ТЕОРЕТИЧНО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ МАРКЕТИНГУ ВІДНОСИН СПОРТИВНИХ КЛУБІВ

Автор(и)

  • Ілля Дмитрієв Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Ukraine
  • Інна Шевченко Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Ukraine
  • Антон Говоров Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.30977/PPB.2226-8820.2023.30.171

Ключові слова:

маркетинг відносин, спортивний клуб, задоволеність, лояльність, сегмент

Анотація

УДК 339.138; JEL Classification: M31

Дмитрієв І.А., Шевченко І.Ю., Говоров А.С. теоретиЧНо-методичні аспекти маркетингу відносин спортивнИХ клубІВ

Мета: дослідження теоретично-методичних аспектів маркетингу відносин спортивних клубів. Методика дослідження: метод аналізу та синтезу, системний підхід, метод узагальнення, метод порівняння, критичний аналіз, традиційні прийоми економічного аналізуРезультати: досліджено теоретично-методичні аспекти маркетингу відносин спортивних клубів. Виділено етапи та надано рекомендації щодо розроблення програм лояльності спортивних клубів. Класифіковано клієнтів спортивних клубів за ознаками: вік; стать; схильність до відвідування конкретного спортивного клубу. Оцінено рівень задоволеності клієнтів та рівень лояльності клієнтів спортивних клубів м. Харкова – «Д7», «Темп» і «Кентавр». Розглянуто заходи деяких спортивних клубів м. Харкова щодо формування лояльності клієнтів.  Наукова новизна: запропоновано наступну класифікацію клієнтів спортивних клубів за критерієм «схильність до відвідування конкретного спортивного клубу»: «високий сегмент» (постійні клієнти, що відвідують спортивний клуб зазвичай не рідше, ніж три дні на тиждень і, як правило, не роблять великих перерв у відвідуванні спортивного клубу); «середній сегмент» (клієнти, що відвідують спортивний клуб досить часто, але не системно та подекуди роблять невеликі перерви у відвідуванні спортивного клубу); «низький сегмент» (разові клієнти, що відвідують спортивний клуб не регулярно, як правило сезонно, протягом одного-двох тижнів (в окремих випадках – до місяця), а потім припиняють заняття на тривалий час). Запропоновано при розробленні програми лояльності спортивних клубів здійснювати реалізацію індивідуального підходу до задоволення потреб клієнтів за допомогою наступних елементів комплексу маркетингу: ціна; послуги; люди; уподобання споживачів; зручність; якість; турбота про споживача. Практична значущість: на сучасному етапі розвитку ринку послуг у сфері спорту та фізичної культури дієва програма лояльності є суттєвою конкурентною перевагою спортивних клубів.

Посилання

Бойко О. В., Булавчик М. І. Особливості формування і розвитку концепції маркетингу відносин на підприємствах агропромислового виробництва. Економічні науки. Серія: Економіка та менеджмент. 2017. Вип. 14. С. 6–13.

Дудар Т. Г., Дудар В. Т. Формування маркетингу відносин суб’єктів агропродовольчого ринку на шляху подальшої євроінтеграції. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Економіка. 2016. Вип. 1(2). С. 134–141.

Дудар Т. Маркетинг відносин в системі агробізнесу у контексті викликів євроінтеграційних процесів. Вісник Тернопільського національного економічного університету. 2016. Вип. 1. С. 22–34.

Настевич О. П. Формування маркетингу відносин як ключового елементу діяльності фермерських господарств України. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2018. Вип. 21(2). С. 44–47.

Стельмащук Н. А. Удосконалення маркетингу відносин в умовах кластеризації підприємств агропромислового виробництва. Інноваційна економіка. 2014. № 3. С. 160–171.

Шумська В. Б. Методика аналізу маркетингу відносин на сільськогосподарських підприємствах. Економічні науки. Cерія: Облік і фінанси. 2011. Вип. 8. С. 522–529.

Решетілова Т. Б., Куваєва Т. В. Маркетинг партнерських відносин промислового підприємства. Економічний вісник Національного гірничого університету. 2018. № 2. С. 167–173.

Мозгова Г. В., Петросян Т. А. Впровадження системи маркетингу партнерських відносин на промисловому підприємстві. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: Економічна. 2014. № 1118. Вип. 88. С. 91–97.

Дудовцева О. О. Сутність BTL-комунікацій на роздрібному підприємстві на етапі маркетингу відносин. Ефективна економіка. 2014. № 5. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2014_5_77 (дата звернення: 04.04.2023)

Марушева О. А. Деякі аспекти систем маркетингу в управлінні соціально-економічними відносинами у будівництві. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2018. № 12. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Duur_2018_12_14 (дата звернення: 04.04.2023)

Федотова І. В. Основні суб’єкти взаємодії в системі маркетингу партнерських відносин АТП. Економіка транспортного комплексу. 2010. Вип. 16. С. 82–90.

Щука Г. П., Гальків Л. І. Формування маркетингу відносин у туристичному комплексі. Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія: Економічні науки. 2020. № 1. С. 94–100.

Дмитрук О. В. Маркетинг відносин як визначальна філософія та інструментарій рекреаційно-туристичного бізнесу. Економіка. Управління. Інновації. Серія: Економічні науки. 2013. № 2. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eui_2013_2_23 (дата звернення: 04.04.2023)

Артюхіна М. В., Носульська Г. О. Маркетинг партнерських відносин в управлінні каналами розподілення освітніх послуг. Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: Економічна. 2014. № 5. С. 30–38.

Кусик Н. Л., Рудінська О. В., Багдікян С. В. Маркетинг партнерських відносин в сфері вищої освіти України. Проблеми системного підходу в економіці. 2019. Вип. 2(2). С. 133–138.

Дзюба С. В., Рябцева О. Є. Маркетинг відносин як ефективний засіб забезпечення конкурентоспроможності закладів освіти. Економічний вісник ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет». 2017. № 2. С. 128–132.

Щербата Т. С. Маркетинг відносин між підприємствами та вищими навчальними закладами. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Економічні науки. 2015. Вип. 15(5). С. 87–89.

Баула О. В. Стратегії управління маркетингом відносин як основа розвитку корпоративної соціальної відповідальності фармацевтичних підприємств. Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія: Економічні науки. 2017. № 5. С. 38–47.

Олійник Н. Маркетингові відносини та біоетика у системі «лікар – пацієнт». Психологія і суспільство. 2013. № 1. С. 86–97.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-07-11

Номер

Розділ

Статті