КЛАСТЕРНО-КАРТОГРАФІЧНИЙ АНАЛІЗ РИНКУ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ ЗВО УКРАЇНИ ЗА КРИТЕРІЄМ ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ

Автор(и)

  • Інна Шевченко Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Ukraine
  • Валерія Цема Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.30977/PPB.2226-8820.2022.29.106

Ключові слова:

інтернаціоналізація, заклад вищої освіти, галузь знань, освітня програма, кластерно-картографічний аналіз, ринок освітніх послуг

Анотація

УДК 332.1: 378; JEL Classification: C 38 : I 23

Шевченко І.Ю., Цема В.Є. кластернО-картографічний аналіз ринку освітніх послуг зво україни за критерієм інтернаціоналізації

Мета: здійснення кластерно-картографічного аналізу ринку освітніх послуг закладів вищої освіти України за критерієм інтернаціоналізації. Методика дослідження: метод аналізу та синтезу, системний підхід, метод узагальнення, метод порівняння, кластерний аналіз, картографічний метод, графічний методРезультати: запропоновано й апробовано (на прикладі України) методичний інструментарій кластерно-картографічного аналізу ринку освітніх послуг закладів вищої освіти за критерієм інтернаціоналізації. Виявлено, що наразі єдиною галуззю знань з представлених на  ринку освітніх послуг закладів вищої освіти України, для якої характерний середній рівень інтернаціоналізації (кластер 3), є галузь знань 21 «Ветеринарна медицина». Помірний рівень інтернаціоналізації (кластер 2) ринку освітніх послуг закладів вищої освіти України спостерігається  в таких галузях знань як 13 «Механічна інженерія», 14 «Електрична інженерія», 16 «Хімічна та біоінженерія», 22 «Охорона здоров’я», 12 «Інформаційні технології», 17 «Електроніка та телекомунікації», 03 «Гуманітарні науки», 06 «Журналістика», 11 «Математика та статистика», 19 «Архітектура та будівництво», 08 «Право», 27 «Транспорт». Низький рівень інтернаціоналізації (кластер 1) ринку освітніх послуг закладів вищої освіти України має місце в наступних галузях знань: 01 «Освіта/Педагогіка», 07 «Управління та адміністрування», 10 «Природничі науки», 20 «Аграрні науки та продовольство», 02 «Культура і мистецтво», 05 «Соціальні та поведінкові науки», 15 «Автоматизація та приладобудування», 18 «Виробництво та технології», 04 «Богослов’я», 09 «Біологія», 23 «Соціальна робота», 24 «Сфера обслуговування». Наукова новизна: запропоновано оцінювати рівень інтернаціоналізації ринку освітніх послуг закладів вищої освіти як співвідношення (у відсотковому виразі) кількості закладів вищої освіти, які пропонують англомовні освітні програми, до загальної кількості закладів вищої освіти, які пропонують освітні програми (за галузями знань). Приймаючи за еталон ситуацію, коли всі освітні програми в галузі знань можуть пропонуватися закладами вищої освіти до вивчення англійською мовою, запропоновано рівномірне інтервальне розподілення за кластерами рівнів інтернаціоналізації ринку освітніх послуг закладів вищої освіти від 0% до 100% наступним чином: 0–24,99% – низький рівень інтернаціоналізації ринку освітніх послуг закладів вищої освіти (кластер 1); 25–49,99% – помірний рівень інтернаціоналізації ринку освітніх послуг закладів вищої освіти (кластер 2); 50–74,99% – середній рівень інтернаціоналізації ринку освітніх послуг закладів вищої освіти (кластер 3); 75–100% – високий рівень інтернаціоналізації ринку освітніх послуг закладів вищої освіти (кластер 4). Практична значущість: результати здійсненого кластерно-картографічного аналізу ринку освітніх послуг закладів вищої освіти України дозволяють ідентифікувати «вузькі місця» в національній системі вищої освіти в контексті забезпечення активізації інтернаціоналізаційних процесів.

Посилання

Шевченко І.Ю., Цема В.Є. Конкуренція закладів вищої освіти на регіональних ринках освітніх послуг в Україні. Економіка. Фінанси. Право: щомісячний інформаційно-аналітичний журнал. К.: «Аналітик», 2021. № 1/1. С. 22–31. DOI: https://doi.org/10.37634/efp.2021.1(1).5

Ярмола Т. І., Кострікова Ю. А., Ткаченко Л. А., Борисенко Н. В. Англомовне навчання як показник конкурентоспроможності ВУЗу в системі інтернаціоналізації вищої освіти. Світ медицини та біології. 2013. № 2(37). С. 205–207.

Коргуник Ю. В. Значення іншомовної освіти в процесі інтернаціоналізації освітньої сфери та її роль у формуванні конкурентоспроможних фахівців у глобалізованому суспільстві. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки. 2016. Вип. 141. С. 90–93.

Лабунець Ю. О. Тенденції та особливості глобалізації та інтернаціоналізації іншомовної вищої освіти у вимірі третього тисячоліття: досвід іспаномовних країн. Молодий вчений. 2018. № 10(2). С. 599–603.

Кравець Р. Роль іноземної мови в процесі інтернаціоналізації закладів вищої освіти. Молодь і ринок. 2019. № 7. С. 17–22.

Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти: Постанова Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 р. № 266. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/266-2015-п (дата звернення: 13.09.2022)

Онлайн-сервіс Study in Ukraine. URL: https://studyinukraine.gov.ua (дата звернення: 15.09.2022)

Онлайн-сервіс Osvita.ua. URL: https://osvita.ua/vnz/guide (дата звернення: 15.09.2022)

Онлайн-сервіс Education.ua. URL: https://www.education.ua/ua/univer sities (дата звернення: 15.09.2022)

Онлайн-сервіс Datawrapper. URL: https://www.datawrapper.de (дата звернення: 17.09.2022)

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-12

Номер

Розділ

Статті