МОДЕЛЮВАННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ ВПРОВАДЖЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ TPM НА ПІДПРИЄМСТВІ

Автор(и)

  • Олександр Скачков Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «ХАІ», Ukraine
  • Ірина Скачкова Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «ХАІ», Ukraine
  • Ольга Калініна Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «ХАІ», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.30977/PPB.2226-8820.2021.26.122

Ключові слова:

ощадливе виробництво, концепція загального догляду за обладнанням, паспорт процесу, бізнес-процеси, моделювання, візуалізація, ефективність

Анотація

УДК 658.18; JEL Classification: M21  

 

Мета дослідження полягає в розробці рекомендацій щодо моделювання бізнес-процесів впровадження концепції загального догляду за обладнанням на виробничому підприємстві, так як ефективність роботи підприємства залежить від ефективності роботи обладнання, як ключового елемента виробництва. Методика дослідження. Для досягнення поставленої мети у науковій роботі були використані такі загальнонаукові та спеціальні методи і прийоми дослідження: методи узагальнення та абстрагування; методологія “ощадливого виробництва”, методики візуалізації бізнес-процесів, методи моделювання бізнес-процесів за допомогою AllFusion Process Modeler. Результати дослідження. У статті проведений аналіз наукової літератури щодо особливостей методики «ощадливого виробництва». Досліджено особливості концепції  загального догляду за обладнанням (Total Productive Maintenance). Проведено моделювання бізнес-процесів впровадження на виробничому підприємстві концепції TPM. Кожен виділений процес на підприємстві необхідно описати, щоб чітко уявляти порядок його здійснення і можливості оптимізації. Для найбільш детального і повного опису процесу розробки і впровадження концепції ТРМ на виробничому підприємстві було розроблено модель даного процесу на ЕОМ з використанням методології IDEF0 в програмі AllFusion Process Modeler. Процес «Впровадження концепції ТРМ на машинобудівному підприємстві» представлено одним з методів опису за допомогою паспорта процесу. Розроблено детальний алгоритм дій розглянутого процесу. Декомпозиція процесу «Впровадження концепції ТРМ на машинобудівному підприємстві» складається з наступних етапів: створити систему планово-попереджувальних робіт, відпрацювати акти на нове обладнання, організувати робоче місце. Моделювання бізнес-процесів впровадження концепції TPM є досить важливим, бо послідовне і ретельно продумане впровадження системи дозволить реалізувати весь потенціал обладнання та  значно підвищити ефективність його роботи, так як ідеально працююче обладнання, яке ремонтується ще до того, як зламалося, економить час, знижує собівартість і мотивує робітників. Наукова новизна. З метою підвищення ефективності виробничої діяльності машинобудівного підприємства запропоновано моделювання процесу впровадження концепції загального догляду за обладнанням на ЕОМ з використанням методології IDEF0 в програмі AllFusion Process Modeler. Практичне значення отриманих результатів полягає у тому, що впровадження концепції TPM на виробничому підприємстві значно полегшиться за допомогою запропонованої моделі та дозволить вже через рік підвищити якість продукції на 20-25%; скоротити скарги від споживачів; зменшити витрати на технічне обслуговування верстатів на 10-50%; збільшити продуктивність обладнання; скоротити позаплановий ремонт; зменшити час простою; збільшити потужності заводу; знизити собівартість виробництва; зменшити запаси продукції на складах; знизити аварійність на виробництві.

Посилання

Zhang, L. (2013), Kanban-controlled exponential production lines: analysis and design. Journal of Manufacturing Technology Management, Vol. 24, No 3, P. 358−383.

Womack, J. P., Jones, D. T., Roos, D. (1990), The Machine that changed the World: The Story of Lean Production, New York: Harper Collins, 323 p.

Andel, T. (2007), Lean & Six Sigma Traps to Avoid. Material Handling Management, Vol. 62, No 3, P. 23−28.

Andersson, R., Eriksson, H., Torstensson, H. (2006), Similarities and differences between TQM, six sigma and lean. The TQM Magazine, Vol. 18, No 3, P. 282−296.

Gupta, S., Sharma, M., Vijaya, S. (2016), Lean services: a systematic review. International Journal of Productivity and Performance Management, Vol. 65. No 8, P. 1025−1056.

Liker, J. K., Hoseus, M. (2008), Toyota culture : the heart and soul of the Toyota way, McGraw-Hill, New York, 562 p.

Atkinson, P. (2010), Lean is a cultural issue. Management Services, Vol. 54, P. 35−44.

Omelyanenko, T. V., Scherbina, O. V., Barabas, D. O., Vakulenko, A. V. (2009), Lean production: concept, tools, experience: scientific publication [Oschadlive virobnitstvo: kontseptsіya, іnstrumenti, dosvіd : nauk.-prakt. vid.], KNEU, Kyiv, 157 p.

Mironenko, M. A. (2015), Management of lean production: textbook [Menedzhment oschadlivogo virobnitstva: navch. posib.], Porogi, Dnipropetrovsk, 512 p.

Kim, S.-H., Jang, K.-J. (2002), Designing performance analysis and IDEF0 for enterprise modeling in BPR. International Journal of Production Economics, Vol. 76, P. 121−133.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-06-26

Номер

Розділ

Статті