ПРОЦЕС ФОРМУВАННЯ ІМІДЖУ ПІДПРИЄМСТВА

Автор(и)

  • Viktoriya Fedorova Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-2318-2153
  • Іrina Kirchataya Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-0270-1586

DOI:

https://doi.org/10.30977/PPB.2226-8820.2019.23.0.233

Ключові слова:

імідж підприємства, процес формування, методологія IDEF0, стадія життєвого циклу підприємства, створення, поліпшення, підтримання, елементи комплексу маркетингу

Анотація

УДК 339.138; JEL Classification: М 31


Мета: удосконалити процес формування іміджу підприємства на основі врахування в ньому стадії життєвого циклу підприємства. Методика дослідження: методологія функціонального моделювання IDEF0 – для графічного представлення складу та структури процесу формування іміджу підприємства в залежності від стадії його життєвого циклу. Результати дослідження: в статті обґрунтовано, що зміст та послідовність етапів процесу формування іміджу підприємства зумовлюється стадією його життєвого циклу. Доведено, що, імідж формується підприємством «з нуля» у двох випадках: 1) на стадії зародження при виході підприємства на ринок; 2) на стадії занепаду, коли імідж вимагає кардинальної перебудови. При переході на наступні стадії завдання підприємства зводиться або до поліпшення іміджу (на стадії зростання), або до його підтримки на досягнутому рівні (на стадії зрілості). При цьому створення, поліпшення або підтримання іміджу повинно здійснюватися за рахунок використання заходів, виділених за елементами комплексу маркетингу, які відповідають поточній стадії життєвого циклу та рівню іміджу підприємства. Таким чином, запропоновано процес формування іміджу підприємства, кількість і зміст етапів якого визначається стадією життєвого циклу підприємства. Моделювання процесу здійснено на підставі графічної нотації IDEF0. Наукова новизна: удосконалено процес формування іміджу підприємства, представлений з використанням методології функціонального моделювання IDEF0, який, на відміну від існуючих, передбачає врахування стадії життєвого циклу підприємства. Практична значущість: знання послідовності і змісту етапів процесу формування іміджу дозволить підприємству сконструювати бажаний образ, який гарантує тривале функціонування та успіх на ринку.

Біографії авторів

Viktoriya Fedorova, Харківський національний автомобільно-дорожній університет

доцент кафедри економіки і підприємництва

Іrina Kirchataya, Харківський національний автомобільно-дорожній університет

доцент кафедри економіки і підприємництва

Посилання

Шкардун В. Д., Ахтямов Т. М. Оценка и формирование корпоративного имиджа предприятия. Маркетинг в России и за рубежом. 2001. № 3. С. 68-77.

Блинов А. О., Захаров В. Я. Имидж организации как фактор ее конкурентоспособности. Менеджмент в России и за рубежом. 2003. № 4. С. 35-44.

Алешина И. Корпоративный имидж. Маркетинг. 1998. № 1. С. 50-54.

Ілляшенко С. М., Колодка А. В. Імідж організації як економічна категорія: сутність, зміст, основні етапи формування. Прометей. 2012. №2(38). С. 164-170.

Рид С. Эффективно ли вы поддерживаете свой корпоративный имидж? Маркетинг. 2008. №6. С. 86-90.

Федотова И. В., Алюкаева В. Е. Процесс формирования имиджа автотранспортного предприятия. Економіка транспортного комплексу: зб. наук. праць. Вип. 17. Х. : ХНАДУ, 2011. С. 62-74.

Джи Б. Имидж фирмы: планирование, формирование, продвижение. М. : «Центр», 1999. 273 с.

Горчакова Р.Р. Особенности формирования корпоративного имиджа. Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. 2012. № 2 (22). С. 185-192.

Семенчук Т. Б., Басараб Н. А. Формування іміджу підприємства. Економіка і суспільство. Випуск № 7. 2016. С. 473-477.

Антонова Н. В. Психология массовых коммуникаций: учебник и практикум для академического бакалавриата. М.: Издательство Юрайт, 2019. 373 с.

Федорова В. О. Формування іміджу автотранспортного підприємства: монографія. Харків: ХНАДУ, 2017. 120 с.

Шинкаренко В. Г. Особенности комплекса маркетинга в предприятиях транспорта. Вісник економіки і промисловості. 2012. № 38. С. 361-365.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-12-03

Номер

Розділ

Статті