ЛОГІСТИКА – ЦЕ МЕТОДОЛОГІЯ

Автор(и)

  • Василь Бабайлов Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Ukraine
  • Ярослава Левченко Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.30977/PPB.2226-8820.2021.27.4

Ключові слова:

сутність логістики, методика, методологія, приватний закон, основний закон, діяльність, підприємство, аспекти

Анотація

УДК 338,164.01; 658; JEL Classification: B40

 

Анотація. Незважаючи на більш ніж двутисячну історію логістики, досі існує її загальна проблема – проблема незадовільного рівня теорії логістики, нерозуміння істинного сенсу логістики. Це має прояв у різному розумінні логістики у різні історичні епохи; навіть в одній епосі існують різні розуміння логістики різними авторами. І як наслідок – низька ефективність практики логістики за рахунок зайвих, зовсім не пов’язаних з самою логістикою дій. Тому затрати на таку логістику, особливо для невеликих підприємств, можуть перевищувати результати від використання самої логістики. Проблема визначення істинного сенсу логістики стає актуальною. Аналіз останніх досліджень і публікацій свідчить про те, що термін і поняття «Логістика» мають давнє походження. Ще давні греки використовували термін «logistike», що означав мистецтво обчислювати, міркувати. Практика логістики існувала й в Давньому Римі. Засновником же організованого знання про логістику вважається французький військовий початку XIX століття Джомини. Він визначав логістику як «практичне мистецтво маневру військами». Особливо бурхливий розвиток логістика отримала у період другої світової війни, як організоване знання про раціональне управління рухом спочатку тільки матеріальних потоків у сфері обміну, а потім і у виробництві. На теперішній час склалося стійке уявлення, що логістика – це раціональна організація потоків: інформаційних, матеріальних, фінансових. Однак, існують і інші погляди щодо визначення логістики: деякі автори  логістикою вважають не тільки організацію потоків, але й організацію операцій. Тому фактично досі не існує однозначного, обґрунтованого визначення головної властивості логістики – її сутності. Це у значній мірі обмежує можливості практики логістики, знижує її ефективність. Причиною цього є й обмежена кількість приватних законів логістики. Існує і проблема недооцінки  ролі відкритого в 2020 році основного закону логістики, що заважає його впровадженню в практику логістики. Це проблема нерозуміння самої суті логістики, тому що саме основний закон будь-якого явища (в тому числі й ОЗЛ) визначає його суть. Автори даної публікації також вважають, що вирішення саме цієї складової загальної проблеми логістики відкриє новий етап у розвитку її теорії і практики. Метою статті є встановлення сутності логістики. Для її успішного досягнення поставлені задачі: охарактеризувати основні етапи розвитку логістики; зробити підсумки проведеного дослідження. Методики дослідження: Для досягнення поставленої мети в роботі були використані такі загальнонаукові та спеціальні методи і прийоми дослідження: порівняльний аналіз наукової літератури та інформаційних джерел на основі методів порівняння, систематизації та узагальнення; узагальнення результатів аналізу і логічна генерація висновків, теорія методу Бабайлова. Результати. Визначені три основні етапи розвитку, еволюції логістики (удосконалення всіх аспектів діяльності в логістичній організації; удосконалення частки аспектів діяльності в повної відповідності тільки одному приватному закону логістики – закону 20-80; удосконалення частки найбільш вагомих аспектів діяльності в повної відповідності тільки найбільш ефективному закону – ОЗЛ). Наукова новизна: вперше встановлено основна властивість, сутність логістики. Практична значимість: визначення сутності логістики буде сприяти поглибленню знань щодо всіх інших її аспектів; приведе до перегляду усього складу її практики, що відкриє принципово новий етап її розвитку; підвищить її ефективність.

Посилання

Babajlov, V.K. (2011). Method theory [Teoriya metoda]: monografiya. Kharkiv: HNADU, 232 р.

Babajlov, V. K., Balenko, A. I., Hmelevskaya, A. A. (2006). A review of literary sources as a method of experiment [Obzor literaturnyh istochnikov kak metod eksperimenta], Biznes-Inform, No 3, P. 103-104.

Logistics operations and functions [Lohistychni operatsii y funktsii], Navchalni materialy onlain, available at: https://pidru4niki.com/71573/logistika/logistichni_operatsiyi_funktsiyi (last accessed 12.09.2021).

Babajlov, V.K., Prikhodko, D.O. (2020). Establishing the basic law of logistics [Vstanovlennia osnovnoho zakonu lohistyky], Problems and prospects of entrepreneurship development, No. 2 (25), P. 17-25 DOI: https://doi.org/10.30977/PPB.2226-8820.2020.25.0.17

Stages of logistics development [Etapy rozvytku lohistyky], Navchalni materialy onlain, available at: https://pidru4niki.com/72232/logistika/etapi_rozvitku_logistiki (last accessed 12.09.2021).

History and stages of logistics development [Istoriia ta etapy rozvytku lohistyky], Navchalni materialy onlain, available at: https://pidru4niki.com/1376102550913/logistika/istoriya_etapi_rozvitku_logistiki (last accessed 12.09.2021).

Stages of logistics development and modern logistics concept [Etapy rozvytku lohistyky ta suchasna kontseptsiia lohistyky], Osvita.ua, available at: https://ru.osvita.ua/vnz/reports/management/14581/ (last accessed 12.09.2021).

Stages of logistics development [Etapy rozvytku lohistyky], Osvita.ua, available at: http://ef.donnu-support.ru/emk/Data/Logistika/Up/%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0/Logist_2.htm (last accessed 14.09.2021).

Stages and levels of logistics development [Etapy ta rivni rozvytku lohistyky], Stud.com, available at: https://stud.com.ua/41365/logistika/evolyutsiya_logistiki (last accessed 14.09.2021).

Origin and stages of logistics development [Vynyknennia i etapy rozvytku lohistyky], Studfiles, available at: https://studfile.net/preview/7292742/page:2/ (last accessed 14.09.2021).

Pareto law [Zakon Pareto], Wikipedia, available at: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BE (last accessed 15.09.2021).

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-11-14

Номер

Розділ

Статті