ОБҐРУНТУВАННЯ ІНФЛЯЦІЙНИХ ТЕНДЕНЦІЙ В КОНТЕКСТІ СОЦІАЛЬНОГО ТА МАКРОЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Автор(и)

  • Тетяна Деділова Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Україна
  • Валентина Нестеренко Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Україна
  • Микола Прокопенко Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Україна

DOI:

https://doi.org/10.30977/PPB.2226-8820.2023.31.46

Ключові слова:

інфляція, форми, фактори, соціальна сфера, макроекономіка, національна економіка, розвиток

Анотація

УДК 338.22; JEL Classification: E60

Деділова Т.В., Нестеренко В.Ю., Прокопенко М.В. ОБҐРУНТУВАННЯ ІНФЛЯЦІЙНИХ ТЕНДЕНЦІЙ В КОНТЕКСТІ СОЦІАЛЬНОГО ТА МАКРОЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Мета. Метою дослідження є аналіз причин поглиблення інфляційних процесів в Україні на сучасному етапі та обґрунтування інфляційних тенденцій в контексті соціального та макроекономічного розвитку національної економіки України. Методика дослідження. Теоретичною і методологічною основою дослідження є праці провідних вітчизняних і зарубіжних науковців, присвячені розгляду інфляції як фактора розвитку національної економіки. В роботі використано метод теоретичного узагальнення; метод аналізу і синтезу; графічні методи.

Результати. За результатами дослідження актуалізовано фактори впливу на інфляційні процеси в контексті соціального та макроекономічного розвитку національної економіки України. Встановлено закономірності розвитку інфляційних процесів в Україні в період з 2000-2023 рр. Зокрема, зазначено, що у передвоєнний період для України стала характерною така закономірність інфляційного процесу, як страх і паніка населення щодо того, що національна валюта незабаром повністю втратить свою купівельну спроможність. Також встановлено, що зростання рівня інфляції в Україні постійно посилюється незбалансованістю державних доходів і видатків, наявністю бюджетного дефіциту; широким використанням внутрішніх запозичень для покриття бюджетного дефіциту. Крім того, внаслідок військових дій в країні значно зросли ціни на споживчі товари, які належать до стратегічних та соціально значущих груп товарів (паливо, продукти харчування, засоби гігієни, фармацевтичні препарати тощо). Наукова новизна. Набув подальшого розвитку науково-теоретичний підхід до управління інфляційними процесами в Україні шляхом ретроспективного аналізу та актуалізації форм інфляції в контексті соціального та макроекономічного розвитку національної економіки України в умовах війни. Практична значущість. Практичне значення дослідження полягає у можливості використання його результатів для розроблення стратегічних та тактичних рішень у сфері монетарної політики, спрямованих на стимулювання економічного розвитку за збереження низьких темпів інфляції. У рамках подальших досліджень даної проблематики заплановано поглиблений аналіз методів боротьби з інфляцією.

Посилання

Keynes, J. M. (2018). The General Theory of Employment, Interest, and Money. Palgrave Macmillan Cham, London. https://doi.org/10.1007/978-3-319-70344-2

Friedman, M. (1989). Quantity Theory of Money. The New Palgrave. Palgrave Macmillan, London. https://doi.org/10.1007/978-1-349-19804-7_1

Galchinsky, A. S., Yeschenko, P. S., &Palkin, Y. I. (2002). Fundamentals of economic knowledge: Study book (2nd ed.). Kyiv: Higher School. 543 pages. [in Ukrainian].

Savluk, M. I., Moroz, A. M., Lazepko, I. M., &et al. (2011). Money and credit: Textbook. Kyiv: KNEU. 589 pages. [in Ukrainian].

Krush, P. V., &Klymenko, O. V. (2010). Inflation: the essence, form and its assessment: Study book. Kyiv: Center for Educational Literature. 288 pages. [in Ukrainian].

Furdychko, L. E., &Furdychko, L. O. (2007). Features of inflation: world and domestic experience in assessing its optimal level. Management in the sphere of finance, insurance and credit: abstracts of the All-Ukrainian scientific and practical conference. Lviv: Lviv Polytechnic National University Publishing House. 30-32. [in Ukrainian].

Shapovalov, A. (2007). Systemic features of the development of inflationary processes in Ukraine. Bulletin of the National Bank of Ukraine, 12, 3-7. [in Ukrainian].

Lukyanenko, I. G. (2004). Problems of diagnostics of classical econometric models. Economic Cybernetics: International scientific journal, 3-4 (27-28), 100-107. [in Ukrainian].

Chereshnya, G. A., &Tsvihun, T. V. (2011). Inflationary processes in Ukraine: evolution, current state. Bulletin of Khmelnytsky National University. Series "Economic Sciences", Vol. 2, 249-252. [in Ukrainian].

Golyuk, V. Ya., &Podvalna, V. V. (2017). Analysis of the dynamics and causes of inflation in Ukraine in 1991–2016. Scientific Bulletin of Kherson State University. Series "Economic Sciences", 24(2), 69-72. [in Ukrainian].

Oleksenko, R. I. (2009). Causes and consequences of inflationary processes in Ukraine. Electronic journal "Effective Economy", 3. http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=44 [in Ukrainian].

Reshetnyk, N. I, &Usenko, Y. V. (2017). Positive and negative aspects of inflation targeting in Ukraine. Socio-economic problems of the modern period of Ukraine, 1 (123), 122-125. [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-01

Номер

Розділ

Статті