ОСОБЛИВОСТІ ТА ТЕНДЕНЦІЇ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ В УКРАЇНІ

Автор(и)

  • Ілля Дмитрієв Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Ukraine
  • Оксана Дмитрієва Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.30977/PPB.2226-8820.2021.27.60

Ключові слова:

цифрова економіка, рейтингові індекси, стимулювання розвитку цифрової економіки, потенційний ринок Інтернет, концепції розвитку

Анотація

УДК 330.341; JEL Classification: O33

 

Мета: Метою статті є вивчення основних тенденцій розвитку цифрової економіки України та ідентифікація чинного законодавчого підґрунтя. Методика дослідження: В роботі використано методи аналізу та синтезу, системний підхід, порівняльний аналіз. Результати: Характерною ознакою сучасного етапу розвитку економіки є використання цифрових технологій, які стали каталізатором різкого збільшення мобільності товарних та фінансових потоків, забезпечують високу швидкість передачі інформації, внесли значний вклад в глобалізаційні та інтеграційні процеси світової економіки. Інформаційні технології стали невід’ємною частиною суспільних відносин та призвели до появи нових галузей господарства, ринків, конкурентних товарів та послуг. Одним із важливих параметрів, які на світовому рівні визначають якість та ступінь розвитку цифрової економіки, є світові рейтинги. Згідно з Концепцією розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018-2020 основними рейтинговими цілями її реалізації є досягнення визначених позицій у рейтингу. Для аналізу особливостей та тенденцій розвитку цифрової економіки України авторами проведено дослідження рейтингових індексів, що дають змогу оцінити її стан: Digital Economy and Society Index; Digital Evolution Index; Digital Adoption Index; ICT Development Index; Global Innovation Index; Networked Readiness Index; e-Intensity; IMD World Digital Competiveness Index; Global Competitiveness Index. В дослідженні проведено аналіз стану рівня використання та розвитку цифрових технологій в країні. Наукова новизна: існуючі нормативно-правові акти, що регламентують розвиток цифрової економіки України, актуалізують необхідність їх уніфікації та консолідації у вигляді Стратегії розвитку цифрової економіки України як стійкого законодавчого підґрунтя для забезпечення стратегічного розвитку цифрової економіки держави. Забезпечення розвитку цифрової економіки України передбачається через періодичне прийняття строкових програмних документів на у формі чинної Концепції розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018-2020 роки. Практична значущість: проведений аналіз та визначені особливості та тенденції розвитку цифрової економіки складають інтерес для органів державної влади, до відання яких належить регулювання цифрової економіки; для вітчизняних та зарубіжних науковців, що ведуть дослідження з цього питання.

Посилання

Tapscott, D. (1995). The Digital Economy: Promise and Perilin the Age of Networked Intelligence. McGraw-Hill, 342 p.

Podolchak, N. Iu., Bilyk, O.I., Levytska, Ya.V. (2019). The current state of digitalization in Ukraine [Suchasnyi stan tsyfrovizatsii v Ukraini], Electronic professional scientific publication «Effective Economics», No. 10. DOI: 10.32702/2307-2105-2019.10.4, available at: URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/10_2019/6.pdf (last accessed: 10.09.2021).

Rudenko, M.V. (2021). Analysis of Ukraine's position in the global indices of the digital economy [Analiz pozytsii Ukrainy v hlobalnykh indeksakh tsyfrovoi ekonomiky], Economy and state, No. 2, P. 11-18. DOI: 10.32702/230666806.2021.2.11.

Marchenko, O. (2020). Digital economy in Ukraine: main tendencies and prospects of development [Tsyfrova ekonomika v Ukraini: osnovni tendentsii ta perspektyvy rozvytku], Galician economik journal, No. 4 (65), P.34-39.

On approval of the Concept of development of the digital economy and society of Ukraine for 2018-2020 and approval of the action plan for its implementation: Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine of January 17, 2018 № 67-r. [Pro skhvalennia Kontseptsii rozvytku tsyfrovoi ekonomiky ta suspilstva Ukrainy na 2018-2020 roky ta zatverdzhennia planu zakhodiv shchodo yii realizatsii: Rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 17 sichnia 2018 r. № 67-r.], available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/67-2018-%D1%80#Text (last accessed: 10.09.2021).

Economic strategy «Ukraine 2030E - a country with a developed digital economy» [Ekonomichna stratehiia «Ukraina 2030E – kraina z rozvynutoiu tsyfrovoiu ekonomikoiu»], Ukrainian Institute of the Future, available at: https://strategy.uifuture.org/kraina-z-rozvinutoyu-cifrovoyu-ekonomikoyu.html (last accessed: 10.09.2021).

Digital Agenda of Ukraine - 2020. (2016). Conceptual principles. Priority areas, initiatives, projects of digitalization of Ukraine until 2020 [Tsyfrova adzhenda Ukrainy – 2020. Kontseptualni zasady. Pershocherhovi sfery, initsiatyvy, proekty tsyfrovizatsii Ukrainy do 2020 roku], HITECH office, 90 p., available at: https://ucci.org.ua/uploads/files/58e78ee3c3922.pdf. (last accessed:12.09.2021).

Digital Economy and Society Index (DESI) 2020. Thematic chapters, available at: https://eufordigital.eu/wp-content/uploads/2020/06/DESI2020Thematicchapters-FullEuropeanAnalysis.pdf (last accessed: 15.09.2021).

The World Bank: Digital Adoption Index, available at: https://www.worldbank.org/en/publication/wdr2016/Digital-Adoption-Index (last accessed: 15.09.2021).

ICT Development Index. "IDI 2017 rank", available at: URL:https://www.itu.int/net4/ITU$D/idi/2017/index.html (last accessed: 15.09.2021).

WIPO (2020). World intellectual property organization, available at: https://www.wipo.int/portal/en (last accessed:15.09.2021).

Ranking of the countries of the world according to the Networked Readiness Index [Reyting stran mira po indeksu setevoy gotovnosti], available at: https://gtmarket.ru/ratings/networked-readiness-index (last accessed:15.09.2021).

The 2015 BCG e-Intensity Index, available at: https://www.bcg.com/publications/interactives/bcg-e-intensity-index (last accessed: 15.09.2021).

World Competitiveness Center Rankings, available at: https://www.imd.org/centers/world-competitiveness-center/rankings/ (last accessed: 15.09.2021).

The Global Competitiveness Report. Special Edition 2020. available at: https://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2020.pdf (last accessed: 15.09.2021).

Measuring the Information Society Report (2017). Geneva: ITU, Vol. 1 & Vol. 2, 252 p

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-11-14

Номер

Розділ

Статті