ФОРМУВАННЯ ЦІНОВО – ЗБУТОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА З ВИКОРИСТАННЯМ ЕЛЕМЕНТІВ «ТЕОРІЇ ІГОР»

Автор(и)

  • Микола Прокопенко Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Ukraine
  • Владислава Сідельнікова Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.30977/PPB.2226-8820.2022.28.119

Ключові слова:

ціна, політика ціноутворення, збутова політика, статистика, теорія ігор

Анотація

УДК 330.4; JEL Classification: M 210

Прокопенко М.В., Сідельнікова В.К. ФОРМУВАННЯ ЦІНОВО – ЗБУТОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА З ВИКОРИСТАННЯМ ЕЛЕМЕНТІВ «ТЕОРІЇ ІГОР»

Мета дослідження полягає у вивчення теоретичних аспектів процесу ціноутворення та збуту продукції підприємства, методик встановлення ціни та розробки пропозицій щодо їх вдосконалення за допомогою методів статистичного прогнозування (теорії ігор). Методика дослідження. Було застосовано статистичний аналіз, математичне допущення, задіяні середні, максимальні та граничні показники, прийоми «теорії ігор», трендова модель, побудовані графіки валових доходів, витрат і прибутку, графіки зміни граничного доходу, граничних витрат і граничного прибутку, методи економетричного та трендового моделювання. Результати дослідження. Основним завданням дослідження був аналіз та розробка шляхів удосконалення політики ціноутворення та збутової діяльності підприємства. Результатом дослідження є доведена можливість використання елементів «теорії ігор» для моделювання вищеназваних показників. Для моделювання та отримання економіко-статистичної моделі було використано програму Microsoft Excel. Наукова новизна. Наукова новизна отриманих результатів полягає в аналізі та розробці теоретико – практичних засад вирішення проблем ціноутворення та збуту з точки зору підвищення ефективності функціонування підприємства. Запропонована методика отримання максимального прибутку за допомогою використання елементів «теорії ігор», реалізованих у середовищі Microsoft Excel. Практичне значення отриманих результатів. Отримані результати дослідження можуть бути застосовані в удосконаленні цінової політики підприємства виробничої сфери. Також можливе широке застосування в визначені оптимального об’єму збуту продукції. Практична сторона дослідження дозволяє максимізувати прибуток як у короткостроковому періоді, так і в пролонгованому (середньостроковий, довгостроковий).

Посилання

Заблоцький І. І. Економіка України: підручник. Львів: ЛБК НБУ, 2017. 156 с.

Мних Є. В. Економічний аналіз: підручник. Київ: Центр навчальної літератури, 2015. 412 с.

Коробов М. Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємства: підручник. Київ: «Знання», 2014. 377 с.

Єрухомович І. Л. Ціноутворення: підручник. Київ: Енігма, 2015.

с.

Орлов О. О. Планування діяльності промислового підприємства: підручник. Київ: Скарби, 2018. 336 с.

Балабанова Л. В., Митрохіна Ю. П. Управління збутовою політикою. Київ: Центр учбової літератури, 2015. 240 с

Герасимчук В. Г. Стратегічне управління підприємством. Графічне моделювання. Київ: КНЕУ, 2017. 360 с.

Іванов Ю. Б., Тищенко А.Н., Дробитько Н.А., Абрамова О.С. Конкурентоспроможність підприємства: оцінка, діагностика. Харків: Вид. ХНЕУ, 2017. 256 с.

Мармоза А. Т. Економічна статистика. Київ: Центр навчальної літератури, 2017. 602 с.

Чекотовський Е. В. Статистичні методи. Київ: Знання, 2016. 191 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-07-03

Номер

Розділ

Статті