ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ВПЛИВУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА

Автор(и)

  • Оксана Юрченко Сумський національний аграрний університет, Ukraine
  • Тетяна Деділова Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Ukraine
  • Ірина Кирчата Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Ukraine
  • Олена Шершенюк Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.30977/PPB.2226-8820.2022.28.51

Ключові слова:

інтелектуальна власність, нематеріальні активи, конкурентоспроможність, управління, стратегія, ланцюг

Анотація

УДК 338.242.2; JEL Classification: O34

Юрченко О.В., Деділова Т.В., Кирчата І.М., Шершенюк О.М. ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ВПЛИВУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА

Мета. Дослідження ступеня впливу інтелектуальної власності на конкурентоспроможність підприємства, спрямованого на покращення капіталізації нематеріальних активі такого суб’єкта господарювання в ринкових умовах. Методика дослідження. Теоретичною і методологічною основою дослідження є праці провідних вітчизняних і зарубіжних науковців, присвячені розгляду інституційно-правових та економічних аспектів утворення і застосування об’єктів інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів підприємства, питань управління об’єктами інтелектуальної власності з боку підприємств. В роботі використано метод теоретичного узагальнення; системний підхід; метод аналізу і синтезу. Результати. В роботі доведено, що інтелектуальна власність підприємства є стратегічним активом, що забезпечує сталі конкурентні переваги та покращує конкурентоспроможність підприємства. Встановлено, що отримані за рахунок використання об’єктів інтелектуальної власності конкуренті переваги є нестабільними, а їх стан значним ступенем залежить від багатьох неконтрольованих або слабко контрольованих факторів у складі системи її управління. Як такі фактори, для українських підприємств виділено: низьку швидкість трансферу сучасних технологій; недосконалість правового захисту результатів інтелектуальної діяльності; неналежний стан соціально-економічних умов для розвитку ефективного ринку інтелектуальної власності; ускладненість в розрахунках економічної ефективності використання її об’єктів та ін. Наукова новизна. Отримав подальший розвиток теоретичний підхід до обліку економічного аспекту впливу інтелектуальної власності на конкурентоспроможність підприємства шляхом побудови стратегічного ланцюга «інтелектуальна власність – конкурентоспроможність підприємства», який є логічним процесом управління і дозволяє встановлювати стійкі взаємозв’язки в процесі управління означеними категоріями. Практична значущість. Рекомендовано процес розробки і впровадження стратегії управління нематеріальними активами підприємства здійснювати за принципом побудови господарського портфелю з урахуванням результатів аналізу стратегічного середовища відносно впливу на об’єкти інтелектуальної власності та у невід’ємному зв’язку такої стратегії з функціональними стратегіями підприємства.

Посилання

Наберухін В. А. Інституційне забезпечення комерціалізації інтелектуальної власності в Україні. Економіка та менеджмент, облік і фінанси. 2016. № 3 (73). С. 153–158.

Проскуріна Н. М., Дядюн О. О. Інтелектуальний капітал та нематеріальні активи підприємства: підходи до розмежування дефініцій. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». 2016. Вип. 21. Частина 1. С. 181-185.

Семенова В. Г. Напрямки підвищення ефективності управління інтелектуальною власністю підприємств. Глобальні та національні проблеми економіки. 2015. Вип. 6. С. 472-476.

Павленко Т. В., Ключнікова М. В. Вплив інтелектуальної власності на конкурентоспроможність наукоємного підприємства. Економічний вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». 2013. № 10. С. 523–529.

Перерва П. Г., Романчик Т. В. Інтелектуальна власність як фактор підвищення конкурентоспроможності автомобільної продукції. Гармонізація законодавства України з питань інтелектуальної власності щодо законодавства Європейського союзу: матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. (Маріуполь, 13-14 вересня 2013 р.). Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2013. С. 172-177.

Тесля А. І. Інституційно-правова база формування та захисту інтелектуального капіталу. Науковий вісник НЛТУ України. 2014. Вип. 24.10. С. 394-402.

Череп О. Г., Кузнецова А. Є. Інтелектуальна власність та її вплив на конкурентоспроможність. Економічний простір. 2018. № 137. С. 180–189.

Гарна С., Шнурко А., Дронов І. Інтелектуальна власність як складова нематеріальних активів підприємства. Інноваційна економіка. 2018. №5-6, С. 126-130.

Бриль І.В. Формування та використання нематеріальних активів підприємств для підвищення їх капіталізації: монографія. НАН України, Ін-т економіки пром-сті. Київ, 2015. 84 с.

Фоміна О.В., Августова О.О., Шушакова І.К. Оцінка вартості нематеріальних активів. Бізнес Інформ. 2021. №4. C. 154–160. DOI: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2021-4-154-160

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-07-03

Номер

Розділ

Статті