ГОЛОВНІ МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ МОДЕЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНИХ СИСТЕМ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Автор(и)

  • Микола Прокопенко Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Україна
  • Валентина Нестеренко Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Україна
  • Тетяна Деділова Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Україна

DOI:

https://doi.org/10.30977/PPB.2226-8820.2023.31.170

Ключові слова:

соціальна економіка, національна економіка, соціально-економічне моделювання, імітаційне моделювання, соціально - економічна політика держави, соціальна система

Анотація

УДК 336.012.23; JEL Classification: А 13, С10

Прокопенко М.В., Нестеренко В.Ю., Деділова Т.В. ГОЛОВНІ МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ МОДЕЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНИХ СИСТЕМ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Мета дослідження полягає у вивченні теоретичних аспектів процесу моделювання соціально – економічних систем національної економіки держави в сучасних умовах господарювання та розробки пропозицій щодо їх вдосконалення за допомогою об’єднання різних методів математико-статистичного прогнозування. Методика дослідження. Було розглянуто макроекономічний та статистичний аналіз, математичні середні, максимальні та граничні показники стану національної економіки, об’єднання статистичних показників, застосовано методи економетричного та статистичного моделювання. Результати дослідження. Основним завданням дослідження було вивчення теорії та практики моделювання соціальних систем національної економіки. Результатом дослідження є теоретично доведена можливість підвищення ефективності використання соціально-економічних методів дослідження за умови підвищення кількості методів моделювання, та удосконалення практичних аспектів ефективного застосування отриманих прогнозів. Для моделювання та доведення можливості побудови соціальної моделі національної економіки з елементами економічних перетворень було розглянуто декілька класичних прикладних моделей. Наукова новизна. Наукова новизна отриманих результатів полягає в аналізі та розробці теоретико – практичних засад вирішення проблеми моделювання соціально – економічного стану національної економіки за допомогою статистично – імітаційних методів. Запропоновано декілька методів статистичного аналізу соціально – економічного стану національної економіки держави за допомогою використання елементів математичного моделювання. Практичне значення отриманих результатів. Отримані результати дослідження дають можливість розглянути з практичної точки зору методологічні аспекти моделювання соціальних систем національної економіки за допомогою імітаційного та економетричного моделювання. Практична сторона дослідження дозволяє на основі розробленого підходу соціально – економічного моделювання національної економіки підвищити ефективність соціально-економічної політики та сприятиме зростанню конкурентоспроможності держави на внутрішньому і міжнародному ринках.

Посилання

Соціальна політика / за заг. ред. В.М. Пічі та Я.Б. Турчин. Львів : Новий світ, 2018. 318 с.

Квітка А.В. Роль соціальної політики у розвитку людського потенціалу. Ефективна економіка. 2015. № 10. Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/10_2015/46.pdf (дата звернення 01.11.2023)

Мармоза А. Т. Економічна статистика. Київ : Центр навчальної літератури, 2020. 602 с.

Лопушняк Г. С. Державна соціальна політика як передумова економічного розвитку України. Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2021. 372 с.

Заблоцький І. І. Економіка Украіни : підручник. Львів : ЛБК НБУ, 2021. 156 с.

Про Глобальні цілі. Режим доступу: http://sdg.org.ua/ua/pro-hlobalni-tsili (дата звернення 01.11.2023)

Бондаренко С.М., Касич А.О. Використання концепції загального управління якістю (TQM) в органах місцевого самоврядування. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2017. № 2. Режим доступу: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1029 (дата звернення 15.10.2023)

Мних М.В. Соціальна політика нашої держави в умовах асоційованого членства України в ЄС. Український соціум. 2019. № 3 (54). С.114-124.

Моторнюк У.І. Соціальна політика як необхідна умова функціонування соціальної держави. Економіка та держава. 2018. № 12. Режим доступу: http://www.economy.in.ua/pdf/12_2016/7.pdf (датазвернення 19.10.2023)

Чекотовський Е. В. Статистичні методи. Київ : Знання, 2020. 191 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-01

Номер

Розділ

Статті