ПРОБЛЕМИ ПОВОЄННОЇ ВІДБУДОВИ ТА СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА

Автор(и)

  • Ірина Кирчата Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Ukraine
  • Юрій Кирчатий Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.30977/PPB.2226-8820.2022.29.47

Ключові слова:

стратегія, конкурентні переваги, стратегія розвитку, стратегічне управління

Анотація

УДК 338.245.6; JEL Classification: М29

Кирчата І.М., Кирчатий Ю.В. Проблеми повоєнної відбудови ТА СТРАТЕГІЯ розвитку підприємництва

Мета. Розробка та реалізація стратегії відновлення після закінчення військових дій, будучи перспективно-орієнтованим етапом забезпечення економічної безпеки, стає підґрунтям для набуття довгострокових конкурентних переваг, а тому залишається надалі актуальною проблемою та виступає основною метою в даному дослідженні. Методика дослідження. Теоретичною і методологічною основою є праці провідних вітчизняних і зарубіжних учених-економістів, в яких розглядаються питання стратегічного управління та напрями розвитку підприємств умовах мінливого зовнішнього середовища. В роботі використано методи узагальнення та абстрагування; метод аналізу і синтезу. Результати. Стратегічний орієнтир  управління процесом повоєнного становлення та розвитку підприємництва потребує використання не тільки накопиченого досвіду та розроблених підходів, а й актуалізує питання застосування принципово нових,  перспективних методів, які ґрунтуються на здобутках сучасних наукових досліджень у сфері підтримки прийняття стратегічних рішень. Успішність стратегії розвитку залежить від обґрунтованості заходів реагування на зміни та очікування ринку в довгостроковій перспективі, тобто від ефективності стратегічного управління та реалізації системи заходів із забезпечення найбільш раціонального використання стратегічних ресурсів та наявних резервів. Наукова новизна. В роботі визначено, що нейтралізація загроз економічній безпеці кожного суб’єкта підприємництва повинна здійснюватися в рамках програмно-цільового підходу і включати в себе: виявлення джерела загроз, оцінку і розробку програмно-цільових заходів, спрямованих на нейтралізацію можливих загроз економічній безпеці, аналіз ступеня важливості загроз, економічну оцінку планованих заходів, розробку стратегії економічної безпеки та реалізацію стратегії розвитку в перспективі. Практична значущість. В ході дослідження визначено, що державна політика й підтримка повинні забезпечити реалізацію системи принципів, прогнозів, дорожніх карт, щоб створити умови повоєнного становлення та сталого розвитку підприємництва, як системи конкурентоспроможних, економічно і соціально ефективних, інноваційно активних і соціально відповідальних суб’єктів, здатних забезпечити довгостроковий стійкий розвиток економіки вцілому.

Посилання

BBC News Україна: веб-сайт. URL: https://www.bbc.com/ukrainian/features-60757453 (дата звернення: 01.10.2022).

Геополітичні та геоекономічні зміни, формовані під впливом російської агресії, та оновлення місця України у світовому просторі / Наук. ред. В. Юрчишин. Київ: Центр Разумкова, 2022. URL: https://razumkov.org.ua/uploads/article/2022_TRANSFORMANS_UKR.pdf (дата звернення: 10.09. 2022).

MIND: веб-сайт. URL: https://mind.ua/publications/20245288-sutinki-agroholdingiv-yak-vijna-zminit-silske-gospodarstvo-ukrayini (дата звернення: 15.10.2022).

Данилишин Б. Як відновлювати економіку після війни. LB.ua: веб-сайт. URL: https://lb.ua/blog/bogdan_danylysyn/510994_yak_vidnovlyuvati _ekonomiku_ pislya.html (дата звернення: 20.09. 2022).

Гончаров Ю.В., Лапчик Ю.Ю. Удосконалення стратегії розвитку підприємства. Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. 2014. № 1. С. 193–199. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ Vknutd_2014_1_30 (дата звернення: 01.10.2022).

Погорелов Ю.С. Способи розвитку підприємства: умови та результативність використання. Економічний журнал Одеського політехнічного університету. 2017. № 1. С. 76–84. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ ejopu_2017_1_15 (дата звернення: 01.10.2018).

Золотаревський А.В. Створення стратегії економічного розвитку підприємства. Формування ринкових відносин в Україні. 2014. № 11(162). С. 107–113. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/frvu_2014_11_23 (дата звернення: 01.10.2018).

Гудзь О. І. Стратегія розвитку підприємства: сутність та класифікація. Економіка і суспільство. 2018. Випуск 18. С.346–352. URL: https://economyandsociety.in.ua/journals/18_ukr/48.pdf. (дата звернення: 12.10.2022).

Штангрет А.М. Процес здійснення обліково-аналітичного забезпечення управління економічною безпекою підприємства. Наукові записки. 2015. №1(50). С. 15-22

Гібернація. Wikipedia: веб-сайт. URL: https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D1%96%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_(%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F)&oldid=19282726 (дата звернення: 14.10.2022).

Панчак В. Як захистити бізнес від зовнішніх загроз в 2022-му. Стратегія № 1: гібернація. Погляди. 2022. 18.01. URL: https://thepage.ua/ua/experts/yak-zahistiti-biznes-vid-zovnishnih-zagroz-v-2022-mu (дата звернення: 15.10.2022).

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-12

Номер

Розділ

Статті