ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА СТАРТАП ПРОЄКТІВ В УКРАЇНІ

Автор(и)

  • Оксана Дмитрієва Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.30977/PPB.2226-8820.2022.28.104

Ключові слова:

інноваційне підприємництво, стартап проєкти, грантові програми, бізнес-інкубатори, фінансування стартап проєктів

Анотація

УДК 330.341.1; JEL Classification: M 13

Дмитрієва О.І. ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА СТАРТАП ПРОЄКТІВ В УКРАЇНІ

Мета: дослідження тенденцій розвитку інноваційного підприємництва та стартап проєктів в Україні. Методика дослідження: метод аналізу та синтезу, системний підхід, метод узагальнення, метод порівняння, монографічний метод. Результати: Досліджено різні підходи до визначення дефініцій «інноваційне підприємництво» та «стартап». Виявлено, що це вид підприємницької діяльності з використанням особливих інноваційних здібностей підприємця, а стартап це засіб їх реалізації. Проведено аналіз найбільш успішних українських стартап проєктів, які вже вийшли не тільки на вітчизняний, а й на міжнародний ринок. Проведено аналіз джерел фінансування стартап проєктів на початковому етапі, визначено існуючі та актуальні грантові програми. Досліджено джерела інформації щодо грантових програм для стартапів. Визначено, що діяльність більшості бізнес-інкубаторів орієнтована саме на ІТ- сектор, що відповідає світовим тенденціям орієнтації бізнесу на цифрову економіку, що зараз становить для України велику перспективу. Наукова новизна: на підставі аналізу теоретичних положень щодо інноваційного підприємництва та стартап поєктів, успішних українських стартапів та можливих джерел їх фінансування систематизована теоретична база щодо зазначеного питання. В результаті дослідження виявлено, що більшість стартапів в Україні орієнтовані на онлайн послуги та спеціалізовані додатки до гаджетів, що пояснюється сучасними тенденціями у світи: цифровізацією та діджиталізацією. Визначено, що перспективним напрямом розвитку стартапів в Україні є створення бізнес-інкубаторів, найбільш дієві в Україні: Eastlabs, iHUB, HappyFarm, Growthüp, Wannabiz, Voomy IT–парк і Polyteco. Практична значущість: результати дослідження тенденцій розвитку інноваційного підприємництва та стартап проєктів дає змогу побачити позитивні та негативні тенденціє в цій сфері, що дає змогу як підприємцям, так і органам державної влади шукати шляхи відновлення та розвитку підприємництва в Україні та перейти на інноваційних шлях розвитку економіки.

Посилання

Супрун Н.А., Єлісєєва Л.В. Розвиток інноваційних форм підприємництва в Україні в умовах глобалізаційних викликів ХХІ ст. Науковий вісник Полісся. 2018. № 1(4(12), С. 212–215.

Blank, S., Dorf, B. The Startup Owner's Manual: The Step-By-Step Guide for Building a Great Company. K & S Ranch; 1st edition. 2012. 608 p.

Закон України «Про інноваційну діяльність». Відомості Верховної Ради. 2002. № 36. С. 266.

Зянько В. В. Інноваційне підприємництво: сутність, механізми і форми розвитку. монографія. Вінниця: УНІВЕРСУМ – Вінниця, 2008. 397 с.

Павленко І. А. Інноваційне підприємництво у трансформаційній економіці України: монографія. К.: КНЕУ, 2007. 248 с.

Гавриш О.М., Пильнова В.П., Пісковець О.В. Інноваційне підприємництво: сутність, значення та проблеми в сучасних умовах функціонування. Економiка та держава. 2020. № 12. С. 109 – 113. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.12.4

Бутнік–Сіверський О.Б. Евристика в Інтелектуальній економіці або формування системи інноваційного підприємництва. Інтелектуальна власність. 2005. № 9. С. 27–32.

Сіренко Н.М., Мельник О.І. Інноваційне підприємництво як складова стратегії розвитку аграрного сектора економіки. URL: https://www.sworld.com.ua/simpoz2/105.pdf (дата звернення: 25.03.2022).

Лукашина М.В. Стратегічні напрями розвитку інноваційного підприємництва. Економіка і прогнозування. 2009. № 3. С. 86-98.

Таран С.Ф. Регіональні особливості розвитку інноваційного підприємництва: дис... канд. екон. наук: 08.00.05/ Луцький національний технічний університет. Луцьк, 2021. 205 с.

Краус Н.М., Краус К.М, Марченко О.В. Інноваційне підприємництво і цифровий бізнес: науково-економічна фіча розвитку та зміни управління. Електронний журнал «Ефективна економіка». 2020. № 4. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/4_2020/10.pdf (дата звернення: 05.03.2022).

Чазов Є.В. Стартап як нова форма ведення бізнесу. Наукові праці НУХТ. 2013. № 52. С. 122-128.

Кучма К. Цінності стартапу на сучасному етапі. Ціннісні орієнтири в сучасному світі: теоретичний аналіз та практичний досвід: збірник тез ІV Міжнародної науково-практичної конференції, 13-14 травня 2022 року. Тернопіль: Вектор, 2022. С. 165 – 167.

Тіль П. Від нуля до одиниці. Як створити стартап, який змінить майбутнє / Пер. з англ. Р. Обухів. К.: 2020. 232 c.

Хромова Д. Д., Антоненко К. В. Сучасні світові тенденції розвитку стартапів на світовій арені. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2018. Вип. 19, Ч. 3. С. 123 – 127.

Касич А.О., Джура А.М., Стартапи як форма підприємницької ліяльності: поняття, значення, зарубіжний досвід. Інвестиції: практика та досвід. 2019, № 2. С. 24 – 31. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.2.24 2019.

24 успішних українських стартапи, на яких найбільше заробили. URL: https://mmss.vntu.edu.ua/index.php/ua/main-blog-ua/300-24-uspishnikh-ukrajinskikh-startapi-na-yakikh-najbilshe-zarobili (дата звернення: 25.03.2022).

Startup Ranking. URL: https://www.startupranking.com/ (дата звернення: 25.03.2022).

Укрінформ: мультимедійна платформа іномовлення України. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3387262-bilse-polovini-vitciznanih-startapiv-orientovani-na-vnutrisnij-rinok-ukraini.html (дата звернення: 25.03.2022).

EU calls opportunities and collaborations. URL: https://eucalls.net/ (дата звернення: 27.03.2022).

European innovation council. URL: https://civitta.com/financing/eic-accelerator (дата звернення: 27.03.2022).

Український фонд стартапів. URL: https://usf.com.ua/ (дата звернення: 27.03.2022).

ГУРТ. URL: https://gurt.org.ua/news/grants/ (дата звернення: 27.03.2022).

Філіппов В. Ю. Порівняльний аналіз бізнес-інкубаторів в Україні та світі. Економічний аналіз. 2011. Вип.8. Ч. І. С. 209–212.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-07-03

Номер

Розділ

Статті