Проблеми і перспективи розвитку підприємництва

Збірник наукових праць "Проблеми і перспективи розвитку підприємництва" включено до Переліку фахових наукових видань України категорії "Б". У збірці «Проблеми і перспективи розвитку підприємництва» публікуються статті, що містять виклад результатів наукових досліджень, а також огляди з найбільш актуальних проблем економічної теорії, економіки підприємств та управління виробництвом, менеджменту, маркетингу, фінансів і банківської справи, обліку і аудиту, міжнародної економіки, розміщення продуктивних сил і економіки регіонів, математичних методів та інформаційних систем в економіці.

Спеціальності: 051 «Економіка»; 071 «Облік і оподаткування»; 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»; 073 «Менеджмент»; 075 «Маркетинг»; 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»; 281 «Публічне управління та адміністрування»; 292 «Міжнародні економічні відносини»

№ 24 (2020)

Зміст

Статті

РОЗРОБКА ПАРАДИГМ СОЦІАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ PDF (Русский)
Vasil Babailov 4
ОСНОВНІ СУБ'ЄКТИ СОЦІАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ PDF (Русский)
Vasil Babailov, Yaroslava Levchenko 14
ОСНОВНІ МЕТОДИКИ МЕТОДОЛОГІЇ PDF
Vasil Babailov, Yaroslava Levchenko 24
СТВОРЕННЯ ІМІДЖЕВОЇ РЕКЛАМНОЇ КАМПАНІЇ ДЛЯ БУДІВЕЛЬНОЇ ФІРМИ PDF
Viktoriya Blaga, Vitaly Blagoy, Irina Khoroshilova 33
ІДЕНТИФІКАЦІЯ РИЗИКІВ БУДІВНИЦТВА ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ PDF
Tetiana Dedilova, Oksana Yurchenko 42
ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА ЯК ОБ’ЄКТ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ PDF
Oksana Dmytriieva 52
РОЗРОБКА МЕТОДИЧНОГО ПІДХОДУ ЩОДО ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ РИЗИКОМ ВТРАТИ ІННОВАЦІЙНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ PDF
Eugeniy Zabashta 64
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТО СПРОМОЖНОСТІ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ В КОНТЕКСТІ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ PDF
Іryna Kyrchata, Elena Shershenyuk 80
СТАНОВЛЕННЯ ТА ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ КРИПТОВАЛЮТ PDF
Tetiana Kovalova 90
АНАЛІЗ СУТНОСТІ ПОНЯТТЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Alina Lysenko, Dmytro Grabar 101
ПРО СТРАТЕГІЮ ФОРМУВАННЯ ДІЛОВОЇ КАР’ЄРИ ПРАЦІВНИКА В БІЗНЕСІ PDF (Русский)
Alla Lysanova, Lyudmila Pakhomova 110
АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ PDF
Yurii Myroshnychenko, Anna Vdovichenko 119
СУЧАСНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ КАДРОВОЮ БЕЗПЕКОЮ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Valentyna Onisiforova, Tatyana Bolotova 133
ОПТИМІЗАЦІЯ ОПОДАТКУВАННЯ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ІНСТРУМЕНТ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Valentyna Onisiforova, Vladyslava Sidelnikova 141
ОСОБЛИВОСТІ ПРАКТИЧНОГО ЗАСТОСУВАННЯ РІЗНИХ СТИЛІВ МЕНЕДЖМЕНТУ PDF (Русский)
Georgiy Poyasnik 150
РОЗРОБКА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗА ДИСТАНЦІЙНИМ КУРСОМ ДЛЯ АБІТУРІЄНТІВ «ВСТУП ДО ФАХУ 051 – «ЕКОНОМІКА»» PDF
Daria Prykhodko 158
АНАЛІЗ СТАНУ ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА РЕГІОНІВ УКРАЇНИ PDF
Anton Ryabev 169
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ОБ'ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД ЗА РАХУНОК ЇХ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ В СФЕРІ ТУРИЗМУ ТА ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА PDF
Anton Ryabev, Mariia Pokolodna, V.V. Abramov 186
СУЧАСНИЙ ПОГЛЯД НА ІНВЕСТИЦІЇ ЯК НА ЕСЕНЦІАЛЬНУ ЧАСТИНУ БІЗНЕС-АКТИВНОСТІ PDF
Nataliya Solopun, Nadiya Ponomaryova 203
АНАЛІТИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ВИМІРЮВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА PDF
Victoria Shuklina 214