МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ЕФЕКТИВНИМ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВА

Автор(и)

  • Ілля Дмитрієв Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Україна
  • Інна Шевченко Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Україна
  • Віталій Чудик

DOI:

https://doi.org/10.30977/PPB.2226-8820.2023.31.140

Ключові слова:

ефективний розвиток, механізм, система, управління

Анотація

УДК 330.3; JEL Classification: O10

Дмитрієв І.А., Шевченко І.Ю., Чудик В.В. МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ЕФЕКТИВНИМ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВА

Мета: дослідження системи вдосконалення механізму управління ефективним розвитком підприємства. Методика дослідження: метод аналізу та синтезу, системний підхід, метод узагальнення, метод порівняння,  графічний метод. Результати: досліджено механізм управління ефективним розвитком підприємства та систему його вдосконалення. Виділено й охарактеризовано етапи вдосконалення механізму управління ефективним розвитком підприємства. Виділено й охарактеризовано блоки механізму управління ефективним розвитком підприємства як системи, зокрема блок постановки цілей, блок процесів, блок управління ефективним розвитком підприємства, структурний блок, функціональний блок, блок забезпечення, систему оцінки ефективного розвитку підприємства, методику формування механізму управління ефективним розвитком підприємства. При характеристиці блоку постановки цілей сформовано дерево цілей механізму управління ефективним розвитком підприємства. Наукова новизна:  виділення в структурі механізму управління ефективним розвитком підприємства блоків (зокрема, блоку постановки цілей, блоку процесів, блоку управління ефективним розвитком підприємства, структурного блоку, функціонального блоку, блоку забезпечення, системи оцінки ефективного розвитку підприємства, методики формування механізму управління ефективним розвитком підприємства) дозволяє здійснити більш точну діагностику проблем забезпечення ефективного розвитку підприємства та таким чином згенерувати заходи вдосконалення механізму управління ефективним розвитком підприємства за кожним елементом даної системи. Практична значущість: вдосконалений механізм управління ефективним розвитком підприємства відображає всі елементи виробництва продукції, надає розуміння процесів у виробничій системі, показує джерела ефективного розвитку підприємства у фінансово-господарській діяльності, виробничий діяльності, управлінській діяльності й інвестиційній діяльності.

Посилання

Васильєв О. Л., Соловйов А. А. Теоретичні підходи до формування ефективних управлінських рішень як фактора розвитку підприємства. Збірник наукових праць Української державної академії залізничного транспорту. 2013. Вип. 140. С. 129‒133.

Нагорний Є. О. Система управління активами як релевантний чинник ефективного розвитку підприємства. Економічні науки. Серія: Економіка та менеджмент. 2014. Вип. 11. С. 223‒233.

Літвінова І. М. Підвищення ефективності управління техніко-економічним розвитком підприємств. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2010. № 32. С. 212‒214.

Морохова В. О., Шевчук І. В. Управління розвитком підприємств на засадах ефективного використання ресурсного потенціалу. Економічні науки. Серія: Економіка та менеджмент. 2017. Вип. 14. С. 196‒204.

Гончаренко Н. Г. Управління кадровою політикою підприємств як дієвий засіб забезпечення їх ефективного розвитку. Проблеми системного підходу в економіці. 2019. Вип. 1(1). С. 121‒125. DOI: https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-1-18

Карпенко О. О. Ефективне управління людським капіталом як визначальний фактор економічного розвитку підприємства. Інтелект XXI. 2018. № 2. С. 168‒171.

Кухаренко М. О. Вплив управління професійним розвитком персоналу на ефективність роботи підприємства. Управління розвитком. 2014. № 15. С. 112‒113.

Литвиненко А. В., Островерхова Г. В. Заходи соціального розвитку підприємства: оцінка ефективності та управління. Бізнес Інформ. 2014. № 5. С. 215‒219.

Гуткевич С. О. Прибуток як основа ефективного управління розвитком підприємства. Інтелект XXI. 2014. № 6. С. 15‒21.

Бонарев В. В. Теоретичні засади управління трансакційними витратами для ефективного розвитку підприємства. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 5. С. 10‒14.

Гавриш О. А., Дунська А. Р. Підходи до управління та оцінки ефективності інноваційних програм розвитку підприємства. Економічний простір. 2015. № 94. С. 179‒189.

Вороніна В. Л., Зюкова М. М., Артеменко А. Є. Оцінка інноваційного потенціалу підприємства як засіб ефективного управління його розвитком. Економічний простір. 2020. № 162. С. 57‒62. DOI: https://doi.org/10.32782/2224-6282/162-10

Баранцева С., Базюк В. Показники оцінювання ефективності управління розвитком підприємства. Науковий вісник Одеського національного економічного університету. 2014. № 3. С. 65‒72.

Бондарчук Л. В., Гулівата І. О. Концептуальні підходи та сучасні елементи моделювання ефективного управління підприємством в умовах розвитку економіки. Науковий вісник Мукачівського державного університету. Сер.: Економіка. 2015. Вип. 2(1). С. 83‒89.

Білопольський М. Г., Чигарьов Д. В. Напрями управління ефективністю при забезпеченні стратегічного розвитку підприємства. Вісник економічної науки України. 2017. № 2. С. 12‒17.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-01

Номер

Розділ

Статті