АНАЛІЗ СУЧАСНИХ АСПЕКТІВ РЕАЛІЗАЦІЇ МАРКЕТИНГОВИХ ЗАХОДІВ У БІРЖОВОМУ ПІДПРИЄМНИЦТВІ В УКРАЇНІ

Автор(и)

  • Валентина Нестеренко Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Ukraine
  • Тетяна Болотова Харківський торговельно-економічний інститут УІПА, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.30977/PPB.2226-8820.2021.27.128

Ключові слова:

біржове підприємництво, маркетингові заходи, біржовий маркетинг, біржовий менеджмент, діджиталізація, електронні біржові торги

Анотація

УДК 339.172; JEL Classification: Q 02

 

Мета. Дослідження сучасних підходів до біржового маркетингу та формування рекомендації щодо залучення маркетингових заходів у біржовому підприємництві. Методика дослідження. В ході дослідження використовувалися методи аналізу і синтезу, метод логічного аналізу. Інформаційними ресурсами дослідження є електронні інформаційні ресурси і матеріали періодичних видань. Результати. Найбільш ефективний та поширений в сучасних умовах підхід до біржового менеджменту базується на використанні поглядів та технологій комплексного змішаного підходу до біржового маркетингу, який не фокусується виключно на просуванні біржових продуктів або виключно не орієнтується на потенційного споживача біржової послуги. Практичної реалізації означеного підходу до біржового менеджменту можна досягти в сучасних умовах за допомогою двох принципових шляхів: створення ефективних маркетингових служб в організаційній структурі управління біржею; розширення використання засобів електронної біржової торгівлі. Діджиталізація спонукає біржову галузь до стрімкого розвитку, що проявляється в значному розширенні кола потенційних учасників біржових торгів, створенні умов для вільної конкуренції та наданні всім учасникам рівних можливостей доступу до торгів, можливості цілодобового ведення торгів, що особливо важливо у практиці діяльності міжнародних бірж, можливості створення більшої кількості самих бірж без обмежень наявними матеріальними ресурсами або географічним положенням, скороченні частини статей витрат на реалізацію біржової діяльності та організацію самих біржових торгів. Наукова новизна. Сформовано рекомендації з залучення маркетингових заходів у біржовому підприємництві в умовах діджиталізації. Практична значущість. Запропоновані рекомендації можуть бути використані у біржовому підприємництві при формуванні ефективної системи маркетингу.

Посилання

Vavdiichuk, I.M. (2017). Current state and trends of exchange trade development in Ukraine [Suchasnyi stan ta tendentsii rozvytku birzhovoi torhivli v Ukraini], Hlobalni ta natsionalni problemy ekonomiky, No. 15, available at: http://global-national.in.ua/archive/15-2017/36.pdf (last accessed: 15.09.2021).

Dyachenko, Yu.A. (2017). Current state and features of the world stock market [Suchasnyi stan ta osoblyvosti funktsionuvannia svitovoho birzhovoho rynku], Naukovyy visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu, No. 23, P. 51—54.

Saprykina, T.A. (2016). Exchange trade as a instrument to ensure the electricity market liberalization [Birzhova torhivlia yak instrument zabezpechennia liberalizatsii rynku elektroenerhii], Molodyi vchenyi, No. 2 (17), available at: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2015/2/123.pdf (last accessed: 03.09.2021).

Solodkyi, M.O. (2017). Problems and development directions of the exchange commodity market in Ukraine [Problemy ta napriamy rozvytku birzhovoho tovarnoho rynku v Ukraini], Efektyvna ekonomika, No. 10, available at: http:// www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5814 (last accessed: 12.09.2021).

Ghudzj M.V. (2017). Ukrainian realities and prospects for the formation and functioning of stock exchange and e-commerce [Ukrajinsjki realiji ta perspektyvy formuvannja ta funkcionuvannja birzhovoji ta elektronnoji torghivli], Efektyvna ekonomika, No.10, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6093 (last accessed: 26.09.2021).

Baghacjka K., Ghejdor A. (2019). Business processes in terms of economy digitalization [Biznes-procesy v umovakh dydzhytalizaciji ekonomiky], Herald of Kyiv National University of Trade and Economics, No.5, P. 23–32.

Dyba M. I., Ghernegho Ju. O. (2018). Digitalization of economy: international expirienceand possibilities of development in Ukraine [Dydzhytalizacija ekonomiky: svitovyj dosvid ta mozhlyvosti rozvytku v Ukrajini], Finance of Ukraine, No.7, P. 50–63.

Karcheva Gh.T., Oghorodnja D.V., Openjko V.A. (2017). Digital economy and its influence on development of domestic and international economies [Cyfrova ekonomika ta ji ji vplyv na rozvytok nacionaljnoji ta mizhnarodnoji ekonomiky], Financial Space, No. 3 (27), P. 13–21.

Kovaljchuk S.V., Kovinjko O.M., Lisovsjkyj I.V. (2018). The role of digital marketing in activation of international business activities of enterprises [Rolj cyfrovogho marketynghu v aktyvizaciji mizhnarodnoji biznes-dijaljnosti pidpryjemstv], Marketing and Digital Technologies, No.1, P. 55–73.

Semylitko D. (2019). Digitization in action: how digital business transformation affects company success [Dydzhytalizacija v diji: jak cyfrova transformacija biznesu vplyvaje na uspikh kompaniji], Auditor of Ukraine, No.5, P. 76–79.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-11-14

Номер

Розділ

Статті