ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ ПАСАЖИРСЬКИХ АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ

Автор(и)

  • Ілля Дмитрієв Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Україна
  • Оксана Дмитрієва Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Україна

DOI:

https://doi.org/10.30977/PPB.2226-8820.2022.29.134

Ключові слова:

пасажирські автобусні станції, економічні проблеми, зовнішнє середовище, внутрішнє середовищє, модель взаємодії

Анотація

УДК 334.78: 656.072; JEL Classification: G 340: R 410

Дмитрієв І.А., Дмитрієва О.І. ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ ПАСАЖИРСЬКИХ АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ

Мета: дослідження економічних проблем розвитку та функціонування пасажирських автостанцій. Методика дослідження: метод аналізу та синтезу, системний підхід, метод узагальнення. Результати: У дослідженні виявлено місце та роль пасажирських автостанцій у загальній системі пасажирських перевезень, встановлено їх місію. Визначено, що пасажирські автобусні станції є частиною загальної системи пасажирських перевезень, складовими елементами якої є пасажирські перевезення з усіх видів транспорту та сполучень. У дослідженні розглянуто підсистему пасажирського автомобільного транспорту в міжміському сполученні, визначено, що до її складу входять пасажирські автостанції, експлуатаційні автотранспортні підприємства (АТП) (перевізники), інші підприємства, які надають різні види послуг пасажирам, переважно побутові. У цій системі головними елементами є АТП та АС. Виявлено, що автостанції як частиною системи, а й можуть розглядатися як велика система, що з складових елементів. Вивчено внутрішні рушійні сил автостанцій, формування економічних показників, управління ефективними використанням ресурсів, розробка системи управління якістю обслуговування пасажирів. Сформовано модель взаємодії АС із зовнішнім та внутрішнім середовищем. Авторами в процесі дослідження визначено основні завдання АС. Наукова новизна: на підставі аналізу діяльності підприємств пасажирського транспорту сформовано модель функціонування автостанцій з позицій системного підходу та модель взаємодії АС із зовнішнім та внутрішнім середовищем. Практична значущість: результати дослідження економічних проблем розвитку та функціонування пасажирських автостанцій дає змогу побачити позитивні та негативні тенденціє в цій сфері, що дає змогу  підприємствам пасажирського автомобільного транспорту шукати шляхи їх відновлення та розвитку.

Посилання

Іванілов О.С., Дмитрієв І.А., Шевченко І.Ю. Економіка підприємств автомобільного транспорту: підручник для студентів вищих навчальних закладів. Х.: ФОП Бровін О.В., 2017. 632 с.

Шевченко І.Ю. Місце автомобільного транспорту в транспортному комплексі України. Проблеми і перспективи розвитку підприємництва: збірник матеріалів ІХ Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 85-річчю ХНАДУ, 27 листопада 2015 р. Х.: ФОП Крамаренко Ю.М., 2015. С. 105–106.

Дмитрієв І.А., Шевченко І.Ю. Методичні аспекти формування виробничих об’єднань підприємств міжміського пасажирського автомобільного транспорту. Проблеми і перспективи розвитку підприємництва. Х.: ХНАДУ. 2015. № 1(8). Т. 1. С. 94–100.

Шевченко І.Ю., Дмитрієв І.А., Дмитрієва О.І. Дослідження впливу конструкційних характеристик на продуктивність міських автобусів великого класу. Автомобільний транспорт. 2022. № 50. С. 51–58.

Дмитрієва О.І. Методичний підхід до оцінки ефективності функціонування підприємств транспортної інфраструктури. Економіка транспортного комплексу. 2020. Вип. 35. С. 122−142.

Овчар П.А. Організаційно-управлінські особливості розвитку автомобільного транспорту України. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Економічні науки. 2017. Вип. 27. Ч. 1. С. 76 – 80.

Маковоз О. В., Рубан В. В. Проблеми розвитку та функціонування підприємств залізничного транспорту в сучасних умовах та шляхи їх подолання. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2013. Вип. 43. С. 158-162.

Танклевська Н.С., Чернявська Т.А. Сучасні проблеми розвитку транспортного сектору України. Облік і фінанси АПК: освітній портал. URL: https://magazine.faaf.org.ua/suchasni-problemi-rozvitku-transportnogo-sektoru-ukraini.html (дата звернення: 02.10.2022).

Кальченко О., Белорус А. Сучасні проблеми розвитку транспортного сектору України. Проблеми і перспективи економіки та управління. 2021. Вип. 2(26). С. 99-107.

Кальченко О., Ющенко Ю. Ризики і загрози стратегічного планування розвитку міського пасажирського транспорту. Фінансові дослідження. 2019. Вип. 2. URL: https://fr.stu.cn.ua/index.pl?task=contextview&l=ua&id=17 (дата звернення: 02.10.2022).

Панасенко Н.Л., Іваник В.Б. Комплексна оцінка транспортної системи та її підсистем в Україні. Економічний простір. 2014. Вип. 84. С. 89-97. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecpros_2014_84_11 (дата звернення: 02.10.2022).

Крихтіна Ю.О. Проблеми та суперечності державної політики розвитку транспортної галузі України. Вісник національного університету цивільного захисту України. Серія «Державне управління». 2021. Вип. 1(14). URL: http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/13265 (дата звернення: 02.10.2022).

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-12

Номер

Розділ

Статті