СТРАТЕГІЧНЕ ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

Автор(и)

  • Оксана Дмитрієва Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Ukraine
  • Олексій Тімров Науково-дослідний, проектно-конструкторський та технологічний інститут мікрографії, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.30977/PPB.2226-8820.2021.27.37

Ключові слова:

стратегічне державне управління, інноваційний розвиток, транспортна інфраструктура, інноваційні стратегії, типізацію стратегій

Анотація

УДК 339.187; JEL Classification: М29

 

Мета. Визначення підходів, принципів і етапів реалізації державного стратегічного управління інноваційним розвитком транспортної інфраструктури; розроблення типізації інноваційних стратегій на основі встановлення ознак і сутності інноваційної стратегії як ключового елемента в системі стратегічного управління. Методика дослідження. Теоретичною і методологічною основою є праці провідних вітчизняних і зарубіжних учених-економістів, в яких розглядаються питання стратегічного державного управління та напрями інноваційного розвитку транспортної інфраструктури. В роботі використано методи узагальнення та абстрагування; метод аналізу і синтезу. Результати. В умовах ринкової економіки, що характеризується зростаючою невизначеністю розвитку зовнішнього середовища, неповнотою і асиметрією інформації, періодами підйому і спаду економічного розвитку, особлива увага приділяється формуванню системи державного стратегічного управління інноваційним розвитком транспортної інфраструктури. Державне стратегічне управління інноваційним розвитком транспортної інфраструктури – це науково обґрунтований вплив керівників держави, апарату державного управління, політичних і громадських організацій на соціально-економічне середовище транспортного комплексу та інноваційної системи країни, що забезпечує якість і конкурентоспроможність транспортних послуг та сталий розвиток транспортного сектора економіки. В ході дослідження систематизовано основні концептуальні підходи теорії управління, напрямки державного стратегічного управління, принципи стратегічного управління інноваційним розвитком транспортної інфраструктури. У роботі визначено основні елементи ефективної системи стратегічного державного управління, запропоновано етапи і складові стратегічного управління інноваційним розвитком. На основі накопиченого досвіду у науковій літературі авторами представлено класифікацію інноваційних стратегій. Беручи до уваги накопичений досвід у статті розроблено класифікацію стратегій інноваційного розвитку транспортної інфраструктури, що враховує комплекс пріоритетних критеріїв (направленість результату, тип інновацій, характер дій). Наукова новизна. Удосконалено теоретичні основи стратегічного державного управління інноваційним розвитком транспортної інфраструктури, які, на відміну від відомих, включають типізацію інноваційних стратегій за комплексом ознак (корисність результату, тип інновацій, характер дій), що передбачає їх поділ на деструктивні (псевдо- і квазіінноваційні) і конструктивні (адаптивні, оптимізаційні, прогресивні) стратегії. Практична значущість. Запропоновані в статті теоретичні висновки, підходи і рекомендації можуть бути використані для розроблення стратегії інноваційного розвитку транспортної інфраструктури України і дозволять сформувати ефективний інструментарій державного регулювання інноваційних проєктів розвитку інфраструктури транспорту.

Посилання

Aaker, D. and Moorman, C. (2017). Strategic Market Management. 11th edn. Wiley, available at: https://www.perlego.com/book/2237417/strategic-market-management-pdf (last accessed 15.09.2021).

King, W., Cleland, D. (1987). Strategic planning and management handbook. Van Nostrand Reinhold Co, 644 p.

Mintzberg, H., Lampel, J., Ahlstrand, B. (2005). Strategy Safari: A Guided Tour Through the Wilds of Strategic Management. Free Press, 416 p.

Thompson, A., Peteraf, M., Gamble, J., Strickland, A. (2017). Crafting & Executing Strategy: The Quest for Competitive Advantage: Concepts and Cases. McGraw-Hill Education; 21st edition, 912 p.

Dykan, V. L., Zubenko, V. O., Makovoz, O. V., Tokmakova, I. V., Shramenko, O. V. (2013). Strategic management [Stratehichne upravlinnia]: tutorial. K.: «Tsentr uchbovoi literatury», 272 p.

Dykan, O. V., Smal, O. V. (2017). Strategic management and its use in the practice of forming and achieving the goals of railway transport development [Stratehichnyi menedzhment ta yoho vykorystannia v praktytsi formuvannia i dosiahnennia tsilei rozvytku zaliznychnoho transportu], Bulletin of Transport Economics and Industry, No. 59, P. 230–235.

Korin, M. V. (2019). Development of railway transport infrastructure in the conditions of cross-border cooperation [Rozvytok infrastruktury zaliznychnoho transportu v umovakh transkordonnoho spivrobitnytstva]: monograph. Kh.: UkrDUZT, 401 p.

Kryvoruchko, O. M., Vodolazhska, T. O. (2016). Methodological provisions for the development of strategies by types and objectives of personnel policy [Metodychni polozhennia rozrobky stratehii za typamy ta tsiliamy kadrovoi polityky], Economics of the transport complex, No. 27, P. 29–41.

Ovchynnikova, V. O. (2017). Strategic management of railway transport development of Ukraine [Stratehichne upravlinnia rozvytkom zaliznychnoho transportu Ukrainy]: monograph. Kh.: UkrDUZT, 427 p.

Ovchynnikova, V. O., Ukrainska, L. O., Hontar, N. O., Miroshnikov, P. V. (2019). Problems and priorities of railway transport development in Ukraine [Problemy ta priorytety rozvytku zaliznychnoho transportu Ukrainy], Bulletin of Transport Economics and Industry, No. 67, P. 155–163.

Shinkarenko, V. G., Levchenko, O. P. (2009). Formation of the development strategy of the motor transport enterprise [Formirovanie strategii razvitiya avtotransportnogo predpriyatiya]: monograph, Kharkov: KhNADU, 166 p.

Yanovska, V. P., Harmatiuk, N. V. (2018). Modern strategies for the development of railway transport in Ukraine [Suchasni stratehii rozvytku zaliznychnoho transportu Ukrainy], Collection of scientific works of DUIT. Ser.: Economics and Management, No. 2 (42), P. 114–123.

Вishnevskiy, A. S. (2018). General theory of strategizing: from paradigm to practice of use [Obshchaya teoriya strategirovaniya: ot paradigmy k praktike ispol'zovaniya]: monograph / NAS of Ukraine, Institute of Industrial Economics, Kiev, 168 p.

Bardovskiy, V. P., Plakhova, L. V., Sokolova, N. N. (2016). Topical issues of formation of the system of state strategic management [Aktual'nye voprosy formirovaniya sistemy gosudarstvennogo strategicheskogo upravleniya]. Basic research, No. 8–2, P. 306–309.

Horbulin, V. P., Kachynskyi, A. B. (2010). Strategic planning: solving problems of national security [Stratehichne planuvannia: vyrishennia problem natsionalnoi bezpeky]: monograph, K.: NISD, 288 p.

Halchynskyi, A., Heiets, V., Semynozhenko, V. (2002). Innovative strategy of Ukrainian reforms [Innovatsiina stratehiia ukrainskykh reform], K.: Knowledge of Ukraine, 336 p.

Introduction of strategic planning in Ukraine: coll. documents and materials [Zaprovadzhennia stratehichnoho planuvannia v Ukraini: zb. dokumentiv i materialiv] / incl. V. Tertichka. K.: Center for Research of Administrative Reform of NAPA, 2004, 401 p.

Vasylenko, V. O., Shmatko, V. H. (2003). Innovation management [Innovatsiinyi menedzhment], K.: TsUL, Feniks, 440 p.

Mudrova, S. V. (2011). Innovative activity - a strategy for the development of enterprises [Innovacionnaja dejatel'nost' – strategija razvitija predprijatij]. Academy Bulletin. Business and economic issues, No. 4, P. 45–48.

Zianko, V. V., Zianko, V. V. (2010). Mechanism of the formulation of the innovative strategy of the enterprise [Mekhanizm formuvannia innovatsiinoi stratehii pidpryiemstva], Actual problems of development of the economy of the region, No. 6, Vol. 1, P. 24-30.

Krasnokutska, N. V. (2003). Innovation management [Innovatsiinyi menedzhment]: tutorial, K.: KNEU, 504 p.

Rodionova, E. V. (2011). Innovative strategists of enterprises [Innovacionnye strategi predprijatij], Science and economics, No. 3 (7), P. 36–38.

Santo, B. (2004). Power of innovative self-development [Sila innovacionnogo samorazvitija]. Innovation, No. 2, P. 5–15.

Iurynets, Z. V. (2016). Formation of innovation strategies: theory, methodology, practice [Formuvannia innovatsiinykh stratehii: teoriia, metodolohiia, praktyka], Lviv: SPOLOM, 412 p.

Dodgson, M., Gann, D., Salter, A. (2008). The Management of Technological Innovation: Strategy and Practice; 2nd ed. Oxford University Press, 2008. 408 p.

Radynskyi, S. (2013). Classification of innovative strategies of the enterprise [Klasyfikatsiia innovatsiinykh stratehii pidpryiemstva], Socio-economic problems and the state, No. 2 (9), P. 277–285.

Fedulova, I. V. (2010). Classification of innovation strategies [Klasyfikatsiia innovatsiinykh stratehii], Theories of micro- and macroeconomics: a collection of scientific works of the Academy of Municipal Economy, No. 35, P. 122–130.

Belov, S. A. (2016). Classification and criteria for choosing an innovative strategy for high-tech industry [Klassifikacija i kriterii vybora innovacionnoj strategii vysokotehnologichnoj promyshlennosti], Economic sciences, No. 134, P. 88–91.

Poreckova, K. V. (2013). Classification of innovative strategies of industrial enterprises [Klassifikacija innovacionnyh strategij promyshlennyh predprijatij], Modern problems of science and education, No. 2, P. 380.

Fridmen, К. (1982). The Economics of industrial innovation; 2nd edn. Frances Pinter, London, Р. 38.

Chubai, V. M. (2010). The essence and types of innovative strategies of machine-building enterprises [Sut i vydy innovatsiinykh stratehii mashynobudivnykh pidpryiemstv], Bulletin of the International Nobel Economic Forum, № 1 (3), Vol. 2, P. 347–356.

Kirdina, O.H. (2011). Methodological aspects of investment and innovation development of the railway complex of Ukraine [Metodolohichni aspekty investytsiino-innovatsiinoho rozvytku zaliznychnoho kompleksu Ukrainy]: monograph, H.: UkrDAZT, 312 p.

Lihuzova, V. O., Baklazhenko, Yu. V., Hyria, R. M. (2017). World experience in supporting innovation [Svitovyi dosvid pidtrymky innovatsii], Mykolayiv National University named after VO Sukhomlinsky, No.18, P. 36–41.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-11-14

Номер

Розділ

Статті