РОЗРОБКА ПАРАДИГМ УПРАВЛІННЯ

Автор(и)

  • Василь Бабайлов Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Ukraine
  • Ярослава Левченко Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Ukraine
  • Ольга Кулай Полтавський державний медичний університет, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.30977/PPB.2226-8820.2022.28.61

Ключові слова:

управління, менеджмент, сутність, зміст, парадигми, глобальні стратегії, господарство, економіка

Анотація

УДК 338.2; JEL Classification: L23, M11

Бабайлов В.К., Левченко Я.С., Кулай О.О. РОЗРОБКА ПАРАДИГМ УПРАВЛІННЯ

Мета. Управління – найважливіше явище і поняття в минулій і сучасній діяльності людства. Воно має давне походження, самі різні форми, сфери використання, зв’язки і розуміння. Незважаючи на давнє походження, досі існує помилкове визначення його важливих аспектів й навіть ототожнення з менеджментом. Управління тісно пов’язане з менеджментом, але це не однакові поняття і явища. Як свідчить практика, ступінь розуміння управління суттєво впливає на результати його використання. Тому правильні визначення його аспектів є актуальними складовими проблеми управління. Особливу актуальність набуває така невирішена складова проблеми як визначення його важливішого аспекту, яким без сумніву є його сутність, основний закон, а точніше результат його апробації методикою історичного-логічного Гегеля, тобто – глобальні стратегії, парадигми управління. Саме глобальні стратегії управління мають значне практичне застосування. Однак саме вони й досі не розроблені. Аналіз останніх досліджень і публікацій свідчить про те, що у літературі існують різні трактування управління й характеру його зв’язку з менеджментом й навіть їх ототожнення; але його автори також навіть не ставлять проблему розробки парадигм управління. Вони концентрують увагу на другорядних аспектах управління, на характеристиках його видів і уникають визначення сутності, змісту, встановленні приватних законів управління. Але саме приватні закони і основний закон управління, як результат узагальнення його приватних законів, стає фундаментом для розробки парадигм управління. Причина цього в тому, що історично склалася ситуація, коли протягом всього ХХ століття увага спеціалістів була прикута до менеджменту. Тому, перш за все, були розроблені парадигми саме менеджменту. Але розробка парадигм управління залишається невирішеною проблемою. Однак, управління не зводиться до менеджменту, а тому й парадигми управління не можуть співпадати з парадигмами менеджменту. Виходячи з цього актуальним стає розробка парадигм управління. Метою статті є розробка парадигм управління. Для її досягнення була вирішена задача з визначення основних аспектів управління. Методики дослідження. Для досягнення поставленої мети в роботі були використані такі загальнонаукові та спеціальні методи і прийоми дослідження: порівняльний аналіз наукової літератури та інформаційних джерел на основі методів порівняння, систематизації та узагальнення; узагальнення результатів аналізу і логічна генерація висновків, теорія методу Бабайлова. Результати: визначені основні аспекти управління (його сутність, зміст, основний закон); розроблені три парадигми управління: Доіндустріальний, Індустріальниій, Постіндустріальний. Наукова новизна: вперше розроблені парадигми управління. Практична значимість: розроблені парадигми управління, як його глобальні стратегії, будуть сприяти підвищенню ефективності стратегічного управління будь-якого підприємства (організації).

Посилання

Управління. Wikipedia: веб-сайт. URL: http://surl.li/buhrk (дата звернення: 14.03.2022).

Словник основних термінів і понять з дисципліни «Менеджмент і адміністрування». Херсонський державний університет: веб-сайт. URL: http://surl.li/buhsd (дата звернення: 14.03.2022).

Управління знаннями. Wikipedia: веб-сайт. URL: http://surl.li/buhsg (дата звернення: 14.03.2022).

Babailov, V., & Levchenko, I. (2022). Development of updated management concept. Technology Audit and Production Reserves, 1(4(63).

Концептуалізація понять «менеджмент» і «управління» в сучасному науковому дискурсі. Наукова електронна бібліотека періодичних видань НАН України: веб-сайт. URL: http://surl.li/buhtc (дата звернення: 14.03.2022).

Менеджмент: поняття та сутність. Необхідність управління організаціями. МАУП: веб-сайт. URL: http://surl.li/buhsv (дата звернення: 14.03.2022).

Державне управління. Національна академія державного управління при президентові України: веб-сайт. URL: http://surl.li/buhsz (дата звернення: 14.03.2022).

Dmytriiev I., Babailov V., Levchenko Ya. Philosophical bases of improvement of paradigm development methodologies. EUREKA: Social and Humanities. 2020. No 1. P. 62-68. DOI: 10.21303/2504-5571.2020.001134.

Ксенофонт: веб-сайт. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Ксенофонт (дата звернення: 02.02.2022).

Учение Аристотеля: веб-сайт. URL: http://www.bibliotekar.ru/estestvoznanie-3/42.htm (дата звернення: 10.02.2022).

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-07-03

Номер

Розділ

Статті