ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ В СИСТЕМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ РЕГІОНАЛЬНИХ ПРОМИСЛОВИХ КОМПЛЕКСІВ

Автор(и)

  • Oleksandr Nosyriev Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Ukraine https://orcid.org/0000-0003-4089-3336
  • Tetiana Dedilova Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-3924-979X
  • Svitlana Osypova Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Ukraine https://orcid.org/0000-0002-2381-1901

DOI:

https://doi.org/10.30977/PPB.2226-8820.2020.25.0.93

Ключові слова:

промисловість, фінансове регулювання, регіональний розвиток, промислова політика, фінансовий потенціал, промисловий розвиток

Анотація

УДК 336:338; JEL Classification: R 13

 

Мета. Метою дослідження є вдосконалення системи застосування фінансових інструментів у процесах підвищення рівня конкурентоспроможності промисловості, регулювання та стабілізації регіонального промислового та економічного розвитку. Методика дослідження. Для досягнення зазначеної мети у роботі використано методи аналізу та синтезу, які було застосовано при аналізі сучасного стану використання фінансових важелів стимулювання промисловості регіонів. Результати. У роботі досліджено систему фінансового інструментарію забезпечення конкурентоспроможності промисловості та активізації розвитку регіональних промислових комплексів. Досліджено механізми підвищення конкурентоспроможності промисловості регіону у взаємозв’язку із фінансовою стабілізацією регіональної економіки. Визначено, що фінансова стабільність промислових підприємств є рівноважним станом, перебуваючи у якому промисловий комплекс спроможний формувати фінансові ресурси у достатньому обсязі та забезпечувати соціально-економічний розвиток, оперативно реагувати на зміни ринкової кон’юнктури. Запропоновано інструментарій та механізм підвищення конкурентоспроможності промисловості регіонів. Узагальнено основні проблеми регіонального розвитку регіонів України (нерівномірний економіко-соціальний розвиток областей, розбалансованість у техногенному навантаженні на окремі території, значні обсяги первинного ресурсоспоживання, орієнтованість окремих територій на сировинну та переробну галузь, затратний тип виробництва). Виявлено існування прямої залежності між рівнями конкурентоспроможності промисловості та фінансової стабілізації регіону. Запропоновано комплексне використання фінансового інструментарію активізації діяльності промислових підприємств, системність застосування якого матиме вплив на регулювання та стабілізацію регіонального промислового розвитку. Наукова новизна. У ході наукового дослідження було вдосконалено теоретико-методологічні основи фінансового інструментарію активізації регіональних промислових комплексів, зокрема, запропоновано авторське бачення системи стабілізаційних ефектів використання фінансових інструментів регіонального розвитку. Практична значущість. Сферою застосування результатів дослідження є система управління промисловістю на рівні держави та регіонів,  що сприятиме економічному розвитку і функціонуванню держави на належному рівні. Результати можуть бути використані органами державної та місцевої влади при розробці програм стимулювання та розвитку промислових комплексів та програм регіонального економічного розвитку.

Посилання

Герасимчук З. В., Вахович І. М., Камінська І. М. Фінансова політика сталого розвитку регіону. Луцьк : Надстир’я, 2006. 220 с.

Амоша О. І., Булєєв І. П., Залознова Ю. С та ін. Промисловість України 2014-2016: невикористані можливості, шляхи відновлення, модернізації та сучасної розбудови. Київ : Ін-т економіки промисловості НАН України, 2017. 553 с.

Міщенко Д. А., Міщенко Л. О., Холошня Д. О. Державна фінансова підтримка розвитку промисловості України як метод подолання фінансової кризи. Економіка та держава. 2017. № 11. С. 15−20.

Шемякіна Н. В. Шляхи удосконалення фінансового забезпечення розвитку промисловості. Проблеми економіки. 2013. № 3. С. 178−183.

Дем’янчук О. І. Фінансовий потенціал регіонів України як базова основа їх стабільного економічного розвитку. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія : Економіка. 2014. Вип. 27. С. 73−78. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoa_2014_27_15.pdf (дата звернення : 15.10.2020).

Савко О. Я. Класифікація фінансових стратегій промислових підприємств. Науковий вісник Ужгородського національного університету : Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. Ужгород: Гельветика. 2016. Вип.8. Ч. 2. С. 79−82.

Маслак О. І. Особливості оцінювання фінансового потенціалу промислового підприємства. Вісник КрНУ імені Михайла Остроградського. 2014. Випуск 6 (77). С. 124−129.

Оболенцева Л. В. Методи формування стратегії управління конкурентоспроможністю промислових комплексів регіонів. Бізнес Інформ. 2017. № 12. С. 413−418. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2017_12_65 (дата звернення : 16.10.2020).

Пушкарчук І. М. Механізми підвищення конкурентоспроможності промисловості як основа фінансової стабілізації регіональної економіки . Ефективна економіка. 2016. № 3. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2016_3_40 (дата звернення : 10.10.2020).

Хомяк М. С. Фінансові інструменти стабілізації регіонального розвитку. Глобальні та національні проблеми економіки. 2016. № 9. C. 711−714. URL : http://global-national.in.ua/archive/9-2016/146.pdf (дата звернення : 15.10.2020).

Дейнко Л., Ципліцька О. Промисловий потенціал регіонів та завдання регіональної промислової політики в умовах реіндустріалізації. Економічний аналіз. 2020. № 30.1 (1). С. 65−73.

Радзівіло І. В. Фінансові інструменти забезпечення подолання кризи інноваційного розвитку промислових підприємств. Економічний вісник Національного гірничого університету. 2010. № 3. С. 66−74. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/evngu_2010_3_12 (дата звернення : 11.10.2020).

Оболенцева Л. В. Інвестиційне забезпечення управління конкурентоспроможністю промислових комплексів регіонів. Соціальна економіка. 2018. Вип. 56. С. 190−196. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/se_2018_56_21 (дата звернення : 15.10.2020).

Єлецьких С. Я. Удосконалення процесу управління фінансово стійким розвитком промислового підприємства. Економіка промисловості. 2012. № 3-4. С. 74−80. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/econpr_2012_3-4_13 (дата звернення : 17.10.2020).

Власова Н. О. Вплив макроекономічних факторів на фінансові результати підприємств промисловості. Соціальна економіка. 2018. Вип. 56. С. 18−26. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/se_2018_56_4 (дата звернення : 15.10.2020).

Шовкун І. А. Фінансове забезпечення інноваційної діяльності в контексті неоіндустріалізації економіки України. Фінанси України. 2014. № 12. С. 83−95. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fu_2014_12_8 (дата звернення : 15.10.2020).

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-12-11

Номер

Розділ

Статті