НОРМАТИВНІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ

Автор(и)

  • Інна Шевченко Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Україна
  • Даниїл Лапоног Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Україна

DOI:

https://doi.org/10.30977/PPB.2226-8820.2023.31.151

Ключові слова:

автомобільний транспорт, нормативно-правовий акт, державне регулювання, Європейський Союз

Анотація

УДК 346.7; JEL Classification: K19

Шевченко І.Ю., Лапоног Д.В. НОРМАТИВНІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ

Мета: дослідження нормативних засад державного регулювання розвитку автомобільного транспорту в Україні. Методика дослідження: метод аналізу та синтезу, системний підхід, метод узагальнення, метод порівняння, критичний аналіз. Результати: досліджено нормативні засади державного регулювання розвитку автомобільного транспорту в Україні. Здійснено огляд трансформації нормативно-правової бази державного регулювання розвитку автомобільного транспорту в Україні після укладення Угоди між Україною та Європейським Союзом про вантажні перевезення автомобільним транспортом. Зазначено на нагальній необхідності термінового представлення до розгляду у другому читанні Верховною Радою України з подальшим прийняттям проєкту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання ринку послуг автомобільного транспорту в Україні з метою приведення їх у відповідність з актами Європейського Союзу», проєкту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впровадження електронних квитків на автомобільному та міському електричному транспорті». Наукова новизна: надано рекомендації щодо вдосконалення нормативних засад державного регулювання розвитку автомобільного транспорту в Україні, в тому числі щодо введення до Закону України «По автомобільний транспорт» розділу, положення якого будуть визначати та регламентувати особливості роботи автомобільного транспорту під час дії воєнного стану в України, або ж прийняття окремого нормативно-правового акту, який буде закріплювати правила реалізації новітніх функцій вітчизняних підприємств автомобільного транспорту. Практична значущість: вдосконалення нормативних засад державного регулювання розвитку автомобільного транспорту в Україні сприятиме підвищенню ефективності діяльності вітчизняних автотранспортних підприємств та наближенню до вимог господарського та транспортного законодавства Європейського Союзу.  

Посилання

Шевченко І.Ю. Місце автомобільного транспорту в транспортному комплексі України. Проблеми і перспективи розвитку підприємництва: Збірник матеріалів ІХ Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 85-річчю ХНАДУ, 27 листопада 2015 р. Х.: ФОП Крамаренко Ю.М., 2015. С. 105‒106.

Іванілов О.С., Дмитрієв І.А., Шевченко І.Ю. Економіка підприємств автомобільного транспорту: підручник для студентів вищих навчальних закладів. Х.: ФОП Бровін О.В., 2017. 632 с.

Угода між Україною та Європейським Союзом про вантажні перевезення автомобільним транспортом: укладено 29.06.2022 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_001-22 (дата звернення: 11.10.2023)

Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання ринку послуг автомобільного транспорту в Україні з метою приведення їх у відповідність з актом Європейського Союзу: Постанова Верховної Ради України від 19.10.2022 р. № 2693-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2693-20 (дата звернення: 11.10.2023)

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання ринку послуг автомобільного транспорту в Україні з метою приведення їх у відповідність з актом Європейського Союзу: картка законопроекту на офіційному веб-порталі парламенту України. URL: https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/CardByRn?regNum=4560&conv=9 (дата звернення: 11.10.2023)

Питання реалізації експериментального проекту з організації управління чергами перед міжнародними пунктами пропуску через державний кордон України для автомобільного сполучення «Електронна черга перетину кордону»: Постанова Кабінету Міністрів України від 09.12.2021 р. № 1393. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1393-2021-п (дата звернення: 11.10.2023)

Про особливості реалізації експериментального проекту з організації управління чергами автомобільних транспортних засобів перед міжнародними пунктами пропуску через державний кордон України для автомобільного сполучення за допомогою електронної системи «Електронна черга перетину кордону»: Постанова Кабінету Міністрів України від 02.12.2022 р. № 1349. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1349-2022-п (дата звернення: 11.10.2023)

Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впровадження електронних квитків на автомобільному та міському електричному транспорті: Постанова Верховної Ради України від 26.01.2022 р. № 2005-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/2005-20 (дата звернення: 11.10.2023)

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впровадження електронних квитків на автомобільному та міському електричному транспорті: картка законопроекту на офіційному веб-порталі парламенту України. URL: https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/CardByRn ?regNum=5705&conv=9 (дата звернення: 11.10.2023)

Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів автомобільним транспортом, міжнародних перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом: Постанова Кабінету Міністрів України від 25.03.2022 р. № 368. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/368-2022-п (дата звернення: 11.10.2023)

Порядок складання іспитів, оформлення та видачі свідоцтв ДОПНВ про підготовку водіїв транспортних засобів, що перевозять небезпечні вантажі, свідоцтв про підготовку уповноважених з питань безпеки перевезень небезпечних вантажів автомобільними дорогами: затверджено Наказом Міністерства внутрішніх справ України 21.07.2022 р. № 449. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0950-22 (дата звернення: 11.10.2023)

Про уповноваження заступника Міністра інфраструктури на підписання Мирової угоди між Кабінетом Міністрів України та спільним представницьким органом Професійної спілки працівників автомобільного транспорту та шляхового господарства України і Всеукраїнської незалежної професійної спілки працівників транспорту: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.10.2022 р. № 903-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/903-2022-р (дата звернення: 11.10.2023)

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-01

Номер

Розділ

Статті