ОСОБЛИВОСТІ СКЛАДАННЯ КОШТОРИСНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ЗА УКРУПНЕНИМИ КОШТОРИСНИМИ НОРМАМИ ПРИ ВИЗНАЧЕННІ ВАРТОСТІ БУДІВНИЦТВА

Автор(и)

  • Оксана Юрченко Сумський національний аграрний університет, Ukraine
  • Валентина Нестеренко Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Ukraine
  • Володимир Демченко

DOI:

https://doi.org/10.30977/PPB.2226-8820.2023.30.14

Ключові слова:

будівництво, кошторис, укрупнені норми, ціноутворення, вартість будівництва

Анотація

УДК 338.534:69.003; JEL Classification: L11

Юрченко О.В., Нестеренко В.Ю., Демченко В.В. ОСОБЛИВОСТІ СКЛАДАННЯ КОШТОРИСНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ЗА УКРУПНЕНИМИ КОШТОРИСНИМИ НОРМАМИ ПРИ ВИЗНАЧЕННІ ВАРТОСТІ БУДІВНИЦТВА

Мета. Метою дослідження є пошук шляхів зниження трудомісткості розробки економічної частини проєктів за складом та змістом на основі розробки алгоритму послідовності складання кошторисної документації на основі укрупнених кошторисних норм (УКН). Методика дослідження. Теоретичною і методологічною основою дослідження є праці провідних вітчизняних науковців, присвячені дослідженню ринкового ціноутворення будівельної продукції в умовах українського підрядного ринку. В роботі використано метод теоретичного узагальнення; системний підхід; метод аналізу і синтезу; графічний метод. Результати. В роботі наголошено на актуальності реалізації основних завдань щодо формування кошторисної вартості будівельних проектів, зокрема скороченні термінів розробки кошторисів; повноцінного включення до зведеного кошторисного розрахунку усіх глав і статей витрат; отримання більш реальних техніко-економічних показників. Виділено особливості розроблення кошторисної документації на технічне переоснащення і реконструкцію об’єктів будівництва. Окремо розписано послідовність складання усіх різновидів кошторисів (локальних, об’єктних, зведених) в межах алгоритму послідовності розробки кошторисної документації на основі УКН. Наукова новизна. Отримав подальший розвиток науково-методичний підхід щодо визначення вартості будівництва шляхом розробки алгоритму послідовності розробки кошторисної документації на основі укрупнених кошторисних норм, що є перспективним напрямком зниження трудомісткості процедури формування економічної частини проєктів за складом та змістом. Практична значущість. Запропонований алгоритм послідовності розробки кошторисної документації на основі УКН забезпечує чітке засвоєння базису ціноутворення об’єктів промислового та цивільного будівництва, а також та спрощують роботу кошторисника.

Посилання

Войтович С. Я., Кислюк Д. Я., Ротко С. В., Ужегова О. А., Сиваченко Т. Л. Порівняння вітчизняної та зарубіжної (європейської) моделей ціноутворення в будівництві. Сучасні технології та методи розрахунків у будівництві. 2021. URL: https://doi.org/10.36910/6775-2410-6208-2020-4(14)-06 (дата звернення: 05.05.2023).

Герасимова О. Недоліки та шляхи модернізації системи ціноутворення в будівництві із застосуванням великих масивів даних (big data). Economy and Society. 2021. URL: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-32-18 (дата звернення: 05.05.2023).

Кадол Л. В., Федоренко Т. В., Хімченко А. В. Особливості ціноутворення продукції будівельної галузі. URL: https://cutt.ly/F6vfq12 (дата звернення: 05.05.2023).

Ольховик О. І. , Білецький А. А., Клімов С. В.. Ціноутворення та кошторисна вартість будівництва : навч. посіб. Рівне: НУВГП, 2014. 271 с.

Сичова О. Є. Формування цінової політики на продукцію підприємств будівельної галузі. Економічний простір. URL : http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/ecpros_2013_75_25.pdf (дата звернення: 06.05.2023).

Суровцева Ю. В. Синергетичні підходи до систем ціноутворення будівельної продукції в умовах ринку. Комунальне господарство міст. Науково-технічний збірник. URL: https://eprints.kname.edu.ua/10433/1/277-281_%D0%A1%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B0_%D0%AE%D0%92.pdf (дата звернення: 05.05.2023).

Педько І., Ісаєнко Д., Левицький Д. Стан реформування системи ціноутворення в будівництві. Economy and Society. 2021. URL: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-29-17 (дата звернення: 05.05.2023).

Розробка кошторисно-договірної документації : навч.-метод. посіб. / уклад: П. Є. Уваров, М. Є. Шпарбер. Сєвєродонецьк : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2020. 136 с. URL: https://doi.org/10.33216/TutorialSNU(978-617-11-0173-9)-2020-136. (дата звернення: 05.05.2023).

Про затвердження кошторисних норм України у будівництві : наказ Міністерство розвитку громад та територій України від 01.11.2021 р. № 281. Верховна Рада України: Законодавство України. URL : https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0281914-21#Text (дата звернення: 06.05.2023).

ДБН А.2.2-3-2014. Склад та зміст проектної документації на будівництво. [Чинний від 2014-06-04]. Вид. офіц. Київ, 2014. 36 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-07-11

Номер

Розділ

Статті