РОЗРОБКА ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ВЕНЧУРНИХ СТАРТАП-ПРОЄКТІВ З ВИРОБНИЦТВА ПРОМИСЛОВОГО ВИРОБУ У СИСТЕМІ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

Автор(и)

  • Андрій Непран Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Україна
  • Ірина Кирчата Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Україна
  • Констянтин Храпач Державний біотехнологічний університет, Україна

DOI:

https://doi.org/10.30977/PPB.2226-8820.2023.31.27

Ключові слова:

стартап-проєкт, венчурне фінансування, затрати, собівартість, потреба у фінансових ресурсах.

Анотація

УДК 330.005.31; JEL Classification: М11

Непран А. В., Кирчата І. М., Храпач К. Г., РОЗРОБКА ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ВЕНЧУРНИХ СТАРТАП-ПРОЄКТІВ З ВИРОБНИЦТВА ПРОМИСЛОВОГО ВИРОБУ У СИСТЕМІ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

 

Мета – обґрунтування методологічних засад розробки фінансового плану венчурних стартап-проєктів у системі фінансового менеджменту. Методика дослідження. Для досягнення поставленої мети у дослідженнях були використані такі загальнонаукові та спеціальні методи і прийоми дослідження: методи узагальнення та абстрагування – для проведення аналізу менеджменту стартап-проєктів. Результати. В сучасних умовах венчурне фінансування стартап-проєкту передбачає обґрунтування потреби у грошових коштах, необхідних для його запуску. Специфіка стартап-проєкту з виробництва промислового виробу на ранніх стадіях фінансування передбачає особливі вимоги до складання фінансового плану. Фінансовий план стартап-проєкту за своїм складом і характеристикою основних статей суттєво відрізняється від розробки фінансового плану промислового підприємства. Встановлено, що склад витрат на ранній стадії венчурного фінансування стартап-проєкту у значній мірі визначають витрати на розробку та впровадження нового виробу. Основними складовими розділу ІІ «Витрати і виплати» є: проектування і конструювання нового виробу. Розробка технологічного процесу виготовлення нового виробу; проектування інструментальної оснастки і розробка технологічного процесу її виготовлення; випробування матеріалів, напівфабрикатів для нового виробу; виготовлення нового зразка (партії); формування об’єктів інтелектуальної власності. Практична значущість. Завдяки розробленню методичних засад фінансового плану стартап-проєктів представляється можливим точно визначити обсяги венчурного фінансування, необхідного для запуску такого стартап-проєкту.

Посилання

Адамів М. Є., Лиса Д. С. Сутність та особливості фінансування стартап-підприємств. Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення та проблем розвитку. 2023. № 1(9). С. 123–131.

Литвин І. В., Булак Ю. В. Венчурний бізнес в Україні в умовах воєнного часу. Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення та проблем розвитку. 2022. № 2(8). С. 283–292.

Касич А. О. Стартапи як форма підприємницької діяльності: поняття, значення, зарубіжний досвід. Інвестиції: практика та досвід. № 2/2019. С. 24–31.

Гук О. В., Манаєнко І. М. Венчурне інвестування стартап-проєкту на різних етапах його розвитку. Інфраструктура ринку. 2019. Вип. 29. С. 151–156.

Дума О. І. Механізми венчурного фінансування в стартапи. Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення та проблем розвитку. 2022. № 2(8). С. 169–183.

Лях І. І. Можливості венчурного фінансування в умовах інтеграції України до європейського інноваційного простору. Вісник економічної науки України. 2020. № 2. С. 76–81.

Діденко Л. В., Ватоян А. М., Єрьоміна М. А. Роль венчурних інститутів спільного інвестування в забезпеченні інноваційного розвитку України. Економіка і суспільство. 2018. №19. С. 143-151. doi: https: //doi.org/10.32782/2524-0072/2018-19-22.

Корнаух О. В., Маханько Л. В. Стартап як прогресивна форма інноваційного підприємництва. Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 23. С. 23–31.

Седікова І. О. Особливості стартапу як інноваційного проєкту. Причорноморські економічні студії. 2020. Вип. 55-2. С. 12–16.

Ries, E. (2011). The Lean Startup. How Constant Innovation Creates Radically Successful Businesses. Edmonton: Portfolio Penguin.

Sajid, A. (2021). Startup Funding Stages You Should Know About. Сloudways. URL: https://www.cloudways.com/blog/startup-fundingstages/?

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-01

Номер

Розділ

Статті