ПРОГНОЗУВАННЯ ПОКАЗНИКІВ ІННОВАЦІЙНОСТІ ІНДУСТРІЇ ТУРИЗМУ У ПЕРІОДІ ПОСТКОНФЛІКТНОГО ВІДНОВЛЕННЯ

Автор(и)

  • Сергій Цвілий Національний університет «Запорізька політехніка», Україна

DOI:

https://doi.org/10.30977/PPB.2226-8820.2023.31.4

Ключові слова:

інноваційність, індустрія туризму, відновлення, прогноз, інвестиційні витрати, постконфліктний період, інноваційний простір

Анотація

УДК 338.48:332.145; JEL Classification: C53, D74, L83, O18, R58

Цвілий С.М. ПРОГНОЗУВАННЯ ПОКАЗНИКІВ ІННОВАЦІЙНОСТІ ІНДУСТРІЇ ТУРИЗМУ У ПЕРІОДІ ПОСТКОНФЛІКТНОГО ВІДНОВЛЕННЯ

Мета. Складання прогнозу основних індикаторів інноваційного розвитку індустрії туризму України у постконфліктному періоді. Методика дослідження. Методика побудована на використанні методів: логічний аналіз, узагальнення, систематизація, прогнозування, складання рейтингу, метод інтегральних індексів, індикативний метод. Результати. Обгрунтовано, що інноваційна компетентність має базуватись на прикладі європейського інноваційного простору, який в тривалому циклічному періоді постконфліктного відновлення спромігся межі конкурентоспроможності суб’єктів індустрії туризму розширити саме за рахунок забезпечення інноваційної орієнтованості. Визначено місце України в основних світових рейтингах інновації та туризму у 2021 р. Розраховано прогнозні індекси інтенсивності розвитку інноваційного потенціалу туристичних підприємств, що відтворюють та розвивають вітчизняну індустрію туризму на період 2023–2026 рр., на основі інтегральних індексів впровадження інноваційних стимулів індустрії туризму України. Констатовано, що комплексний індекс інтенсивності розвитку інноваційного потенціалу туристичних підприємств характеризується фазами прискорення, рекорду та зміни стадій швидкого відтворення ресурсів, які спрямовуються на просування туристичних брендів в країні і за її межами, з метою стабілізації економіки й регіональної кластеризації туристичної системи, враховуючи хвилеподібні та динамічні сучасні тренди інтегральних індексів фінансування інновацій та інноваційності суб’єктів індустрії туризму. Унаочнено результати прогнозних розрахунків щодо рейтингового місця регіонів в інноваційному просторі індустрії туризму. Розраховано прогнозний темп росту частки витрат на планування і виконання наукових інноваційних розробок організаціями підприємницького та державного секторів в індустрії туризму та сектору вищої освіти у загальному обсязі інвестицій в країнах Європи та України. Зроблено висновок, що прогнозні інноваційні індикатори розвитку індустрії туризму в Україні мають прямий вплив на відтворення та розвиток туристичного бренду. Наукова новизна. Запропоновано алгоритм та результати визначення інноваційного рейтингу індустрії туризму за регіонами на базі прогнозних індикаторів інноваційної ефективності туристичних підприємств: витратовіддача інноваційної діяльності туристичних підприємств, прибутковість реалізації й виробництва інноваційного туристичного бренду. Практична значущість. Прогнозний тренд витратно-ресурсних компонент загальної величини інвестицій призведе до трансформації інноваційного потенціалу туристичних підприємств в регіонах Україні, який забезпечить прискорене відтворення розвитку індустрії туризму в країні. Для туристичних підприємств інновації будуть сприяти зростанню рентабельності, створенню інноваційного іміджу, отриманню додаткових конкурентних переваг, що сприятиме зростанню ринкової вартості та залученню додаткових інвестицій.

Посилання

Чернега О.Б., Лохман Н.В. Модель життєвого циклу інноваційного потренціалу туристичного підприємства. Проблеми системного підходу в економіці. 2019. №2(70). С. 27–31.

Полчанов А.Ю. Формування механізму постконфліктного відновлення національної економіки. Вісник Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова. 2017. №6(59). С. 65–70.

Євдокимов В., Полчанов А. Вплив військових конфліктів на національні економіки країн постсоціалістичного простору. Бізнес-інформ. 2017.№4.С.48-54.

Шевченко О.В. Заходи та інструменти відбудови господарства постконфліктних територій та протидія появі нових депресивних територій. Національний інститут стратегічних досліджень. 2017. URL: http://www.niss. gov.ua/content/articles/files/vidbudova-914af.pdf (дата звернення : 23.10.2023).

Trusova N., Tsviliy S., Mykhailyk D., Ogloblina V., Marusei T. Innovative incentives of the tourism industry in the period of post-conflict reconstruction of Ukraine. Review of Economics and Finance. 2023. №21. P. 1237–1248.

Dutta S., Lanvin B., Wunsch-Vincent S. The Global Innovation Index. 2016. URL: http://english.gov.cn/r/Pub/GOV/ReceivedContent/Other/2016-08-15/wipo_ pub_gii_2016(1).pdf (дата звернення : 18.10.2023)/

The Global Competitiveness. 2017-2018. URL: https://www3.weforum.org/ docs/GCR2017-2018/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2017%E2%80 %932018.pdf (дата звернення : 15.10.2023).

The Global Competitiveness. 2019. URL: https://www3.weforum.org/docs/ WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf (дата звернення : 15.10.2023).

The Global Competitiveness. 2020. URL: https://www.weforum.org/reports/ the-global-competitiveness-report-2020/ (дата звернення : 15.10.2023).

The Global Competitiveness. 2021. URL: https://www.weforum.org/reports/ (дата звернення : 15.10.2023).

The Travel&Tourism Competitiveness. (2021). URL: https://www.weforum. org/reports/travel-and-tourism-development-index-2021/(дата звернення: 5.10.2023)

Туристичний портал України. URL : http://www.stejka.com/ukr (дата звернення : 21.10.2023).

Trillenberh H. Innovative cluster approach to the development of tourism in Ukraine in the conditions of globalization. Journal of European Economy, 2014. №13(4). P. 401–414.

Trusova N.V., Tanklevska N.S., Cherniavska T.A., Prystеmskyi O.S., Yeremenko D.V., Demko V.S. Financial Provision of Investment Activities of the Subjects of the World Industry of Tourist Services. Journal of Environmental Management and Tourism. 2020. №4(44). P. 890-902.

Global Tourism Trends (2022). Tourism Market Data and Forecasts to 2026. URL: https://www.reportlinker.com/clp/6226 (дата звернення : 17.10.2023).

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-01

Номер

Розділ

Статті