УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ ОПЛАТИ ПРАЦІ ЗА ДОПОМОГОЮ МОТИВАЦІЙНО - СТИМУЛЮЮЧИХ СКЛАДОВИХ «ЗМАГАЛЬНИХ» ТЕХНОЛОГІЙ ТА НАДТАРИФНИХ ВИПЛАТ

Автор(и)

  • Микола Прокопенко Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Україна
  • Юрій Костенко Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Україна

DOI:

https://doi.org/10.30977/PPB.2226-8820.2022.29.92

Ключові слова:

заробітна плата, продуктивність, «змагальні» технології, надтариф, математична статистика, економетричне моделювання

Анотація

УДК 331.2; JEL Classification: J 33

Прокопенко М.В., Костенко Ю.О. УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ ОПЛАТИ ПРАЦІ ЗА ДОПОМОГОЮ МОТИВАЦІЙНО - СТИМУЛЮЮЧИХ СКЛАДОВИХ «ЗМАГАЛЬНИХ» ТЕХНОЛОГІЙ ТА НАДТАРИФНИХ ВИПЛАТ

Мета дослідження полягає у вивчення теоретичних аспектів процесу визначення заробітної платні працівників підприємства, методик встановлення заробітної плати та розробки пропозицій щодо їх вдосконалення за допомогою мотиваційно – мотивуючих методів, «змагальних» технологій та засобів статистичного прогнозування. Методика дослідження. Було застосовано статистичний аналіз, математичне допущення, задіяні середні, максимальні та граничні показники, прийоми «змагальних» технологій, побудовані графіки динаміки продуктивності праці, динаміки фондів оплати праці і продуктивності, застосовано методи економетричного та статистичного моделювання. Результати дослідження. Основним завданням дослідження був аналіз та розробка шляхів удосконалення механізму оплати праці на  підприємстві. Результатом дослідження є доведена можливість використання елементів «змагальних» технологій та надтарифних виплат для моделювання можливості підвищення ефективності системи оплати праці на підприємстві. Для моделювання та отримання економіко-статистичної моделі було використано програму Microsoft Excel. Наукова новизна. Наукова новизна отриманих результатів полягає в аналізі та розробці теоретико – практичних засад вирішення проблем удосконалення механізму оплати праці з точки зору підвищення мотивації та продуктивності праці робітників підприємства. Запропонована методика підвищення продуктивності праці за допомогою використання елементів «змагальних» технологій та надтарифних виплат, модель реалізована у середовищі Microsoft Excel. Практичне значення отриманих результатів. Отримані результати дослідження можуть бути застосовані в удосконаленні механізму оплати праці на підприємстві виробничої галузі. Також можливе широке застосування в підвищенні мотивації до праці персоналу підприємства. Практична сторона дослідження дозволяє значно підвищити продуктивність праці виробничого персоналу підприємства.

Посилання

Шкільова О.В. Економіка праці й соціально-трудові відносини: підручник. Київ: Четверта Хвиля, 2018. 472 с.

Заблоцький І. І. Економіка Украіни: підручник. Львів : ЛБК НБУ, 2017. 156 с.

Мних Є. В. Економічний аналіз: підручник. Київ: Центр навчальної літератури, 2015. 412 с.

Орлов О. О. Планування діяльності промислового підприємства: підручник. Київ : Скарби, 2018. 336 с.

Грішнова О. А. Економіка праці та соціально-трудові відносини: підручник. 7-е вид., оновл. Київ : Знання, 2017. 450 c.

Колот А. М. Оплата праці на підприємстві: організація та управління: підручник. Київ : Фірма “Праця”, 2019. 192 с.

Колот А. М. Мотивація персоналу: підручник. Київ: КНЕУ, 2017. 397 с.

Усатенко О. В. Визначення факторів мотивації персоналу та їх вплив на загальний результат діяльності підприємства. Дніпро: ДНУ, 2018. 281 с.

Мармоза А. Т. Економічна статистика. Київ: Центр навчальної літератури, 2017. 602 с.

Чекотовський Е. В. Статистичні методи. Київ: Знання, 2016. 191 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-12

Номер

Розділ

Статті