНАЛЬНОГО І ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНОЇ РИНКУ В КОНТЕКСТІ ВДОСКОНАЛЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА PDF (Русский)
Georgiy Poyasnik 110
НОВА ПАРАДИГМА МАРКЕТИНГУ PDF
Daria Prykhodko 119
КОНЦЕПЦІЯ ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДИКИ «ШВИДКОГО» ЦІНОУТВОРЕННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ PDF
Nikolay Prokopenko 128
ДІАЛЕКТИКА СОЦІАЛЬНО-ПЕРЕТВОРЮВАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В СФЕРІ УПРАВЛІННЯ ТРАНСПОРТНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ PDF
Nataliya Solopun, Nadiya Ponomaryova 139
СУЧАСНИЙ СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ДОРОЖНЬОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ PDF
Inna Tokar 153
АЛГОРИТМ СТВОРЕННЯ САЙТУ ЯК ІНСТРУМЕНТУ УПРАВЛІННЯ ІНТЕРНЕТ-КОМУНІКАЦІЯМИ СТЕЙКХОЛДЕРІВ У СФЕРІ АЛЬТЕРНАТИВНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ PDF
Victoriia Tretiak, Nataliia Vasylechko 164
АЛГОРИТМ ГАРМОНІЗАЦІЇ ЕЛЕМЕНТІВ МОДЕЛІ ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ АВТОМОБІЛЕБУДУВАННЯ PDF
Inna Shevchenko 180
ОПТИМІЗАЦІЯ ЕКОЛОГІЧНИХ РИЗИКІВ ПРИ БУДІВНИЦТВІ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ PDF
Oksana Yurchenko, Tetiana Dedilova 200