РИЗИК-УПРАВЛІННЯ - ЦЕ УПРАВЛІННЯ ВТРАТАМИ ВІД РИЗИКУ

Автор(и)

  • Василь Бабайлов Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Ukraine
  • Оксана Дмитрієва Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.30977/PPB.2226-8820.2023.30.214

Ключові слова:

ризики, управління, страхування, ризик-управління, управління втратами, управління ризиками

Анотація

УДК 330.131.7; JEL Classification: М11

Бабайлов В.К., Дмитрієва О.І. РИЗИК-УПРАВЛІННЯ - ЦЕ УПРАВЛІННЯ ВТРАТАМИ ВІД РИЗИКУ

В даний час спостерігається значне зростання інтересу до проблеми поглиблення розуміння ризиків і особливе до удосконалення управління ризиками. Зовсім недавно здійснений значний крок у цьому напрямку – зроблений важливіший висновок про необхідність поділення ризик-менеджменту на три професійно орієнтовані частини: ризик-економіку, ризик-інженерію і  ризик-адміністрацію. Тобто, управління економічними, інженерними і адміністративними ризиками зобов’язані робити окремо  відповідні спеціалісти. Але подальше поглиблення розуміння ризиків авторами даної публікації привело до сумніву і виникненню питання у правомірності використання у літературі і особливе у практиці управління словосполучення «управління ризиками». Відповідь на це питання, на цю складову загальної проблеми стає сучасною і актуальною. Аналіз останніх досліджень і публікацій свідчить про те, що всі автори без усякого сумніву вважають існування саме управління ризиками. Й тому питання (або управління ризиками, або втратами від ризиків) не ставиться ними навіть взагалі. Навпаки, на думку авторів даної публікації, управління ризиками не існує ні в якої формі, але існує тільки управління втратами в умовах ризику. Метою статті й стало доказ або спростування цієї гіпотези. При формуванні задач ураховувався саме такий важливий факт: інших словосполучень, щодо дій з ризиками, крім «управління ризиками» і «управління втратами в умовах ризику» у практики сучасного ризик-менеджменту не існує. Приймалося до уваги й така важлива обставина: під управлінням ризиками зараз розуміються всі три основні його форми: вибір меншого ризику з декількох різних; використання у ризику безризикової частки; страхування від ризику (причому в самих різних його формах). Отже, з урахуванням цих приміток були сформульовані й такі задачі: акцентувати увагу на істинному сенсі поняття «управління»; довести, що вибір меншого ризику, використання безризикової частки ризику і страхування від ризику – це не є управління ризиками; обґрунтувати висновок про відсутність управління ризиками і існування тільки  управління втратами від ризиків; визначити основні результати проведеного  дослідження. Методики дослідження: аналогія, поняття, огляд літературних джерел, 2С70, ВЄО. Результати: визначене відмінність, нетотожність управління і менеджменту (управління є сума менеджменту і виробництва); встановлене, що вибір меншого ризику –  це не є управління ризиками; доведено, що використання безризикової частки ризику – це теж не є управління ризикам; аргументоване, що страхування від ризику у всіх його формах– й це не є  управління ризиками; обґрунтоване, що управління ризиками не снує ні в якої формі, а існує тільки управління втратами від ризику; визначені сутність ризик-управління, як управління втратами від ризиків, і його зміст, який містить два елементи: ризик-менеджмент і ризик-виробництво. Наукова новизна: вперше спростована розповсюджена думка про існування так званого «управління ризиками» і необхідність усунення його з практики; визначений сенс нового терміну і поняття «ризик-управління», саме як управління витратами від ризиків. Практична значимість: Отримані  результати приведуть до кардинальних змін у розумінні природи ризиків, що сприятиме усуненню зайвих затрат на помилковий і зайвий процес так званого «управління ризиками» і приведе до значного підвищення ефективності управління саме втратами від ризиків.

Посилання

Бабайлов В. К., Курденко О. В. Від ризик-менеджменту до ризик-економіки. Економіка та суспільство. 2022. № 46. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/2061/1989 (дата звернення: 15.04.2023).

Керування ризиком. Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії: веб-сайт. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/ (дата звернення: 15.04.2023).

Управління ризиками компанії: методологія та практичні аспекти: веб-сайт. URL: https://kolo.news/category/biznes/33116 (дата звернення: 15.04.2023).

Управління ризиками у проекті: веб-сайт. URL: https://intrel.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/03/ (дата звернення: 17.04.2023).

Литюга Ю. В., Позняк С. В. Процесне управління ризиками розвитку підприємства як джерело його конкурентоспроможності. Ефективна економіка. 2015. № 9. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4612 (дата звернення: 17.04.2023).

Управління ризиками. URL: https://wiki.tntu.edu.ua/ (дата звернення: 19.04.2023).

Ризик-менеджмент чи що таке управління ризиками. URL: https://edin.ua/rizik-menedzhment-chi-shho-take-upravlinnya-rizikami/ (дата звернення: 20.04.2023).

Костецька Н. І. Управління витратами на підприємствах в умовах ризику. Економіка та суспільство. 2021. №34. URL: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-34-67 (дата звернення: 23.04.2023).

Система управління ризиками. URL: https://www.csd.ua/index (дата звернення: 23.04.2023).

Методичний посібник щодо аспектів управління ризиками, як складової системи внутрішнього контролю у розпорядника бюджетних коштів. URL: https://mof.gov.ua/storage/files/%. (дата звернення: 24.04.2023).

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-07-11

Номер

Розділ

Статті