ПІДПРИЄМНИЦТВО: ПЛАНУВАННЯ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УМОВАХ COVID-19

Автор(и)

  • Ярослава Левченко Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Ukraine
  • Віолета Гераймович Національний університет біоресурсів і природокористування України, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.30977/PPB.2226-8820.2021.27.25

Ключові слова:

державне фінансування, фінансове забезпечення, державна підтримка, реабілітація транспортного сектору, підтримка підприємництва

Анотація

УДК 334; JEL Classification: М21, R42

Анотація. Протягом свого історичного існування, людство стикалося з багатьма кризами, які згодом ставали «старт-апами» для розвитку суспільства в цілому. Таким випробуванням сучасності стала пандемія COVID-19, яка вплинула на всі сфери економіки держав, на звичний спосіб життя, на соціальну та культурну взаємодію. Пандемія також вплинула на діяльність підприємств приватного бізнесу і змусила їх розробляти нові методи ведення бізнесу. З початку 2020 року і до теперішнього часу підприємці відчувають значні труднощі ведення індивідуального бізнесу. Загострення пандемії коронавірусу в 2021 році створило значний вплив на світову економіку та продовжує впливати на всі види діяльності. Спостерігається значне зменшення попиту на споживчі товари. Транспортний сектор також відноситься до найбільш постраждалого, внаслідок зупинки якого збитки для держави колосальні, а для регіонів, часом катастрофічні. Проведення заходів реабілітації є стратегічним вектором. Рядом досліджень висвітлено та доведено вплив підприємництва на розвиток держави в цілому і транспортного підприємництва зокрема. Тому в рамках даного дослідження запропоновано ургентні заходи його державної фінансової підтримки. Методики дослідження. Для досягнення поставленої мети в роботі були використані такі загальнонаукові та спеціальні методи і прийоми дослідження: порівняльний аналіз наукової літератури та інформаційних джерел на основі методів порівняння, систематизації та узагальнення; узагальнення результатів аналізу, логічна генерація висновків, математичне моделювання. Результати. На підставі розгляду проблеми фінансового забезпечення підприємництва, доведено актуальність і необхідність державної підтримки підприємництва з метою реабілітації секторів економіки, що найбільше постраждали від пандемічних викликів COVID-19. Визначено умови віднесення секторів економіки до категорії найбільш постраждалих На підставі показників ризикованості та пріорітетності сектора економіки можливо визначити сектори економіки для розподілу фінансових вливань. Наукова новизна: запропоновано комплексну методику фінансового забезпечення підприємництва в контексті фінансових капіталовкладень з метою реабілітації секторів економіки, що враховує ризикованість та пріорітетність сектора економіки. Практична значущість: Дане дослідження практично цікаво державним органам управління при розподілі коштів за вектором підтримки найбільш постраждалих секторів економіки від пандемічних викликів, а теоретично – дослідникам, що займаються питаннями фінансового забезпечення та державного адміністрування.

Посилання

Puriwat, W., & Tripopsakul, S. (2021). Customer Engagement with Digital Social Responsibility in Social Media: A Case Study of COVID-19 Situation in Thailand. Journal of Asian Finance, Economics and Business, 8(2), 475-483 DOI: https://doi.org/10.13106/jafeb.2021.vol8.no2.0475

Giones, F., Brem, A., Pollack, J. M., Michaelis, T. L., Klyver, K., & Brinckmann, J. (2020). Revising entrepreneurial action in response to exogenous shocks: Considering the COVID-19 pandemic. Journal of Business Venturing Insights, 14, e00186. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jbvi.2020.e00186

Zhan, J. X. (2020). Covid-19 and investment-an UNCTAD research round-up of the international pandemic's effect on FDI flows and policy. Transnational Corporations, 27(1), 1-3. DOI: https://doi.org/10.18356/42625ea1-en

Pymnts.com. Can eCommerce Overcome COVID-19? available at: https://www.pymnts.com/news/retail/2020/can-ecommerceovercome-covid-19-strain/ (last accessed 21.09.2021).

Jebril, N. (2020). World Health Organization declared a pandemic public health menace: A systematic review of the coronavirus disease 2019 "COVID-19", up to 26th March 2020. Available at SSRN 3566298. DOI: https://doi.org/10.37200/IJPR/V24I9/PR290311

Adlah, A., Taghreed, M., Zaabi, Е., & Haton E. (2021). Impact of COVID-19 on Entrepreneurship and Consumer Behaviour: A Case Study in Saudi Arabia, The Journal of Asian Finance, Economics and Business, Volume 8 Issue 5, 201-210, DOI: https://doi.org/10.13106/jafeb.2021.vol8.no5.0201

Report: The impact of road transport sector regulation on the entrepreneurship and economic growth in the European Union. Motor Transport Institute. Warsaw-LinzLyon, February 2020, available at: https://www.mobilelabour.eu/wp-content/uploads/2018/02/The-Impact-of-Regulation-of-the-Road-Transport-Sector-on-Entreperneurship-and-Economic-Growth.pdf (last accessed 21.09.2021).

Report on logistics in the EU and multimodal transport in the new TEN-T corridors, European Parliament, Brussels, 2015/2348 (INI), 13 December 2016, available at: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2016-0384_EN.html (last accessed 21.09.2021).

Levchenko, I., & Britchenko, I. (2021). Estimation of state financial support for non-priority territorial units using the example of bridge construction. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 1(13 (109), 26–34. DOI: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2021.225524

Backward Regions Grant Fund, available at: https://www.indiastat.com/social-and-welfare-schemes-data/27/backward-classes-schemes/27905/backward-regions-grant-fund-brgf/411976/stats.aspx (last accessed 21.09.2021).

Backward Region Grant Fund for all Arunachal districts, available at: https://timesofindia.indiatimes.com/city/guwahati/Backward-Region-Grant-Fund-for-all-Arunachal-districts/articleshow/27236041.cms (last accessed 21.09.2021).

Terlikowski, P., Paska, J., Pawlak, K., Kaliński, J., & Urbanek, D. (2019). Modern financial models of nuclear power plants. Progress in Nuclear Energy, 110, 30–33. DOI: doi:10.1016/j.pnucene.2018.09.010

Muczyński, A. (2020). Financial flow models in municipal housing stock management in Poland. Land Use Policy, 91, 104429. DOI: doi:10.1016/j.landusepol.2019.104429

Snieska, V., & Zykiene, I. (2015). City Attractiveness for Investment: Characteristics and Underlying Factors. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 213, 48–54. DOI: doi:10.1016/j.sbspro.2015.11.402

Akbulaev, N., Aliyev, Y., & Ahmadov, T. (2019). Research models for financing social business: theory and practice. Heliyon, 5(5), e01599. DOI: doi:10.1016/j.heliyon.2019.e01599

Angelis-Dimakis, A., & Dimaki, K. (2016). Identifying Clusters of Regions in the European South, based on their Economic, Social and Environmental Characteristics. REGION, 3(2), 71. DOI: doi:10.18335/region.v3i2.81

Urbancikova N., & Burger P. (2014). Financing Clusters from Public Funds in the European Countries. Journal of Applied Economic Sciences, 9(1 (27)), 148-157. available at: https://www.researchgate.net/publication/262791406_Financing_Clusters_from_Public_Funds_in_the_European_Countries (last accessed 21.09.2021).

Vorkut, T., Volynets, L., Bilonog, O., Sopotsko, O., & Levchenko, I. (2019). The model to optimize deliveries of perishable food products in supply chains. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 5(3 (101)), 43–50. DOI: doi:10.15587/1729-4061.2019.177903

Orlowski, L. T. (2012). Financial crisis and extreme market risks: Evidence from Europe. Review of Financial Economics, 21(3), 120–130. DOI: doi:10.1016/j.rfe.2012.06.006

Impacts of the COVID-19 pandemic on EU industries, available at: https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/662903/IPOL_STU(2021)662903_EN.pdf (last accessed 21.09.2021).

The asymmetric impact of COVID-19 confinement measures on EU labour markets, available at: https://voxeu.org/article/covid-19-lockdown-and-eu-labour-markets (last accessed 21.09.2021).

Baldwin, R and Weder di Mauro, B (eds.) (2020). Mitigating the COVID Economic Crisis: Act Fast and Do Whatever It Takes, CEPR Press. 2020, available at: https://voxeu.org/content/mitigating-covid-economic-crisis-act-fast-and-do-whatever-it-takes (last accessed 21.09.2021).

Capital investment by type of economic activity, available at: http://www.ukrstat.gov.ua/ (last accessed 21.09.2021).

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-11-14

Номер

Розділ

Статті