ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ «МІНІМУМ-МАКСИМУМ» ПРИ ОБГРУНТУВАННІ РОЗМІРІВ ЗАКУПІВЕЛЬ ІНСТРУМЕНТІВ

Автор(и)

  • Андрій Непран Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Ukraine
  • Наталія Солопун Національний політехнічний університет «Харківський політехнічний інститут», Ukraine
  • Наталія Постольна Харківський торговельно-економічний коледж Державного торговельно-економічного університету, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.30977/PPB.2226-8820.2023.30.86

Ключові слова:

система управління запасами «мінімум-максимум», оборотні фонди, цеховий запас, партія інструменту

Анотація

УДК 330.101.2  JEL Classification: М10

Непран А.В., Солопун Н. М., Постольна Н. М. ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ «МІНІМУМ-МАКСИМУМ» ПРИ ОБГРУНТУВАННІ РОЗМІРІВ ЗАКУПІВЕЛЬ ІНСТРУМЕНТІВ

Мета – удосконалення порядку та методики обчислення параметрів системи управління запасами «мінімум-максимум» для її застосування на машинобудівних заводах. Методика дослідження. Для досягнення поставленої мети у дослідженнях були використані такі загальнонаукові та спеціальні методи і прийоми дослідження: методи узагальнення та абстрагування – для обґрунтування параметрів системи управління запасами. Результати. Основною системою планування, визначення потреби та купівлі інструментів на заводах масового та крупносерійнойного виробництва є система «на склад», або як її називають, система «мінімум-максимум». Сутність цієї системи полягає в тому, що запаси інструменту в центральній коморі і в цехових інструментально-роздавальних коморах повинні постійно підтримуватися на рівні, що забезпечує безперервне і безперебійне постачання основного виробництва. Замовлення повинно видаватися в розмірі різниці між максимальним і мінімальним запасами рівної партії поповнення в штуках. Величина мінімального запасу  встановлюється на основі обсягу та режиму споживання, можливих коливань, витрат і часу, необхідного для поновлення розміру запасу інструменту на підприємстві. За системою «мінімум-максимум» поставки здійснюються за умови, що запаси у встановлений момент часу виявилися рівними пороговому значенні (точка замовлення) або менше її. У випадку видачі замовлення його розмір повинен розраховуватися таким чином, щоб поставки поповнили запаси до бажаного рівня. Наукова новизна. Застосування методу «мінімум-максимум» дозволить оптимізувати закупівлі інструментів на машинобудівному заводі. При цьому досягається закупівля оптимальної партії та не допускається утворення наднормованих запасів. Враховується запаси цехів, створення оборотного фонду інструментів. Практична значущість полягає у використанні статистичних методів для закупівлі інструментів на машинобудівних заводах.

Посилання

Логістика товарного ринку: монографія / [Б. В. Буркинський, В. М. Лисюк, М. Л. Тараканов та ін.]; за заг. ред. Буркинського Б. В., Лисюка В. М.; Нац. акад. наук України, Ін-т проблем ринку та екон.-екол. дослідж. Одеса : ІПРЕЕД НАНУ, 2018. 243 с.

Ляліна Н. С., Матвієнко-Біляєва Л. Г., Панчук А. С. Впровадження сучасних методів логістики в підприємницькій діяльності. Приазовський економічний вісник. 2020. Вип. 2(19). С. 118–124.

Гукалюк А. Ф. Логістичне управління запасами як складова логістичного управління підприємством. Економічний аналіз: збірник наукових праць. 2017. Т. 27. № 2. С. 130–138.

Дроботя Я. А. Управління матеріальними запасами з використанням теорії управління фінансовими ризиками. Економіка і суспільство. 2019. Вип. 20. С. 627–634.

Маргіта Н. О., Криницька М. Ю. Особливості управління логістичними ризиками на вітчизняних підприємствах та підходи до їх оцінки. Вісник Національного університету Львівська політехніка. Логістика. 2016. № 846. С. 110–119.

Перебийніс В. І., Дроботя Я. А. Логістичне управління запасами на підприємствах: монографія. Полтава : ПУЕТ, 2012. 279 с.

Рабоконь Ю. С., Томчук О. Ф. Аналіз ефективності використання запасів на підприємстві. Фінанси, облік, банки. 2019. № 1 (24). С. 76–86.

Bowersox J. Logistics: Integrated supply chain. New York, 2004. 640 p.

Schreibfeder J. Achieving Effective Inventory Management, 6th Edition. Paperback. 2017. 640 c.

Безсмертна О. В., Мороз О. О., Білоконь Т. М., Шварц І. В. Логістика: навч. посібн. Вінниця : ВНТУ, 2018, 161 c.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-07-11

Номер

Розділ

Статті