МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ СКЛАДАННЯ РОБОЧОГО ПЛАНУ РАХУНКІВ ЗА МСФЗ ДЛЯ КОМПАНІЙ АВТОМОБІЛЬНО-ДОРОЖНЬОГО КОМПЛЕКСУ

Автор(и)

  • Тетяна Ковальова Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.30977/PPB.2226-8820.2021.27.171

Ключові слова:

робочий план рахунків, автомобільно-дорожній комплекс, міжнародні стандарти, облік, рахунок

Анотація

УДК 657.4.012.2; JEL Classification: М40

 

Метою дослідження є висвітлення методики створення робочого плану рахунків за МСФЗ для компаній автомобільно-дорожнього комплексу. Методика дослідження: для досягнення поставленої мети у роботі були використані загальнонаукові і спеціальні методи і прийоми дослідження: теоретичного узагальнення, аналізу і синтезу; системного і комплексного підходу; абстрактно-логічний. Через відсутність регламентації цього питання з боку як держави, так і МСФЗ, на практиці можливі труднощі з розробкою робочого плану рахунків у працівників бухгалтерської служби. Результати дослідження: результатом наукової роботи є теоретичне узагальнення і практичні рекомендації щодо методики складання робочого плану рахунків для компаній автомобільно-дорожнього комплексу, які використовують МСФЗ. Глобалізаційні процеси і політика держави сприяють появі нових компаній, в тому числі і в автомобільно-дорожньому комплексі, які повинні складати фінансову звітність за МСФЗ. Робочий план рахунків повинен забезпечити суцільне охоплення операцій фінансово-господарської діяльності, з урахуванням особливостей діяльності автомобільно-дорожнього комплексу, задовольнити потреби управлінського персоналу в аналітичній інформації та бути зручним для використання для фахівців бухгалтерської служби. Наукова новизна: полягає в комплексному дослідженні проблем, пов’язаних з розробкою робочого плану рахунків для компаній автомобільно-дорожнього комплексу. Запропоновано використовувати англосаксонський варіант побудови плану рахунків. Практична значущість полягає в тому, що, за відсутності нормативного врегулювання з питань створення робочого плану для компаній автомобільно-дорожнього комплексу, що використовують МСФЗ, вказані у роботі пропозиції дадуть змогу працівникам бухгалтерської служби покращити стан обліку та допомогти складати фінансову звітність.

Посилання

Konoplina, O.O, Nazarenko, A.A. (2018). Problems of implementation of international financial reporting standards in Ukraine [Problemy vprovadzhennya mizhnarodnykh standartiv finansovoyi zvitnosti v Ukrayini], available at: https://core.ac.uk/download/pdf/225542961.pdf (last accessed: 10.09.2021).

Regulatory and methodological support of accounting in terms of application of international international standards of financial reporting standards / for general. ed. LG Lovinskaya. [Normatyvno-metodychne zabezpechennya bukhhaltersʹkoho bukhhaltersʹkoho obliku v umovakh zastosuvannya zastosuvannya mizhnarodnykh mizhnarodnykh standartiv standartiv finansovoyi finansovoyi zvitnostii]. Kyiv: DNNU “Acad. Finn. management”, 2013.294 p.

Bezverkhy, K. (2014). Chart of accounts for the purposes of preparing financial statements in accordance with IFRS. [Plan rakhunkiv bukhhaltersʹkoho obliku dlya tsiley skladannya finansovoyi zvitnosti za MSFZ], available at: file: /// C: / Users / Professional / Downloads / boau_2014_7_4% 20 (2)pdf (last accessed: 07.08.2021).

Peteneva, E. Klevets, A. (2020). Plan of accounts IFRS: differences from national standards and an example of compilation. [Plan schetov MSFO: otlichiya ot natsional'nykh standartov i primer sostavleniya], available at:: https://finacademy.net/materials/article/plan-schetov-msfo-otlichiya-ot-natsionalnykh-standartov-i-primer-sostavleniya. (last accessed: 07.08.2021).

Gnylytska, L.V. & Bezverkhy, K.V. (2015). Development of a working plan of accounting accounts in order to harmonize the information support of economic security of the international economic environment. [Rozrobka robochoho planu rakhunkiv bukhhaltersʹkoho obliku z metoyu harmonizatsiyi informatsiynoho zabezpechennya ekonomichnoyi bezpeky subʺyektiv mizhnarodnoho ekonomichnoho seredovyshcha], available at: https://er.knutd.edu.ua/bitstream/123456789/195/1/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D5%D0%B8%D0%B9.pdf. (last accessed: 10.09.2021).

Tsvektova, N.M. (2014). Methodological issues of building a system of accounts at enterprises under IFRS. [Metodolohichni pytannya pobudovy systemy rakhunkiv na pidpryyemstvakh za MSFZ], available at: http://194.44.12.92:8080/jspui/bitstream/123456789/2484/1/2.2.2016.PDF. (last accessed: 01.09.2021).

Belous, O.S. (2018). General principles of development of the working plan of accounts of budgetary institutions [Zahalʹni zasady rozrobky robochoho planu rakhunkiv byudzhetnykh ustanov], available at: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/18956/1/%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%83%D1%81%20 % D0% 9E.% D0% A1.PDF(last accessed: 11.09.2021).

Borimskaya, K.P. (2010). The order of construction of the working plan of accounts as an element of the accounting policy of the enterprise [Poryadok pobudovy robochoho planu rakhunkiv yak elementa oblikovoyi polityky pidpryyemstva], available at: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/bitstream/123456789/258/1/49.pdf. (last accessed: 11.09.2021).

Yakovenko, S.L., Minich, Yu.V. (2019). Features of accounting at motor transport enterprises [Osoblyvosti obliku na avtotransportnykh pidpryyemstvakh], available at: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2019/1/58.pdf. (last accessed: 10.09.2021).

Accountancy: Monograph in 3 parts. Part II. Charts of accounts of accounting / N.М. Malyuga, M. Ya. Steinman, E.P. Borimskaya [Preface. F.F. Butyntsa]. [Schetovedeniye: Monografiya v 3-kh chastyakh. CH. ÍÍ. Plany schetov bukhgalterskogo uchetatyntsa]. Zhitomir: ZhGTU, 2009. 396 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-11-14

Номер

Розділ

Статті