ОБЛІК РОЯЛТІ ЗА НАЦІОНАЛЬНИМИ ТА МІЖНАРОДНИМИ СТАНДАРТАМИ

Автор(и)

  • Тетяна Ковальова Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Ukraine
  • Юрій Костенко Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.30977/PPB.2226-8820.2022.28.146

Ключові слова:

роялті, інтелектуальна власність, міжнародні стандарти, національні стандарти, облік, рахунок

Анотація

УДК 657.0; JEL Classification: М40

Ковальова Т.В. Костенко Ю.О. ОБЛІК РОЯЛТІ ЗА НАЦІОНАЛЬНИМИ ТА МІЖНАРОДНИМИ СТАНДАРТАМИ.

Метою дослідження є висвітлення питань обліку роялті за національними та міжнародними стандартами; розробка пропозицій щодо його удосконалення. Методика дослідження: для досягнення поставленої мети у роботі були використані загальнонаукові і спеціальні методи і прийоми дослідження: теоретичного узагальнення, аналізу і синтезу; системного і комплексного підходу; абстрактно-логічний. Результати дослідження: результатом наукової роботи є теоретичне узагальнення і практичні рекомендації щодо обліку роялті в сучасних умовах господарювання. Роялті, як платіж за право користування результатами інтелектуальної власності, займає важливу роль в теперішніх економічних і політичних умовах розвитку України. Ведення обліку з використанням як національних так і міжнародних стандартів повинен забезпечити отримання інформації щодо роялті для прийняття та реалізації управлінських рішень. Наукова новизна: полягає в комплексному дослідженні проблем, пов’язаних з обліком роялті на підприємствах нашої країни. Запропоновані пропозиції щодо удосконалення обліку роялті. Практична значущість полягає в тому, що, за відсутності узагальнення інформації щодо ведення обліку за національними та міжнародними стандартами, вказані у роботі пропозиції дадуть змогу працівникам бухгалтерської служби підвищити ефективність її роботи.

Посилання

Вікіпедія: Вільна енциклопедія. URL: http://surl.li/aodii (дата звернення: 12.03.2022).

Національне Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 «Дохід»: наказ Міністерства фінансів України від 29.11.99 р. № 290. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0860-99#Text. (дата звернення: 20.03.2022).

Податковий кодекс: Закон України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 (дата звернення: 20.03.2022).

Національний стандарт № 4 «Оцінка майнових прав інтелектуальної власності»: постанова Кабінету Міністрів України від 03.10. 2007 р. № 1185. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1185-2007-%D0%BF#Text. (дата звернення: 20.03.2022).

Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 18 (МСБО 18) «Дохід»: виданий Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку зі змінами від 01.01.2012. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/929_025#Text. (дата звернення: 20.03.2022).

Чугрій Н. А. Роялті як інструмент залучення інвестицій в інноваційний розвиток аграрного підприємства. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2017. № 14. Ч. 2. C. 182 – 186. URL: http://www.visnyk-econom.uzhnu.uz.ua/archive/14_2_2017ua/39.pdf (дата звернення: 30.03.2022).

Ставка роялті: що це таке? Думка оцінювачів. URL: https://pareto.com.ua/ua/blog/stavka-royalt-scho-tse-take-dumka-ots-nyuvach-v/ (дата звернення: 01.04.2022).

Ставка роялті в стандартах з оцінки. URL: https://sudexpert.vn.ua/a414063-stavka-royalti-ochima.html (дата звернення: 01.04.2022).

Новіченко Л.C., Стойка Н.С., Щирська О.В. Особливості бухгалтерського обліку та оподаткування роялті: ключові аспекти. Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. 2020. № 16 (2). С. 77-83. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/aprer_2020_16%282%29__10 (дата звернення: 30.03.2022).

Зимовець В., Зубик С. Особливості бухгалтерського обліку роялті згідно з П(с)БО. Дебет Кредит. 2001. № 46. URL: https://dtkt.com.ua/debet/ ukr/2001/46/46pr15.html (дата звернення: 26.03.2022).

Відображення в обліку виплати роялті: науково-практичний коментар. URL: http://vobu.ua/ukr/analytics/consultations/item/vidobrazhennia-v-obliku-vyplaty-roialti. (дата звернення: 01.04.2022).

Сердюк О., Чалий І. Роялті: особливості оподаткування і бухгалтерського обліку. Головбух. 2020. URL: https://www.golovbukh.ua/article/7449-royalt-pravo-koristuvannya-chi-pravo-volodnnya. (дата звернення: 15.03.2022).

Соловйова Т. Податковий лікнеп по роялті. URL: https://juscutum.com/ru-tatyana-soloveva-nalogovyy-likbez/. (дата звернення: 15.03.2022).

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-07-03

Номер

Розділ

Статті