МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ НАЙБІЛЬШ ЕФЕКТИВНОГО СЦЕНАРІЮ РОЗГОРТАННЯ ТРАНСПОРТНОГО КОРИДОРУ

Автор(и)

  • Вадім Каптур Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України, Ukraine
  • Олена Князєва Державний університет інтелектуальних технологій і зв'язку, професор кафедри Економіки та цифрового бізнесу, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.30977/PPB.2226-8820.2022.28.4

Ключові слова:

міжнародний транспортний коридор, потоки, сценарій, ефективність

Анотація

УДК 330.131.52, 004.735, 625.111; JEL Classification: C 490 E 600 L 900

Каптур В.А., Князєва О.А. Методика визначення найбільш ефективного сценарію розгортання транспортного коридору

Анотація. В умовах поглиблення інтеграційних процесів провідна роль належить формуванню міжнародних транспортних коридорів (МТК), розвиток яких зіштовхується з необхідністю визначення його потенційної ефективності. Більшість наукових розробок не розглядають питання визначення ефективності спільного розгортання декількох інфраструктур у межах сценарного аналізу проєктів МТК. Метою роботи є формування науково-методичного підходу до визначення найбільш ефективного сценарію проєктування транспортного коридору в контексті спільного розгортання декількох інфраструктурних потоків. Методики дослідження. Інформаційною базою обрано міжнародні нормативні акти, статистична інформація та директиви ООН. Застосовано низку методів наукового пізнання, зокрема теоретичного узагальнення, емпіричного аналізу, порівняння, прогнозування тощо. Результати. Розроблено узагальнений алгоритм визначення найбільш оптимальної моделі розвитку МТК. Запропоновано методику визначення перспективних інфраструктурних потоків, яка заснована на оцінці попиту та враховуюча нерівномірність навантаження, вплив внутрішнього і зовнішнього контурів, інші чинники. Розроблено підхід до визначення капітальних інвестицій і видатків на обслуговування на підставі розподілу технологічних процесів на нетривіальні і масштабовані. В якості критеріїв ефективності запропоновано використовувати показники чистого грошового потоку та індексу швидкості питомого приросту вартості. Проведено апробацію пропонованого підходу на прикладі МТК Алмати (Республіка Казахстан) – Чолпон-Ата (Киргизька Республіка) та встановлено, що проєкт за існуючих потоків неефективний і вимагає іншого проєктного рішення або істотного збільшення потоків. Науковою новизною є вдосконалення методів оцінки проєктних рішень при проєктуванні МТК з точки зору визначення потенційних потоків кожного з можливих сценаріїв (шляхом прямого розрахунку, екстраполяції або зворотного методу) з подальшим розрахунком потенціалу ефективність кожного. Практична значимість. Пропонований підхід, що базується на сценарному аналізі, дозволяє визначити найбільш ефективний сценарій розгортання транспортного коридору.

 

Посилання

In-depth analysis of the promising transport corridors "Almaty (Kazakhstan) - Cholpon-Ata (Kyrgyzstan)", "Semey (Kazakhstan) - Rubtsovsk (Russia)" and "Urzhar (Kazakhstan) - Chuguchak (China)" Smart Corridors Development Series: Part I. Asia-Pacific Information Superhighway (AP-IS) Working Paper Series, available at: https://www.unescap.org/resources/kazakhstan-study-ict-deployment-along-transport-and-energy-part-1 (last accessed 21.02.2022).

Xiaojing Wang. Co‐deployment of Fiber Communication Facilities along Express-way in China, available at: https://www.unescap.org/sites/default/files/e_Prof%20Xiaojing%20Wang.pdf (last accessed 21.02.2022).

Hong S. Ye. Co-deployment of Fiber optic cables along the highway in republic of Korea, available at: https://www.unescap.org/sites/default/fles/h_Dr%20Sang%20Yeon%20Hong.pdf (last accessed 21.02.2022).

Baharul Islam K. M. Co-deployment of Optical Fibre Highways and Railways: The cases of India and Bangladesh, available at: https://www.unescap.org/sites/default/fles/j_Dr%20K%20M%20Baharul%20Islam.pdf (last accessed 21.02.2022).

Savitska, G. (2008). Analysis of the efficiency and risks of entrepreneurial activity: methodological aspects. М.: INFRA-М, 271.

Demyanchuk, V., Orlova, O., Kuznetsova, O. (2014). Effectiveness of the telecommunication services evaluating in the sectors of economy. Economic Annals-XXI, 7-8(2), 36-39.

Pokrovskaya, O., Zabolotskaya, K., Zacheshigriva, M. (2018). Development of a methodology for a comprehensive assessment of transport corridors. Research and development in promising scientific areas: collection of materials of the IV International scientific and practical conference. Novosibirsk, March, 24, 2018, 56-60.

Filina, V. (2020). Modern approaches to assessing the effectiveness of transport projects. Forecasting problems, 2, 128-136.

Karpash, M.O., Oliynyk, A.P., Kogut, G.M., and Klyun, A.M. (2019). Implications of New Standards on Technical Diagnostics and Control Implementation for the Gas Transmission System Efficiency. Nauka innov., 15 (6), 79-88. https://doi.org/10.15407/scin15.06.079

Economics of telecommunications: textbook. О.: ONAT, 2014, 512 p.

Average expenses of a uniaxial tourist in different countries of the world, available at: https://pikabu.ru/story/srednie_raskhodyi_odnogo_turista_v_raznyikh_stranakh_mira_3705864 (last accessed 02.02.2022).

The Almaty-Issyk-Kul Road: a buried project for millions, available at: https://kloop.kg/blog/2014/10/15/doroga-almaty-issyk-kul-pohoronennyj-proekt-na-milliony/ (last accessed 21.02.2022).

Eurotunnel, available at: https://undergroundexpert.info/opyt-podzemnogo-stroitelstva/realizovannye-proekty/evrotonnel/ (last accessed 21.02.2022).

Transportation of passengers by all types of transport, available at: https://stat.gov.kz/official/industry/18/statistic/7 (last accessed 02.02.2022).

Transportation of goods by all types of transport, available at: https://stat.gov.kz/official/industry/18/statistic/7 (last accessed 02.02.2022).

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-07-04

Номер

Розділ

Статті