РАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ВИКОРИСТАННЯ ТРИЄДНОСТІ ОСНОВНИХ РЕСУРСІВ (ТРУДОВИХ, МАТЕРІАЛЬНИХ, ФІНАНСОВИХ) ЯК НАПРЯМ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Автор(и)

  • Микола Прокопенко Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Ukraine
  • Юрій Костенко Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.30977/PPB.2226-8820.2023.30.159

Ключові слова:

управління кінцевими результатами, рентабельність, конкурентоспроможність, основні ресурси підприємства, математична статистика, економетричне моделювання

Анотація

УДК 339.137; JEL Classification: D 41

Прокопенко М.В., Костенко Ю.О. РАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ВИКОРИСТАННЯ ТРИЄДНОСТІ ОСНОВНИХ РЕСУРСІВ (ТРУДОВИХ, МАТЕРІАЛЬНИХ, ФІНАНСОВИХ) ЯК НАПРЯМ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Мета дослідження полягає у вивчення теоретичних аспектів процесу підвищення конкурентоздатності підприємства в сучасних умовах господарювання та розробки пропозицій щодо їх вдосконалення за допомогою раціонального поєднання основних ресурсів підприємства (трудових, фінансових та матеріальних) та математико-статистичного прогнозування. Методика дослідження. Було застосовано статистичний аналіз, математичне допущення, задіяні середні, максимальні та граничні показники, прийоми «раціоналізації» об’єднань показників, побудовано графік залежності кінцевих результатів від ефективності фінансової діяльності, застосовано методи економетричного та статистичного моделювання. Результати дослідження. Основним завданням дослідження був аналіз та розробка шляхів підвищення конкурентоздатності підприємства. Результатом дослідження є доведена можливість використання раціоналізації сумісного використання трьох основних ресурсів підприємства (трудових, фінансових та матеріальних) з метою підвищення рівня конкурентоспроможності. Для моделювання та отримання економіко-статистичної моделі було використано програму Microsoft Excel. Наукова новизна. Наукова новизна отриманих результатів полягає в аналізі та розробці теоретико – практичних засад вирішення проблеми підвищення конкурентоспроможності підприємства за допомоги «ресурсного» підходу. Запропонована методика аналізу можливості підвищення конкурентоспроможності підприємства за допомогою використання елементів раціоналізації співвідношення основних ресурсів підприємства (трудових, фінансових та матеріальних), модель реалізована у середовищі Microsoft Excel. Практичне значення отриманих результатів. Отримані результати дослідження дають можливість визначити раціональне співвідношення між значеннями фінансово-господарських показників суб'єкта господарювання, реально досяжне при конкретних початкових параметрах. Практична сторона дослідження дозволяє на основі розробленого підходу управління підприємством досягти максимальної ефективності використання ресурсів і сприятиме зростанню конкурентоспроможності на внутрішньому і міжнародному ринках.

Посилання

Зубов В. О., Кривега Л. Д., Косих А. І. Філософія підприємництва. Запоріжжя : Динас, 2018. 189 с.

Должанський І. З., Загорна Т. О. Конкурентоспроможність підприємства : навч. посіб. Київ : ЦНЛ, 2019. 384 с.

Шніпко О. С. Конкурентоспроможність України в умовах глобалізації. Київ : Експерс, 2019. 456 с.

Клименко С. М., Омельяненко Т. В., Барабась Д. О. Управління конкурентоспроможністю підприємства. Київ : КНЕУ, 2018. 520 с.

Заблоцький І. І. Економіка Украіни : підручник. Львів : ЛБК НБУ, 2021. 156 с.

Селезньов А. З. Конкурентні позиції та інфраструктура ринку. Київ : Юрист, 2019. 382 с.

Примок Т. О. Економіка підприємств : підручник. Київ : МАУП, 2021. 255 с.

Гаркавенко С. С. Маркетинг : підручник Київ : Лібра, 2022. 712 с.

Мармоза А. Т. Економічна статистика. Київ : Центр навчальної літератури, 2017. 602 с.

Чекотовський Е. В. Статистичні методи. Київ : Знання, 2016. 191 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-07-11

Номер

Розділ

Статті