ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ АСПЕКТІВ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Автор(и)

  • Василь Бабайлов Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Ukraine
  • Олена Шершенюк Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.30977/PPB.2226-8820.2022.29.4

Ключові слова:

соціум, правила, відповідальність, покарання, свобода, право, мораль, обов’язки, справедливість

Анотація

УДК 338.242; 316.334; JEL Classification: M14

Бабайлов В.К., Шершенюк О.М. ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ АСПЕКТІВ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Поняття «Соціальна відповідальність» вперше введено ще Аристотелем. Саме Аристотелем сформульована концепція свободи волі, яка не спростована й до сьогодні і знаходить використання у теорії і практиці організації відповідальності. У неї визначений зв’язок відповідальності і свободи волі. Однак й досі існує різне трактування багатьох аспектів соціальної відповідальності. Як свідчить огляд літературних джерел, їх автори концентрують увагу в основному на визначенні неосновних, другорядних аспектів соціальної відповідальності. Розповсюджені й помилки у розумінні відповідальності: відповідальність зводять навіть лише до рис характеру людини. Існує ігнорування таких важливих аспектів відповідальності, як її сутність, зміст, місце існування, характер зв’язку з правилами моралі і права. А це веде не тільки до проблем теоретичного, але й практичного характеру, й, перш за все, до головної проблеми – неадекватності засобів покарання характеру порушення встановлених у соціуму правил. Аналіз останніх досліджень і публікацій щодо соціальної відповідальності привели авторів статті до висновку, що ця проблема практики не може бути вирішена без поглиблення рівня знань важливіших аспектів соціальної відповідальності. Для цього необхідно вирішити такі складові цієї проблеми, яка стає виключне актуальною: різне трактування соціальної відповідальності; відсутність визначення змісту, сутності і місця відповідальності, а також її зв’язку з правом і мораллю, як джерел ключових правил усіх соціумів. Метою статті й стало вирішення цих складових проблеми, що потребує визначення цих важливих аспектів відповідальності. Для її досягнення були поставлені такі задачі: визначити сутність, зміст, місце відповідальності; встановити характер зв’язку цих аспектів відповідальності з правом і мораллю; узагальнити  отримані результати. Методики дослідження: огляд літературних джерел, історичного-логічного Гегеля, 2С70, ВЄО, індукція-дедукція, теорія методу Бабайлова. Результати: визначена сутність відповідальності як організація адекватності засобів покарань характеру порушень правил соціуму; обгрунтований зміст відповідальності, який включає два елементи (порушення правил, встановлених у соціуму, і організація адекватних ним засобів покарання); встановлене місце відповідальності (відповідальність  існує тільки там, де виникають обов’язково два явища: порушення правил соціуму і організація адекватних засобів покарання за це; доведений характер зв’язку відповідальності зі правом і мораллю (настає суттєво різна відповідальність при порушенні правил моралі і норм права); з’ясовано, що за своєю природою відповідальність завжди є соціальною, а за характером порушення правил і покарання за це існує юридична, моральна, професійна, політична відповідальність тощо. Наукова новизна: вперше визначена сутність відповідальності; обгрунтований зміст відповідальності; встановлене місце відповідальності; доведений характер зв’язку відповідальності з правом і мораллю; з’ясована соціальна природа будь-якої відповідальності. Практична значимість: саме поглиблення рівня знань соціальної відповідальності сприятиме досягненню адекватності засобів покарання характеру порушення встановлених у соціуму правил.

Посилання

Відповідальність: веб-сайт. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/% (дата звернення: 24.09.2022).

Відповідальність: веб-сайт. URL:https://www.wiki.uk-ua.nina.az/% (дата звернення: 12.10.2022).

Професійна відповідальність: сутність та структура: веб-сайт. URL: https://nauka.udpu.edu.ua/1-2-profesijna-vidpovidalnist-sutnist-ta-stuktura/ (дата звернення: 05.10.2022).

Етика, мораль, моральність: походження термінів: веб-сайт. URL: http://www.etica.in.ua/etika-moral-moral-nist-pohodzhennya-terminiv/ (дата звернення: 05.10.2022).

Мораль і Етика: веб-сайт. URL: https://sites.google.com/a/dokagroup.com.ua/dzerelo-znan/moral-i-etika (дата звернення: 05.10.2022).

Право Матеріал з Вікіпедії – вільної енциклопедії: веб-сайт. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/% (дата звернення: 05.10.2022);

Євхутич І.М. Мораль і право в системі соціальних уявлень та їх місце й роль у діяльності Національної поліції України: монографія. Львів: ЛьвДУВС, 2017. 212 с. URL: http://dspace.lvduvs.edu.ua/bitstream/1234567890/400/ (дата звернення: 05.10.2022).

Бабайлов В.К., Приходько Д.О. Визначення основних аспектів соціальної економіки. Економічні та безпекові виклики сучасного бізнес-середовища: колективна монографія / За заг. ред. д.е.н., проф. Т. В. Полозової. Харків: ХНУРЕ, 2020. с. 56-65.

Калетник О.М. Теоретико-правовий аналіз відмінностей права і моралі: веб-сайт. URL: http://kul.kiev.ua/images/chasop/2013_1/yyyyy/52.pdf (дата звернення: 05.10.2022) .

Право і мораль: веб-сайт. URL: https://studies.in.ua/krestovska-nm-teorija-derzhavy-i-prava/1534-125-129-pravo-moral.html (дата звернення :5.10.2022).

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-12

Номер

Розділ

Статті