УТОЧНЕННЯ СУТНОСТІ КАПІТАЛУ

Автор(и)

  • Василь Бабайлов Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Ukraine
  • Ярослава Левченко Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.30977/PPB.2226-8820.2021.27.15

Ключові слова:

капітал, сутність, зміст, вартість, товар, економіка, термін, поняття

Анотація

УДК 330.14; JEL Classification: D24

 

Анотація. Капітал – найважливіше поняття економіки. Однак досі існують різні його трактування. Це значно знижує ефективність економічної діяльності. Вся історія економіки і економічної думки свідчить про те, що економіка спрямована на вирішення різних проблем господарської діяльності. При цьому можно виділити п’ять основних груп проблем: осмислення у Доантичну епоху досвіду усієї господарської діяльності (управління як єдності економіки, інженерії, адміністрації і виробництва); відокремлення, визначення в Античну і Середньовічну епохи основних понять суто економічної діяльності; визначення меркантилістами і фізіократами основного джерела створення багатства (вартості), – торгівлі або сільського господарства; визначення різними школами економіки ролі держави у господарській діяльності; визначення важливих аспектів соціальної економіки. Однак серед них існує одна актуальна проблема, яка й досі притаманна навіть декільком групам економічних проблем – це проблема визначення істиного сенсу капіталу. Вона існує ще з часів Аристотеля. Тому у даному контексті представляє інтерес аналіз останніх досліджень і публікацій щодо вирішення поставленної проблеми. Аналіз останніх досліджень і публікацій свідчить про те,  що досі нема однозначної думки про істинний сенс капіталу. Головна причина цього в тому, що сенс капіталу шукають тільки у частинах, тільки у окремих елементах формули простого (тобто, натурального), або товарного господарства. Тому й досі відсутнє визначення його важливіших аспектів, якими є сутність і зміст, саме які надають 70% поняття. Метою є встановлення сутності і змісту капіталу. Було вирішено такі задачі: встановлено джерела, причини і особливості появи терміну і поняття «Капітал»; оцінено визначення капіталу як вартості; визначено головне джерело капіталу. Методики дослідження. Для досягнення поставленої мети в роботі були використані такі загальнонаукові та спеціальні методи і прийоми дослідження: порівняльний аналіз наукової літератури та інформаційних джерел на основі методів порівняння, систематизації та узагальнення; узагальнення результатів аналізу і логічна генерація висновків. Результати. Встановлені джерела, причини і особливості появи терміну і поняття «Капітал». Зроблена оцінка визначення капіталу як вартості різними поколіннями економістів; встановлено головне джерело визначення сутності і змісту капіталу – формули простого (тобто, натурального) або товарного господарства; визначена сутність капіталу як грошова і товарна вартості тільки в круговороті; визначений зміст капіталу, який включає три елементи в їх тісному зв’язку в перетворенні: грошової вартості у товарну; товарної в нову товарну; нової товарної вартості у нову грошову. Наукова новизна: вперше встановлені сутність і зміст капіталу. Практична значимість: Визначення сутності і змісту капіталу буде сприяти підвищенню розуміння поняття, сенсу капіталу і ефективності практики господарської діяльності.

Посилання

Capital [Kapital], Vikipediya, available at: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB (last accessed 18.09.2021).

Capital [Kapital], Vikipediya, available at: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BB (last accessed 18.09.2021).

Accounting and finance of agro-industrial complex [Oblik i finansy APK], Osvitnii portal, available at: http://magazine.faaf.org.ua/ekonomichna-sutnist-kapitalu.html (last accessed 18.09.2021).

The essence and forms of capital [Sutnist i formy kapitalu], Natsionalna ekonomika Bilorusi, available at: https://epi.cc.ua/suschnost-formyi-kapitala.html (last accessed 18.09.2021).

The essence and forms of capital. Capital cycle. Fixed and working capital, depreciation and amortization [Sutnist ta formy kapitalu. Kruhoobih kapitalu. Osnovnyi ta oborotnyi kapital, znoshennia ta amortyzatsiia], Failovyi arkhiv, available at: https://studfile.net/preview/5782760/page:7/ (last accessed 18.09.2021).

The capital cycle and its functional forms [Kruhovorot kapitalu ta yoho funktsionalni formy], BUKLIB, available at: https://buklib.net/books/28546/ (last accessed 18.09.2021).

Capital [Kapital], Slovnyk, available at: https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BB (last accessed 18.09.2021).

Terminological dictionary [Terminolohichnyi slovnyk], Finmonitoryng, available at: http://finmonitoring.in.ua/wp-content/uploads/2018/12/terminologichnij-slovnik_finmonitoring.pdf (last accessed 18.09.2021).

Political Economy [Politychna ekonomiia], ODESKYI NATsIONALNYI EKONOMIChNYI UNIVERSYTET, available at: http://oneu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/12/np_2014.pdf (last accessed 18.09.2021).

Chrematistics [Khrematystyka], Vikipediya, available at: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0 (last accessed 18.09.2021).

History of economic doctrines [Istoriya ekonomichnikh vchen], Repozytarii Zakhidnoukrainskoho Natsionalnoho Universytetu, available at: http://dspace.wunu.edu.ua/jspui/bitstream/316497/498/1/%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F%20%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC.%20%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C.pdf (last accessed 18.09.2021).

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-11-14

Номер

Розділ

Статті