НАПРЯМИ АНАЛІЗУ БІРЖОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

Автор(и)

  • Валентина Нестеренко Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Ukraine
  • Владислава Сідельнікова Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.30977/PPB.2226-8820.2021.27.136

Ключові слова:

біржова діяльність, аналіз, статистичні показники, товарні біржі, фондові біржі

Анотація

УДК 339.172; JEL Classification: Q 02

 

Мета. формування переліку напрямів аналізу біржової діяльності в Україні та дослідження статистичних показників. Методика дослідження. В ході дослідження використовувалися методи аналізу і синтезу, метод логічного аналізу. Інформаційними ресурсами дослідження є електронні інформаційні ресурси і матеріали періодичних видань. Результати. В сучасних умовах України склалася ситуація, коли біржовий ринок виконує свої функції на дуже незадовільному рівні й не забезпечує реалізації головних аспектів біржової діяльності в ринкових умовах господарювання: не зважаючи на вражаючу чисельність бірж в Україні, в порівнянні з більшістю інших країн світу, систематично діють серед них не більше 30%; періодичні стрімкі зростання кількості бірж в Україні є результатом не підвищеного попиту на їх послуги з боку учасників торгів та результатом дії ринкових механізмів господарювання, а є відображенням впливу введення в дію законодавчих актів та обмежень у зовнішній торгівлі окремими групами товарів, таких як обов’язкова біржова реєстрація експортних контрактів, тощо; не зважаючи на велику кількість товарних бірж, які спеціалізуються на торгівлі агропромисловими товарами, в Україні все ще відсутній постійно діючий ефективний біржовий аграрний ринок. Отже, необхідним є створення механізмів, які б забезпечили об’єктивну оцінку діяльності бірж з метою впровадження керуючих дій в напрямку їх розвитку в Україні. Першочерговим є створення прозорої системи формування статистичних даних про діяльність товарних бірж в Україні, які реально відобразять тенденції розвитку цього ринку. Для відповідного статистичного дослідження необхідне розкриття наступних груп інформації та розрахунок показників: дослідження кількості, структури, розмірів бірж, аналіз темпів зростання кількості у прямому зв’язку з обсягами укладених угод; аналіз обсягів попиту та пропозиції на біржах з метою виявлення формально діючих бірж; аналіз біржового обороту; аналіз показників ділової активності на біржовому ринку; аналіз біржових цін; аналіз обсягів строкових контрактів та похідних фінансових інструментів, як механізмів реалізації процедури хеджування; аналіз показників ефективності діяльності біржових установ та загальних показників галузі; аналіз показників розвитку біржової інфраструктури. Наукова новизна. Уточнено перелік напрямів аналізу діяльності товарних бірж України та проаналізовано статистичні показники біржової діяльності. Практична значущість. Запропоновані висновки можуть бути використані у біржовому підприємництві та державному управлінні для формування ефективної системи аналізу біржової діяльності.

Посилання

Britvenko, A.S., Goryacha. O. l., Vojniy, І. І. (2020). The organizational and economic mechanism of the functioning of the international electronic exchange trade [Orhanizatsiino-ekonomichnyi mekhanizm funktsionuvannia mizhnarodnoi elektronnoi birzhovoi torhivli], Bulletin of Berdyansk University of Management and Business, No. 1 (47), P. 9-14.

Vavdiichuk, I.M. (2017). Current state and trends of exchange trade development in Ukraine [Suchasnyi stan ta tendentsii rozvytku birzhovoi torhivli v Ukraini], Global and national economic problems., No. 15, available at: http://global-national.in.ua/archive/15-2017/36.pdf (last accessed 15.09.2021).

Dіachenko, Yu.A. (2017). Current status and features of the world exchange market performance [Suchasnyi stan ta osoblyvosti fun ktsionuvannia svitovoho birzhovoho rynku], Scientific Bulletin of the International Humanities University, No. 23, P. 51-54.

Kovalchuk, S. V., Drazhnitsya, S. A., Karpenko, V. L. (2018). World trends and tendencies of stock trading development at the present stage [Svitovi trendy ta tendentsii rozvytku birzhovoi torhivli na suchasnomu etapi], Entrepreneurship and trade, No. 23, P. 10-14.

Reznik, N. P. (2016). Features of functioning of the domestic exchange commodity market in modern conditions [Osoblyvosti funktsionuvannia vitchyznianoho birzhovoho tovarnoho rynku u suchasnykh umovakh], Collection of scientific works of the Interregional Academy of Personnel Management, No. 50, P. 115-118.

Solodky, M. O. (2017). Problems and ways of developments of the сommodity exchange market in Ukraine [Problemy ta napriamy rozvytku birzhovoho tovarnoho rynku v Ukraini], Electronic scientific professional publication "Effective Economics", No. 10, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5814 (last accessed 05.09.2021).

State Statistics Service of Ukraine. “Domestic trade. Number of exchanges” [“Statystychna informatsiia. Vnutrishnia torhivlia. Kilkist birzh”], available at: http://www.ukrstat.gov.ua/ (last accessed 10.09.2021).

Kukharets, V. V., Bului, O. H., Levkivska, L. M. (2021). Trends in the development of the stock market in the context of globalization of the world economy [Tendentsii rozvytku birzhovoho rynku v umovakh hlobalizatsii svitovoi ekonomiky], Electronic scientific professional publication "Effective Economics", No. 4, available at: http:// www.economy.nayka.com.ua/pdf/4_2021/92.pdf (last accessed 25.09.2021).

National Commission on Securities and Stock Market. “Market analysis” [“Analiz rynku”], available at: https://www.nssmc.gov.ua/news/insights/ (last accessed 10.09.2021).

SMIDA. “Issuers” [“Emitenty”], available at: https://smida.gov.ua/db/ (last accessed 12.09.2021).

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-11-14

Номер

Розділ

Статті