ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НА ПІДПРИЄМСТВАХ АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ

Автор(и)

  • Ілля Дмитрієв Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.30977/PPB.2226-8820.2021.27.75

Ключові слова:

управління персоналом, ; інноваційні методи управління персоналом, персонал-технології, підприємства автомобільного транспорту, ефективність діяльності

Анотація

УДК 331.108.2; JEL Classification: M12

 

Мета. Формування практичних рекомендацій щодо застосування інноваційних персонал-технологій на підприємствах автомобільного транспорту. Методика дослідження. Теоретичною і методологічною основою є праці провідних вітчизняних і зарубіжних вчених, в яких розглядаються питання інноваційного інструментарію щодо управління персоналом підприємств. В роботі використано методи узагальнення та абстрагування; метод аналізу і синтезу. Результати дослідження. В умовах сучасної ринкової економіки, що характеризується динамічністю, турбулентністю та невизначеністю для підтримання конкурентоспроможності вітчизняних підприємств особлива увага повинна приділятися формуванню ефективної системи управління персоналом. Не зважаючи на великий досвід управління персоналом, застарілі методи не приносять відчутний ефект. Тому постає завдання в дослідженні та впровадження нових інноваційних методів управління персоналом. Автором проведено аналіз останніх досліджень за напрямом інноваційних методів управління персоналом, а також розглянуто досвід практичного їх використання на провідних підприємствах світу та України. Визначено, що інноваційні методи управління персоналом - це нововведення в систему управління персоналом, які є системними та включають спектр методів, процесів, спрямованих на підвищення ефективності діяльності працівників. Для забезпечення впровадження інноваційних методів в систему управління персоналом необхідно застосовувати диференційовані підходи та стилі управління для різних груп працівників, що досягається за допомогою персонал-технологій. В статті розкрито особливості в забезпеченні управління персоналом підприємств автомобільного транспорту. Головною специфікою діяльності, а також головною особливістю автотранспортних підприємств визначено транспортний процес, який відбувається поза межами підприємства. На основі проведеного дослідження інноваційних методів управління персоналом, персонал-технологій та специфіки діяльності підприємств автомобільного транспорту, автором удосконалено їх систематизацію та визначено можливість використання на підприємствах автомобільного транспорту. Розроблена модель впровадження персонал-технологій в систему управління персоналом на підприємствах автомобільного транспорту. Наукова новизна. Розроблені рекомендації щодо використання інноваційних персонал-технологій на підприємствах автомобільного транспорту. Практична значущість. Запропоновані в статті теоретичні висновки, підходи і рекомендації можуть бути використані для розроблення інноваційної системи управління персоналом підприємства та дозволять сформувати ефективний інструментарій розвитку персоналу.

Посилання

Dykan', V.L. (2018). Ensuring the efficiency of management of industrial enterprises on the basis of personnel cost management [Zabezpechennia efektyvnosti menedzhmentu promyslovykh pidpryiemstv na zasadakh upravlinnia vytratamy na personal], Bulletin of Transport Economics and Industry, No. 62, P. 297—305, available at: http:// nbuv.gov.ua/UJRN/Vetp_2018_62_40 (last accessed: 10.09.2021).

Kalinichenko, L.L. (2012). New requirements for personnel management in a knowledge economy [Novi vymohy do upravlinnia personalom v umovakh ekonomiky znan], Bulletin of Transport Economics and Industry, No. 38, P. 52 - 53, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vetp_2012_38_60 (last accessed: 10.09.2021).

Ustilovska, A.S. (2019). Formation of innovative methods of personnel management in terms of praxeological approach. [Formuvannia innovatsiinykh metodiv upravlinnia personalom u rozrizi prakseolohichnoho pidkhodu], Economic Journal of the Lesia Ukrainka East European National University, No. 20, Vol. 4, P. 100-108.

Smachylo, V.V. (2019). The latest paradigm and methodological principles of human resources management of transport enterprises [Novitnia paradyhma ta metodolohichni zasady upravlinnia kadrovym potentsialom pidpryiemstv transportu]: monograph, Kharkiv: FOP Panov A.M., 390 p.

Liker, J. K. (2020). The Toyota Way: 14 Management Principles from the World's Greatest Manufacturer.1st Edition. McGraw-Hill Education, 448 p.

Nikon Sustainability Report (2017). P. 54–56, available at: http://www.nikon.com/about/sustainability/labor/hr-management.pdf. (last accessed: 12.09.2021).

McDonald’s case study: website, available at: http://cmsnew.pdst.ie/sites/default/files/McDonalds%20 case%20study.pdf. (last accessed: 12.09.2021).

Microsoft Corporation (2008). Human Resources Management Self Service Suite. Canadian Release, available at: https://mbs.microsoft.com/downloads/public/BP10Docs/HRMCanadianRelease.pdf. (last accessed: 12.09.2021).

Procter & Gamble Digitizes its Talent Management Processes through Customized Talent by Design Solutions, available at: https://www.accenture.com/t20150523T04274-3__w__/lv-en/_acnmedia/Accenture/Conversion-Assets/DotCom/ Documents/Global/PDF/Industries_2/Accenture-Procter-Gamble-Digitizes-Talent-Management-Processes-Design-Solutions.pdf. (last accessed: 12.09.2021).

Apple. Recruitment and selection, available at: http://applecorporate.weebly.com/ recruitment-and-selection.html (last accessed: 12.09.2021).

The Adidas group: supplier training programs, available at: http://intobusiness.weebly.com/uploads/5/2/8/9/5289726/adidas_group_csr_case_study_july_2011.pdf (last accessed: 12.09.2021).

Caring for employees [Turbota pro spivrobitnykiv], available at: https://kyivstar.ua/uk/about/responsibility/employees# (last accessed: 12.09.2021).

Pozhuєva, T.A. (2015). Innovative methods of personnel management [Innovatsionnye metody upravleniya personalom], Buletinul Ştiinţific al Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul. Ştiinţe Economice, No. 1(13), P. 132-139.

Prodan, I.O. (2013). Formation of the personnel management system of the enterprise on an innovative basis [Stanovlennia systemy upravlinnia personalom pidpryiemstva na innovatsiinykh zasadakh], Bulletin of the National University "Lviv Polytechnic". Management and entrepreneurship in Ukraine: stages of formation and problems of development, No. 776, P. 61-66.

Lyzunova, O.M., Ishchenko, Ya.H., Kondrashova, H.V. (2018). Use of innovative methods of personnel management of the enterprise [Vykorystannia innovatsiinykh metodiv upravlinnia personalom pidpryiemstva], Economy and society, No. 14, P. 448-456.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-11-14

Номер

Розділ

Статті