БЕЗРОБІТТЯ ТА МІГРАЦІЯ ЯК ВИЗНАЧНІ МАКРОЕКОНОМІЧНІ ФАКТОРИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Автор(и)

  • Валентина Нестеренко Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Україна
  • Тетяна Деділова Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Україна
  • Микола Прокопенко Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Україна

DOI:

https://doi.org/10.30977/PPB.2226-8820.2023.31.37

Ключові слова:

безробіття, міграція, національна економіка, макроекономічні фактори, трудові ресурси

Анотація

УДК 331.556.4; JEL Classification: J 61

Нестеренко В.Ю., Деділова Т.В., Прокопенко М.В. безробіття та міграція як визначні макроекономічні фактори соціально-економічного розвитку національної економіки україни

Мета. Дослідження впливу макроекономічних факторів безробіття та міграції на соціально-економічний розвиток національної економіки. Методика дослідження. В ході дослідження використовувалися методи аналізу і синтезу, метод логічного аналізу. Інформаційними ресурсами дослідження є спеціалізовані наукові видання і матеріали періодичних видань. Результати. Безробіття є одним з варіантів порушення макроекономічної рівноваги в національній економіці, яке відзначається дуже потужним впливом на загальні результати економічного розвитку країни та є характерним для деяких фаз економічного циклу. Великі обсяги безробіття можуть мати серйозні наслідки для національної економіки країни: зниження споживчого попиту, збільшення соціальних витрат, зменшення виробничого потенціалу, соціальні проблеми, зменшення інновацій, політичні наслідки. Окремі аспекти позитивного впливу безробіття на розвиток національної економіки: реалізація регулюючої функції, стимулювання інновацій, реорганізація ринку праці. Серед факторів, які потужно впливають на економічний розвиток України зараз також обов’язково слід розглядати міграцію населення, при чому, як в розрізі внутрішнього переміщення, так і в розрізі міграції працездатного населення України за кордон. Серед можливих наслідків внутрішньої міграції для економіки країни можна виокремити: вплив на ринок праці, вплив на ринок житла, вплив на суспільні послуги, економічна нерівність, розвиток регіональних економік, податки та бюджет. Наслідки міграції трудових ресурсів для країни-джерела праці наступні: втрати робочої сили та навичок, навантаження на соціальні служби, додаткові грошові потоки в економіку від трудових мігрантів, демографічні втрати. Наукова новизна. Сформовано перелік негативних та позитивних наслідків безробіття для соціально-економічного розвитку національної економіки. Проаналізовано вплив внутрішньої та зовнішньої міграції трудових ресурсів на розвиток України та її регіонів. Практична значущість. Результати дослідження можуть бути використані дослідниками, органами управління та місцевого самоврядування, власниками підприємств при визначенні ефективних засобів соціально-економічного розвитку національної економіки.

Посилання

Буров І. Трудова міграція як наслідок соціально-економічної політики України 2014-2018 рр. Українське суспільство: моніторинг соціальних змін. зб. наук. праць. 2018. Вип. 6 (20). С. 166-170.

Кваша О.С. Зовнішні міграційні процеси трудових ресурсів: фактори, стан та наслідки для України. Економіка і суспільство. 2017. № 10. С. 535-540.

Лібанова Е.М. Зовнішні трудові міграції Українців: масштаби, причини, наслідки. Демографія та соціальна економіка. 2018. № 2 (33). С. 11–26.

Малиновська О.А. Еміграція vs імміграція: напрями та механізми політики репатріації. Демографія та соціальна економіка. 2019. № 1(35). С. 69–81.

Петрушина Т., Соколовський І. Соціологічні показники стану ринку праці України: актуальні проблеми та виклики. Українське суспільство: моніторинг соціальних змін. зб. наук. праць. 2018. Вип. 6 (20). С. 139-147.

Пікулик О.І. Причини, особливості та наслідки трудової міграції в Україні. Мукачівський державний університет. Економіка і суспільство. 2019. № 20. С. 48-50.

Пономаренко І.В. Аналіз динаміки економічної активності населення в Україні та країнах ЄС. Економіка та суспільство. 2017. № 8. С. 838-843.

Тарасова К.І. Статистичне дослідження проблем безробіття в Україні в регіональному розрізі. Економіка та суспільство. 2018. №.14. С. 745-752.

Терещенко Д.А. Вплив міграційних процесів на розвиток людського капіталу. Держава та регіони. Серія: Державне управління. 2019. №4(68). С. 207-214.

Цимбал Л.І., Овчаренко К.В. Економічний вплив трудової міграції на економіку України. Електронне наукове фахове видання «Ефективна економіка». 2020. №10. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8242 (дата звернення 15.10.2023).

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-01 — Оновлено 2023-12-20

Номер

Розділ

Статті