МІЖНАРОДНА ТРУДОВА МІГРАЦІЯ ЯК ВИЗНАЧНИЙ СУЧАСНИЙ АСПЕКТ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Автор(и)

  • Валентина Нестеренко Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Ukraine
  • Владислава Сідельнікова Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.30977/PPB.2226-8820.2022.29.56

Ключові слова:

трудова міграція, відкрита економіка, національна економіка, причини міжнародної трудової міграції, наслідки міжнародної трудової міграції

Анотація

УДК 331.556.4; JEL Classification: J 61

Нестеренко В.Ю., Сідельнікова В.К. міжнародна трудова міграція як визначний сучасний аспект розвитку національної економіки україни

Мета. Визначення причин та наслідків активізації міжнародних трудових міграційних процесів в Україні. Методика дослідження. В ході дослідження використовувалися методи аналізу і синтезу, метод логічного аналізу. Інформаційними ресурсами дослідження є електронні інформаційні ресурси і матеріали періодичних видань. Результати. Говорячи про сучасний розвиток світової економіки, не можна не відзначити значне прискорення міжнародних міграційних процесів, все більша частина яких обумовлена саме трудовою міграцією. Дослідження сутності трудових міграційних процесів в Україні слід починати з виявлення причин такого переміщення працездатного населення. Всі причини можна умовно поділити на три групи: гуманітарні, соціально-економічні, макроекономічні. До негативних наслідків міграції працездатного населення з території України можна віднести наступні: депопуляція населення України, обмеження можливостей для її відтворення.; зниження рівня людського капіталу в національній економіці України, особливо інтелектуального, наукового, високопрофесійного; залежність національної економіки від вливання коштів трудовими мігрантами; втрата кваліфікації працівниками, які займаються за кордоном менш кваліфікованою працею, ніж займалися в Україні; втрати бюджетних коштів на підготовку кадрів, які не задіяні у своїй професійній діяльності в економіці України; втрата джерел наповнення коштами фондів соціального страхування зі збереженням здійснення мінімальних соціальних гарантій трудовим мігрантам в майбутньому; проблеми зворотної адаптації трудових мігрантів при поверненні додому; демографічні наслідки, тощо. До певних позитивних наслідків можна віднести наступні: зменшення рівня безробіття в середині країни; зростання рівня заробітних плат в окремих галузях та економіці країни в цілому; стабілізація валютного курсу гривні; підвищення рівня споживання домогосподарствами; зниження загального соціального напруження в країні; підвищення рівня соціального розвитку домогосподарств. Наукова новизна. Уточнено перелік причин активізації міжнародної трудової міграції та негативні і позитивні її наслідки для економіки України. Практична значущість. Запропоновані висновки можуть бути використані у державному та регіональному управлінні для формування ефективної системи управління міграційними процесами.

Посилання

Буров І. Трудова міграція як наслідок соціально-економічної політики України 2014-2018 рр. Українське суспільство: моніторинг соціальних змін. зб. наук. праць. Вип. 6 (20). Київ: Інститут соціології НАН України, 2018. С. 166-170.

Гайнанов Д.А., Атаева А.Г. Человеческий капитал территориальной социально-экономической системы: проблема идентификации в условиях экономики знаний. Региональные проблемы преобразования экономики. 2018. № 10. С. 80−86.

Кваша О.С. Зовнішні міграційні процеси трудових ресурсів: фактори, стан та наслідки для України. Економіка і суспільство. 2017. № 10. С. 535-540.

Лібанова Е.М. Зовнішні трудові міграції Українців: масштаби, причини, наслідки. Демографія та соціальна економіка. 2018. № 2 (33). С. 11–26.

Малиновська О.А. Міграційна політика: глобальний контекст та українські реалії : монографія. Київ: НІСД, 2018. 472 с.

Малиновська О.А. Еміграція vs імміграція: напрями та механізми політики репатріації. Демографія та соціальна економіка. 2019. № 1(35). С. 69–81.

Петрушина Т., Соколовський І. Соціологічні показники стану ринку праці України: актуальні проблеми та виклики. Українське суспільство: моніторинг соціальних змін. зб. наук. праць. Вип. 6 (20). Київ: Інститут соціології НАН України, 2018. С. 139-147.

Пікулик О.І. Причини, особливості та наслідки трудової міграції в Україні. Мукачівський державний університет. Економіка і суспільство. 2019 р., № 20. С. 48-50.

Терещенко Д.А. Вплив міграційних процесів на розвиток людського капіталу. Держава та регіони. Серія: Державне управління. 2019. №4(68). С. 207-214.

Цимбал Л.І., Овчаренко К.В. Економічний вплив трудової міграції на економіку України. Електронне наукове фахове видання «Ефективна економіка». 2020. №10. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8242 (дата звернення: 28.09.2022).

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-12

Номер

Розділ

Статті