ФАКТОРИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

Автор(и)

  • В’ячеслав Кудрявцев Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.30977/PPB.2226-8820.2022.29.32

Ключові слова:

транспорт, транспортна інфраструктура, сталий розвиток, фактори сталого розвитку

Анотація

УДК 330.34; JEL Classification: O10

Кудрявцев В.М. ФАКТОРИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

Мета. Сформувати систему факторів сталого розвитку транспортної інфраструктури, засновану на структурно-функціональному підході виділення основних функцій елементів логістичної системи. Методика дослідження. Теоретичною і методологічною основою дослідження є праці провідних вітчизняних і зарубіжних науковців, присвячені розгляду питання сталого розвитку взагалі та зокрема транспорту. В роботі використано метод аналізу та синтезу, системний підхід, статистичний метод, метод узагальнення, метод порівняння,  графічний метод. Результати. У статті розглянуто екологічні, соціальні та економічні аспекти функціонування транспортних систем. Показано роль транспортної інфраструктури з досягнення цілей сталого розвитку. Наведено результати статистичного аналізу впливу транспортної інфраструктури на навколишнє середовище. Запропонована система факторів сталого розвитку транспорту є основою для розробки критеріїв та показників оцінки транспортної діяльності. Збільшення обсягів перевезень та вантажообігу, інтенсивне використання транспорту робить актуальним завдання сталого розвитку транспортної інфраструктури та виявлення факторів, що впливають на стійкість цієї системи. Наукова новизна: Запропоновано систему факторів сталого розвитку транспортної систем, засновану на структурно-функціональному підході виділення основних функцій елементів логістичної системи. Практична значущість: облік виявлених факторів у процесі проектування та функціонування транспортних систем дозволить проводити оцінку ланцюгів поставок на відповідність принципам сталого розвитку, розробляти заходи щодо підвищення ефективності функціонування транспорту, зниження шкідливого впливу на навколишнє середовище та досягнення цілей сталого розвитку.

Посилання

The Declaration of the United Nations Conference on the Human Environment (Stockholm Declaration). Adopted June 16, 1992.

Rakhmangulov A., Sladkowski A., Osintsev N., Muravev D. Green Logistics: Element of the Sustainable Development Concept. Part 1. Nase More. 2017. №64(3). P. 120-126.

Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development: веб-сайт. URL: http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70 /1&Lang=R (дата звернення: 15.09.2022).

Vandycke N. Envisioning the Transport We Need. Transport & ICT. Connections Note #18, The World Bank. 2015.

Millar M. Global Supply Chain Ecosystems: Strategies for Competitive Advantage in a Complex, Connected World. Kogan Page of London, 2015, 288 p.

The Global Economy: веб-сайт. URL: http://ua.theglobaleconomy.com (дата звернення: 29.08.2022).

Державна служба статистики України: веб-сайт. URL: https://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення: 23.09.2022).

Сталий розвиток: світоглядна ідеологія майбутнього: монографія / За ред. Акад. НААН України М. А. Хвесика. К.: Вид-во ДУ Ін-ту економіки природокористування та сталого розвитку НАН України, 2012. 465 с.

Litman T. Well Measured: Developing Indicators for Sustainable and Livable Transport Planning. 2015. 100 p.

Gudmundsson H., Hall R. P., Marsden G., Zietsman J. Sustainable Transportation – Indicators, Frameworks, and Performance Management. Springer. 2016. 304 p.

McKinnon A., Browne M., Whiteing A., Piecyk M. Green Logistics: Improving the Environmental Sustainability of Logistics. Third edition. Kogan Page Limited. 2015. 426 p.

Emmett S., Sood V. Green Supply Chain – An Action Manifesto. Wiley. 2010. 316 p.

Загорський В. С. Концептуальні основи формування системи управління сталим розвитком еколого-економічних систем: монографія. Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2018. 336 с.

Energy efficiency indicators: the basis of policy formation. OECD/IEA, International Energy Agency. 2014. 178 с.

Delivering Tomorrow. Towards Sustainable Logistics How Business Innovation and Green Demand Drive a Carbon-Efficient Industry. URL: http://www.dhl-usa.com/content/dam/downloads/g0/logistics/green_logistics_ sustainable_logistics_study_en.pdf (дата звернення: 18.09.2022).

Бойко О. В., Двуліт З. П. Сталий розвиток транспортної системи України. Науковий вісник НЛТУ України. 2013. № 23(18). С. 94-103.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-12

Номер

Розділ

Статті