МЕНЕДЖМЕНТ СТАРТАП-ПРОЄКТІВ: ВИЗНАЧЕННЯ ЦІН НА НОВІ ВИРОБИ (МАТЕРІАЛИ) ВИРОБНИЧОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

Автор(и)

  • Андрій Непран Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Україна
  • Наталія Солопун Національний політехнічний університет «Харківський політехнічний інститут», Україна
  • Ірина Тимченко Харківський університет, Україна

DOI:

https://doi.org/10.30977/PPB.2226-8820.2023.31.17

Ключові слова:

стартап-проєкт, венчурне фінансування, ціна, собівартість, рівень рентабельності

Анотація

УДК 330.005.31; JEL Classification: М10

Непран А.В., Солопун Н. М., Тимченко І. Є. МЕНЕДЖМЕНТ СТАРТАП-ПРОЄКТІВ: ВИЗНАЧЕННЯ ЦІН НА НОВІ ВИРОБИ (МАТЕРІАЛИ) ВИРОБНИЧОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

Мета – обґрунтувати ціни на нові вироби (матеріали) виробничого призначення при реалізації стартап-проєктів. Методика дослідження. Для досягнення поставленої мети у дослідженнях були використані такі загальнонаукові та спеціальні методи і прийоми дослідження: методи узагальнення та абстрагування – для проведення аналізу менеджменту стартап-проєктів; відносні показники динаміки і структури. Результати. В сучасних умовах менеджмент стартап-проєктів передбачає обґрунтування системи заходів щодо просування нової продукції на ринок та ознайомлення її із потенційними споживачами. В системі маркетингу значне місце відводиться політиці ціноутворення. Важливість обґрунтування ціни на нову продукцію обумовлена високими темпами морального старіння техніки та технології, предметів праці. Ціна на нову продукцію (матеріали) повинна забезпечити, з одного боку, масштабність виробництва нового продукту, а з іншої ― бути економічно вигідною для використання споживачами. Обгрунтовано порядок розрахунку меж цін на нові вироби, які були б економічно вигідні для виробника, а також для споживача. Допустима верхня межа ціни на нову взаємозамінну продукцію має бути такою, щоб споживачеві вона була рівно-вигідна з раніше використовуваною. Споживач зацікавлений щодо більш дешевою продукцією. Значить, щоб у новій продукції були зацікавлені і виробник (підвищена рентабельність) і споживач (відносне здешевлення), необхідно встановлювати ціну на нову взаємозамінну продукцію між нижнім та верхнім її межами. Практична значущість. Завдяки впровадженню розроблених заходів при реалізації стартап-проєктів мається можливість встановлювати економічно обґрунтовані ціни на нові вироби (матеріали), які призначені для заміни виробів, які вже випускаються.

Посилання

Гук О. В., Манаєнко І. М. Венчурне інвестування стартап-проєкту на різних етапах його розвитку. Інфраструктура ринку. 2019. Вип. 29. С. 151–156.

Седікова І. О. Особливості стартапу як інноваційного проєкту. Причорноморські економічні студії. 2020. Вип. 55-2. С. 12–16.

Мазур І. Стартап як новий зміст у підприємництві. Вісник Київського національного університету ім. Т. Г. Шевченка. 2020. № 2(209). С. 26–32.

Смирнова І. І., Сімаков К.І. Венчурний капітал як джерело фінансування інноваційного підприємництва в Україні. Економічний вісник Донбасу. 2018. № 3 (53). С.131–135.

Мордань Є.Ю., Відменко Ю.В., Кобець Ж.О. Венчурне інвестування в Україні та світі: сучасні тенденції та особливості розвитку. Гроші, фінанси і кредит. № 17. 2018. С. 391–399.

Смаковська Ю. Критерії експертної оцінки бізнес-плану підприємницького проекту. Формування ринкової економіки в Україні. 2019. T. 19. Вип. 4. С. 434–438.

Blank S. Bob Dorf. Startup: The Founder’s Handbook. New York: Alpina Publisher, 2013. P. 485.

The Lean Startup: How Today’s Entrepreneurs Use Continuous Innovation to Create Radically Successful Businesses. Crown Publishing. 2015. Vol. 10. No. 4. P. 100–103.

Третьякова О. В., Харабара В. М., Грешко Р. І. Венчурне фінансування як ефективний інструмент інноваційного розвитку країни. Інвестиції: практика та досвід. 2020. № 17/18. С. 18-23.

Діденко Л. В., Ватоян А. М., Єрьоміна Н. А. Роль венчурних інститутів спільного інвестування в забезпеченні інноваційного розвитку України. Економіка і суспільство. 2018. Вип. 19. С. 143–151.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-01

Номер

Розділ

Статті