РИЗИК-ІНЖЕНЕРІЯ І РИЗИК-ВИРОБНИЦТВО ЯК УПРАВЛІННЯ В УМОВАХ ІНЖЕНЕРНИХ І ВИРОБНИЧИХ РИЗИКІВ

Автор(и)

  • Василь Бабайлов Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Ukraine
  • Оксана Дмитрієва Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.30977/PPB.2226-8820.2023.30.204

Ключові слова:

управління, ризик-інженерія, ризик-виробництво, інженерні і виробничі ризики, сутність, зміст

Анотація

УДК 330.131.7; JEL Classification: М11

Бабайлов В.К., Дмитрієва О.І. РИЗИК-ІНЖЕНЕРІЯ І РИЗИК-ВИРОБНИЦТВО ЯК УПРАВЛІННЯ В УМОВАХ ІНЖЕНЕРНИХ І ВИРОБНИЧИХ РИЗИКІВ

Зовсім недавно у розвитку управління в умовах ризиків стався значний прогрес – були введені нові терміни: «ризик-інженерія», «ризик-виробництво», «ризик-економіка» і «ризик-адміністрація», як чотирі частини ризик-управління. При цьому був зроблений такий найважливіший висновок: кожним з чотирьох вказаних видів ризик-управління зобов’язані займатися виключно відповідні спеціалісти. Це приведе до кардинальних змін у поглядах, трактуванні і практиці управління в умовах ризиків. Тому з’явилася загальна проблема – визначення сенсу кожного з чотирьох елементів ризик-управління. Дана публікація присвячена невирішеної складової загальної проблеми – визначення сенсу тільки інженерних і виробничих ризиків як основи ризик-інженерії і ризик-виробництва. Аналіз останніх досліджень і публікацій свідчить про те, що більшість  авторів все ще знаходяться у полоні традиційної практики управління в умовах ризиків, які не класифіковані через професійний критерій; тому й досі відсутнє прийнятне розподілення на інженерні і виробничі ризики. Зараз існують такі однакові, типові, характерні, загальні риси уявлень про ризики: відсутність чітких критеріїв класифікації ризиків; розгляд ризиків у межах єдиного, неподіленого цілого ризик-управління; інженерні ризики майже взагалі не розглядаються. Аналіз також показав, що причина такого сумбурного підходу до класифікації ризиків одна – відсутність обґрунтованого критерію класифікації ризиків, критерію, заснованого на поділення ризиків через професії, тобто, поділення, перш за все, на інженерні, економічні, адміністративні і виробничі ризики. Невирішеною складовою загальної проблеми залишається визначення сенсу саме інженерних і виробничих ризиків. А без цього не може визначитиме й сенс ризик-інженерії і ризик-виробництва. Метою статті стало визначення ризик-інженерії і ризик-виробництва через найбільш повне трактування найважливіших аспектів інженерних і виробничих ризиків. Для її досягнення були поставлені задачі: обґрунтування пріоритету класифікації ризиків за  професійним критерієм; встановлення природи, схожості, відмінності і зв’язку інженерних і виробничих ризиків як основи ризик-інженерії і ризик-виробництва; визначення інших аспектів ризик-інженерії і ризик-виробництва; характеристика основних результатів дослідження. Методики дослідження: аналогія, поняття, огляд літературних джерел, 2С70, ВЄО. Результати: обґрунтований пріоритет класифікації ризиків за  професійним критерієм; встановлене природу, схожість, відмінність і зв’язок інженерних і виробничих ризиків як основи ризик-інженерії і ризик-виробництва; визначений характер взаємозв’язку ризик-інженерії і ризик-виробництва. Наукова новизна: вперше визначений сенс нових понять «ризик-інженерія» і «ризик-виробництво» через найбільш повне трактування найважливіших аспектів інженерних і виробничих ризиків. Практична значимість: Отримані результати сприятиме суттєвому підвищенню розуміння природи інженерних і виробничих ризиків, а значить – й підвищенню ефективності управління в їх умовах. Вони також надають модель, зразок  управління в умовах будь-яких інших ризиків.

Посилання

Бабайлов В. К., Курденко О. В. Від ризик-менеджменту до ризик-економіки. Економіка та суспільство. 2022. № 46. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/2061/1989 (дата звернення: 15.04.2023).

Види ризику та його джерела. Об’єкт дослідження: веб-сайт. URL: https://buklib.net/books/28865/ (дата звернення: 16.04.2023).

Види ризиків у сучасному бізнесі: веб-сайт. URL: https://msn.khmnu.edu.ua/pluginfile.php/548446/mod_resource/content/1/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%B0%202.pdf (дата звернення: 16.04.2023).

Коць О. О. Класифікація ризиків промислового підприємства. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». 2006. № 4 (554). С.96-103.

Страхування будівельно-монтажних та інженерних ризиків: веб-сайт. URL: https://tbt-broker.com/service/strakhovanie-stroitelno-montazhnykh-riskov (дата звернення: 18.04.2023).

Жигірь А.А. Різновиди підприємницьких ризиків та їх класифікація. Ефективна економіка. 2009. № 2. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=10 (дата звернення: 20.04.2023).

Класифікація ризиків: веб-сайт. URL: https://pidru4niki.com/72392/ekologiya/klasifikatsiya_rizikiv (дата звернення: 20.04.2023).

Ризик в діяльності підприємства та управління ним: веб-сайт. URL: http://moodle.nati.org.ua/mod/book/view.php?id=16204&chapterid=6784 (дата звернення: 22.04.2023).

Сутність і основні види ризиків. Бібліотека електронних підручників: веб-сайт. URL: http://e-pidruchniki.com/content/572_72_Sytnist_i_osnovni_vidi_rizikiv.html (дата звернення: 22.04.2023).

Бізнес-ризик. Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії: веб-сайт. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/ (дата звернення: 26.04.2023).

Семенова С. М. Класифікація ризиків: систематизований підхід з метою управління. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2020. № 4. Том 2. С. 42-51.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-07-11

Номер

Розділ

Статті