МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ДІЛОВОЮ АКТИВНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Автор(и)

  • Олена Птащенко Західноукраїнський національний університет, Ukraine
  • Олена Шершенюк Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.30977/PPB.2226-8820.2023.30.38

Ключові слова:

система управління, ділова активність підприємства, глобалізаційний процес, складові управління діловою активністю, показники ділової активності

Анотація

УДК 339.138; JEL Classification: E 20, F 01, F 20, F 29, M30

Птащенко О.В., Шершенюк О.М. МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ДІЛОВОЮ АКТИВНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Анотація. В представленій роботі розглянуто основні аспекти управління діловою активністю підприємств в умовах глобалізації. Розвиток ринкових відносин, який характеризується ускладненням бізнес-процесів, підвищенням необхідного рівня наукоємності виготовленої продукції, скороченням життєвого циклу товарів та розвитком інформацій призводить до усвідомлення важливості й необхідності впровадження інновацій та забезпечення інноваційної активності. За допомогою інновацій здійснюється систематичний процес створення, впровадження нових товарів, техніки чи технології (виробництва, управління, інформативного забезпечення тощо), або зниження собівартості вже існуючої продукції, з метою підвищення ділової активності та отримання соціально-економічного ефекту. Таким чином, інновації виступають важливою функціональною зоною ділової активності підприємств. Метою роботи є дослідження розробка методологічних основ управління господарською діяльністю підприємств в умовах глобалізації. Методики дослідження. Основними методами дослідження є – спостереження, прогнозування, методи аналізу та синтезу, логічний метод. Всі запропоновані методики дослідження спрямовані на визначення основних тенденцій сучасності в напряму управління діловою активністю підприємств задля підвищення їх конкурентоспроможності у умовах глобалізації та змін.

Результати. Сформовано методологічний підхід до управління діловою активність. Проаналізовані методичні підходи щодо аналізу ділової активності дозволили їх класифікувати у залежності застосування використаних методів від основних функціональних зон ділової активності підприємств. Ураховуючи те, що функціональні зони ділової активності поділено на п’ять категорій (ринково-комерційна, фінансова, інвестиційна, кадрова, виробнича), запропонована класифікація методів аналізу ділової активності враховує специфічні властивості, притаманні кожній відповідній зоні, що складає новизну дослідження. Наукова новизна. Крім того, в авторській розробці було удосконалено структуризацію методів оцінки ділової активності, яка на сьогодні характеризується розрізненістю поглядів щодо її проведення, віднесення того чи іншого методу до певної функціональної зони. Наведена класифікація сприяє систематизації методів аналізу ділової активності, дозволяє здійснити вибір серед великої їх кількості один або декілька, найбільш доречних у застосуванні до певної конкретної ситуації. Практична значимість. Пропонований підхід, що базується на структуризації методів оцінки ділової активності підприємств, дозволяє оптимізувати маркетингові та управлінські рішення на підприємстві та підвищити його конкурентоспроможність.

Посилання

Ambler Tim Marketing and the Bottom Line: The Marketing Metrics to Pump Up Cash Flow. 2nd Edition, 2004. 334 p.

Assessment of investment attractiveness of industrial enterprises / Jacek Binda, Maryna Prokopenko, Andrii Ramskyi [et al.]. International Journal of Management. 2020. Vol. 11, Iss. 2, February. P. 27-35.

European statistics 2022. URL: http://ec.europa.eu/eurostat. (дата звернення: 10.02.2023).

Joel R. Evans, Barry Berman. Marketing. Prentice Hall. 1997. 747 р. URL: https://www.researchgate.net/publication/44551548_Marketing_Joel_R_Evans_Barry_Berman (дата звернення: 25.02.2023).

Ясіновська І. Ф., Іщенко В. А. Ділова активність підприємства та шляхи її підвищення. Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави. 2019. № 1. С. 206-209.

Кащена Н. Б., Горошанська Т. В., Польова Т. В. Ділова активність підприємства: сутність та методика аналізу: монографія. Харків : Видавництво Іванченка І. С., 2016. 196 с.

Кобрин Л. Й. Теоретико-методичні підходи до управління діловою активністю підприємства. Наукові записки. 2018. № 1(56). С. 193-200.

Philip Kotler, Kartajaya H., Setiawan I. Marketing 4.0: Moving from Traditional to Digital. Somerset: Wiley, 2016. 208 p.

Лесюк А. С. Система показників комплексної оцінки фінансового стану підприємства. Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: Економіка і управління. 2020. Т. 31 (70). № 4. С. 132-140.

Мец В. О. Економічний аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємства: навч. посiб. Київ : Вища школа, 2003. 278 с.

OECD Economic Outlook, Interim Report September 2022. URL: https://www.oecd-ilibrary.org/sites/ae8c39ec-en/index.html?itemId=/content/publication/ae8c39ec-en (дата звернення: 10.02.2023).

Птащенко O., Чернобай Л., Малихіна С., Верезомська I., & Яремчук С. Проблеми та перспективи застосування стратегій управління персоналом міжнародних компаній в українській бізнес-практиці. Financial and Credit Activity Problems of Theory and Practice. 2022. 1(42) Р. 406-414. URL: https://doi.org/10.55643/fcaptp.1.42.2022.3661 (дата звернення: 20.02.2023).

Ramskyi A., Solonko A. Mechanism of formation of financial security of an enterprise. European Scientific Journal of Economic and Financial Innovation European Association of Economists. 2018. No1, Р. 14-20.

Rubmann M. Industry 4.0: The Future of Productivity and Growth in Manufacturing Industries. The Boston Consulting Group. Inc. 2015. URL: https://www.bcg.com/publications/2015/engineered_products_project_business_indust 474ry_4_future_productivity_growth_manufacturing_industries.aspx (дата звернення: 21.02.2023).

Shtal T., Buriak M., Ukubassova G., Amirbekuly Y., Toiboldinova Z., Tlegen T. Methods of analysis of the external environment of business activities. Espacios. 2018. Vol. 39 (12). P. 22.

Шеремет О., Русин Д. Взаємозв’язокта взаємовплив конкурентоспроможності підприємства та його ефективності функціонування. Наукові праці НУХТ. 2010. № 36. С. 46-50.

Вагнер І. Економічний аналіз як сучасний інструмент прийняття стратегічних управлінських рішень. Вісник Львівського національного аграрного університету. Сер : Економіка АПК. 2013. № 20 (1). С. 43-48. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlnau_econ_2013_20(1)__9 (дата звернення: 22.02.2023).

Вікарчук О. І. Інноваційна культура як ідеологія управління діловою активністю підприємства. Вісник ОНУ імені І. І. Мечнікова. 2013. Вип. 2, Т. 18. С. 33-40.

Воронко Р. М., Воронко О. С. Аналіз ділової активності в системі управління розвитком підприємства. Підприємництво і торгівля. 2018. Вип. 23. С. 64-69.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-07-11

Номер

Розділ

Статті