ФІНАНСОВА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ЯК СИСТЕМНИЙ МЕХАНІЗМ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЙ

Автор(и)

  • Оксана Дмитрієва Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Україна
  • Олександр Мордовцев Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Україна
  • Олександр Шепелєв Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Україна

DOI:

https://doi.org/10.30977/PPB.2226-8820.2023.31.64

Ключові слова:

фінансова децентралізація, соціально-економічний розвиток, територіальна громада, система, податкова база

Анотація

 

УДК 336.144, JEL Classification: А 14, R 13, R 58.

Дмитрієва О.І., Мордовцев О.С., Шепелєв О.В. ФІНАНСОВА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ЯК СИСТЕМНИЙ МЕХАНІЗМ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЙ

 

Мета: дослідження теоретико-методичних практичних основ впровадження та функціонування процесу фінансової децентралізації як ключового фактору соціально-економічного розвитку територіальних утворень. Результати: З’ясовано, що проблема формування та впровадження у практику ефективних механізмів вирішення проблеми фінансової диференціація є одним із найважливіших напрямів побудови ефективної соціально-економічної політики в умовах розповсюдження інноваційних форм публічного управління на місцевому рівні. Узагальнені наукові праці з питань соціально-економічного розвитку територіальних утворень України та зроблено авторську інтерпретацію цього поняття. Систематизовані підходи до визначення поняття «фінансова децентралізація» та надано уточнену дефініцію цього поняття. Обґрунтовані загальні напрями впровадження та функціонування інституту фінансової децентралізації. Визначені переваги та недоліки процесу фінансової децентралізації як для держави в цілому, так й для окремого територіального утворення. Наукова новизна: Сформовано універсальну систему функціонування процесу фінансової децентралізації, яка складається із взаємопов’язаних підсистем, які функціонують на засадах сталості та зворотного зв’язку. Надані пропозиції щодо напрямів удосконалення процесу фінансової децентралізації в  сучасних умовах України. Практична значущість: виконання представлених теоретико-методичних заходів є ключовим фактором успішності функціонування усієї системи фінансової децентралізації за рахунок наявності неперервного зворотного зв’язку з іншими підсистемами для постійного впровадження нових ідей, технологій та моделей управління цим процесом.

Посилання

Кузькін Є.Ю. Фінансове забезпечення фіскального простору місцевого самоврядування: монографія. Харків: ХНЕУ ім. С. Кузнеця; ПП «Технологічний Центр», 2019. 260 с.

Сухарська Л.В. Аналіз стану фінансового забезпечення розвитку об’єднаних територіальних громад в сучасній Україні. Державне управління: теорія та практика : електрон. наук. фах. вид. НАДУ. 2017. № 1. C. 92–101.

Набатова Ю.О. Ус Т.В. Формування місцевих бюджетів в умовах децентралізації фінансових ресурсів. Ефективна економіка. 2015. № 5. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4100 (дата звернення 05.11.2023).

Ковбасюк Ю. В. Нові підходи до формування регіональної політики та регіонального управління. Актуальні проблеми економіки. 2014. № 7(157). С. 246–253.

Серьогін С.М., Гончарук Н.Т. Теоретичні засади та основні напрямки реформування місцевого самоврядування та децентралізації влади в Україні. Теорія та практика державного управління і місцевого самоврядування. 2015. № 2. С. 1–17.

Picciottо S. Regulation: Managing the Antinomies of Economic Vice and Virtue. Social and Legal Studies. 2017. № 4. Р. 676-699.

Kuzkin Y. Estimation of structural and regional differentiation of municipal budgets under financial decentralization case for Ukraine. Public and Municipal Finance. 2018. Vol. 7. Issue 4. Р. 29-40.

Сімків Л.Є. Кулик Т.П. Реформування місцевого самоврядування в Україні: тенденції і проблемні аспекти. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: «Економіка і менеджмент». 2017. № 28. С. 15-18.

Yemelianenko L.М., Osetskyi V.L., Osetska D.V. Institutional imperatives of the expansion of the fiscal space of Ukraine in the process of european integration. Scientific bulletin of Polissia. 2017. Volume 1, № 4(12). Р.72-78

Раделицький Ю. Проблеми наповнення місцевих бюджетів в Україні в контексті фінансової децентралізації. Світ фінансів. 2017. № 2 (51). С. 29-41.

Аванесова Н.Е., Мордовцев О. С., Сергієнко Ю. І. Теоретико-методичні засади ідентифікації та взаємозв’язку впливу дестабілізуючих факторів на економічну безпеку промислового підприємства. Бізнес Інформ. 2020. №9. C. 20–28.

Татарин Н.Б., Войтович В.В. Місцеві бюджети як фінансова база місцевого самоврядування. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2017. Вип. 11. С. 159-162.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-01

Номер

Розділ

Статті