Редакційний штат

Головний редактор:

Щербак Валерія Геннадіївна, докт. екон. наук, професор, завідувач кафедри підприємництва та бізнесу, Київський національний університет технологій та дизайну (КНУТД)

Заступники головного редактора:

Дмитрієв Ілля Андрійович, докт. екон. наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, проректор з наукової роботи, Харківський національний автомобільно-дорожній університет (ХНАДУ)

Відповідальний секретар:

Дмитрієва Оксана Іллівна, докт. екон. наук, доцент, завідувачка кафедри економіки і підприємництва, ХНАДУ

Члени редколегії:

Васіляускайте Аста, докт. екон. наук, професор, завідувач кафедри фінансової індустрії, Університет Миколаса Ромеріса, Литва;

Картасова Єкатерина, доктор соціальних та економічних наук, доцент кафедри обліку та фінансів, Університет Мідлсекса, Велика Британія;

Криворучко Оксана Миколаївна, докт. екон. наук, професор, завідувач кафедри менеджменту, ХНАДУ;

Лаце Наталія, докт. екон. наук, професор, завідувач кафедри корпоративних фінансів та економіки, Ризький технічний університет, Латвія;

Левченко Ярослава Сергіївна, доктор філософії з галузі «Соціальні та поведінкові науки», доцент кафедри економіки і підприємництва, ХНАДУ;

Маліков Володимир Васильович, докт. держ. упр., професор, завідувач кафедри обліку та оподаткування, ХНАДУ;

Міщенко Володимир Акимович, докт. екон. наук, професор, професор кафедри міжнародного бізнесу та фінансів, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»;

Попова Надія Василівна, докт. екон. наук, професор, завідувач кафедри маркетингу та торговельного підприємництва, Харківський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету (ХТЕІ КНТЕУ);

Третяк Вікторія Павлівна, докт. екон. наук, доцент, завідувач кафедри управління та адміністрування, ННІ «Каразінська школа бізнесу», Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна;

Шевченко Інна Юріївна, докт. екон. наук, доцент, лауреат Премії Верховної Ради України, декан факультету управління та бізнесу, ХНАДУ.