РОЛЬ ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ В ФОРМУВАННІ БЮДЖЕТУ КРАЇНИ

Автор(и)

  • Ірина Хорошилова Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.30977/PPB.2226-8820.2021.27.196

Ключові слова:

податок, податкова система, облік, бюджет, ефективність підприємства

Анотація

УДК 336.2.026; JEL Classification: М48

 

Мета дослідження є аналіз сучасного стану податку на прибуток підприємств в державі та обґрунтування його ролі в формуванні державного бюджету. Методика дослідження: для досягнення поставленої мети в роботі були використані такі загальнонаукові та спеціальні методи і прийоми дослідження: порівняльний аналіз наукової літератури та інформаційних джерел на основі методів порівняння, систематизації та узагальнення; узагальнення результатів аналізу і логічна генерація висновків. Результати дослідження: результатом наукової роботи є теоретичне узагальнення і практичні рекомендації щодо обліку та оприбуткування податку на прибуток підприємств. Сучасний облік податку на прибуток має свої недоліки. Необхідно гармонізувати правила ведення бухгалтерського фінансового обліку на законодавчому рівні. Наукова новизна: полягає в комплексному дослідженні проблем, пов’язаних з обліком оприбуткування податку на прибуток підприємств. Запропоновано й надалі впроваджувати конструктивні кроки в напрямі гармонізації податкового та бухгалтерського обліку з податку у напрямі скорочення кількості розбіжностей між ними. Все це зумовлено переходом від суто фіскальної до стимулюючої системи оподаткування підприємств, в умовах економічної кризи спричиненої пандемією, що породжує дефіцит державних фінансових ресурсів. Практична значущість полягає в тому, що з впровадженням актуальних кроків в системі оподаткування та законотворенні виникнуть сприятливі умови для ведення ділової активності та покращення фінансово-економічного стану підприємствами України без шкоди для показників державного бюджету.

Посилання

Tax Code of Ukraine: adopted by the Verkhovna Rada of Ukraine on December 2, 2010 № 2755-VII, amendments. as of 01.01.2017: [Podatkovy`j kodeks Ukrayiny`: pry`jnyaty`j Verxovnoyu Radoyu Ukrayiny` 2 grudnya 2010 r. # 2755-VII, zmin. stanom na 01.01.2017], available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/page23 (last accessed: 27.08.2021).

Tax revenues. [Podatkovi nadxodzhennya]: website, available at: http://cost.ua/budget/revenue/ (last accessed: 27.08.2021).

Prodanchuk M.A. (2014). Ways to improve the reflection of information about the results of tivities in the financial statements Finance of Ukraine. [Shlyaxy` vdoskonalennya vidobrazhennya informaciyi pro rezul`taty` diyal`nosti u finansovij zvitnosti] Finance of Ukraine, available at: № 7. Р. 99–113. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fu_2014_7_10 (last accessed: 16.09.2021).

Gerasimenko, P. Income tax - a factor stimulating the economy. [Podatok na pry`butok pidpry`yemstv yak instrument napovnennya byudzhetu], available at: http://zaxid.net/home/show (last accessed: 28.08.2021).

State Fiscal Service of Ukraine. [Derzhavna fiskal`na sluzhba Ukrayiny], available at: http://sfs.gov.ua/ (last accessed: 17.09.2021).

Khomutenko, V.P, Khomutenko A.V. (2017). Fragmentary analysis of the mechanism of action of the regulatory function of corporate income tax in Ukraine. [Fragmentarny`j analiz mexanizmu diyi regulyuyuchoyi funkciyi podatku na pry`butok pidpry`yemstv v Ukrayini]. Evropský časopis ekonomiky a managementu. № 1. 230р.

Horokhovska, Yu. I. & Chyhryn, V. V. (2015). Corporate income tax as a tool for filling the budget [Podatok na prybutok pidpryiemstv yak instrument napovnennia biudzhetu]. Global and national problems of the economy, 5, Р.4-8

Dieieva, N. M. & Redina, N. I. (2010). Taxation in Ukraine [Opodatkuvannia v Ukraini]. Kyiv: Tsentr uchbovoi literatury. 544p., available at: https://www.twirpx.com/file/190860/ (last accessed: 16.09.2021).

Nepochatenko, O. O., Borovyk, P. M. & Shchepeliuk, R. B. (2015). Taxation of corporate profits in Ukraine [Opodatkuvannia prybutku pidpryiemstv v Ukraini]. Economy. Management. Innovations, 1, available at: m http://nbuv.gov.ua/UJRN/eui_2015_1_28 (last accessed: 28.08.2021).

Official site of the State Treasury Service of Ukraine [Ofitsiinyi sait Derzhavnoi kaznacheiskoi sluzhby Ukrainy]: website, available at: http://www.treasury.gov.ua. (last accessed: 17.09.2021).

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-11-14

Номер

Розділ

Статті