ПЛАНУВАННЯ ВИТРАТ МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ

Автор(и)

  • Вікторія Блага Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Ukraine
  • Віталій Благой Харківський національний університет будівництва та архітектури, Ukraine
  • Катерина Федорець Харківський національний університет будівництва та архітектури, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.30977/PPB.2226-8820.2022.28.71

Ключові слова:

муніципальні програми, фінансування, бюджетний аналіз, планування витрат

Анотація

УДК 338.22.021.4; JEL Classification: G38

Блага В.В., Благой В.В., Федорець К.О. ПЛАНУВАННЯ ВИТРАТ МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ

Мета: розробити методику формування, розробки й реалізації цільових муніципальних програм та визначити порядок ухвалення рішення про розробку цільових муніципальних програм і регламентований порядок контролю за ходом реалізації муніципальних цільових програм. Методика дослідження: аналіз практики планування фінансових ресурсів на рівні суб'єкта України й муніципального утворення – для обґрунтування актуальності теми, мети за завдань дослідження; методи системного аналізу – для обґрунтування запропонованої методики бюджетного аналізу, яка дає можливість зіставити заплановані напрямки муніципальної соціально-економічної політики і їхню дійсну реалізацію. Результати дослідження: визначено, що застосовувана в даний час система оцінки фінансових ресурсів муніципальних утворень (зокрема система оцінки доходів і витрат бюджетів муніципальних утворень Харківської області) недостатньо об'єктивна й не враховує потреби муніципальних утворень, що приводить до зниження фінансової самостійності органів місцевого самоврядування. Наукова новизна: удосконалена методика формування, розробки й реалізації цільових муніципальних програм, за рахунок доповнення її показником дугової логарифмічної еластичності, що дозволяє розрахувати міру реагування витрат (по статтях) бюджету муніципального утворення на зміну його доходів. Запропонована методика бюджетного аналізу дає можливість зіставити заплановані напрямки муніципальної соціально-економічної політики і їхню дійсну реалізацію. Практична значущість: розроблена методика носить прикладний характер. При плануванні витрат бюджету підприємствами м. Харкова Управлінням економічного розвитку й інвестицій адміністрації м. Харкова був сформований перелік цільових програм, що підлягають фінансуванню. Таким чином, прийняття методики дозволило Управлінню економічного розвитку й інвестицій адміністрації міста, привівши до єдиного стандарту муніципальні цільові програми, при плануванні витрат міського бюджету виключити необґрунтовані витрати.

Посилання

Кизим М. О., Феденко Г. М. Теорія та практика оцінки пріоритетності та результативності державних цільових програм в Україні. Бізнес Інформ. 2012. № 12. С. 6-13.

Куранда Т. К., Вавіліна Н. І. Цільові програми в системі державного управління науково-технологічним розвитком. Науково-технічна інформація. 2011. №2. С. 12-17.

Квак М. В. Стратегічне планування відтворення національного багатства як резерву для реалізації цільових програм розвитку держави та забезпечення національної економічної безпеки. Вісник економіки транспорту і промисловості. Вип. 38. Харків: УкрДАЗТ, 2012. С. 28-31.

Трайтлі В. Ю. Державні цільові програми як об’єкт аудиту ефективності. Вісник університету банківської справи НБУ. №1(19). 2014. С. 203-207.

Заріцька Я. О. Зарубіжний досвід реалізації програмно-цільового планування на державному рівні. Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності. 2013. Вип. 1(2). С. 294-298.

Павлюк К. В. Проблеми розвитку програмно-цільового методу у бюджетному процесі. Наукові праці НДФІ. 2005. Вип. 4(33). С. 42-54.

Бугай Т. В., Галюта А. А. Програмно-цільовий метод у бюджетному процесі: зарубіжний досвід і можливості його використання в Україні. Вісник ЖДТУ. 2011. № 3 (57). С. 206 – 210.

Луніна І. О. Державні фінанси та реформування міжбюджетних відносин: монографія. К.: Наукова думка, 2006. 432 с.

Вінницька О. А., Бержанір І. А. Принципи формування доходів місцевих бюджетів в умовах децентралізації. Економічні горизонти. № 2(3). 2017: сайт URL: http://eh.udpu.edu.ua/issue/view/7628 (дата звернення: 12.03.2022).

Квасниця О. В., Русін В. М. Вплив фінансової політики на розвиток регіонів в умовах децентралізації. Економічний аналіз. 2018. Том 28. № 4. С. 321-330.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-07-03

Номер

Розділ

Статті