ЗАСТОСУВАННЯ ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНИХ МЕТОДІВ ПРОГНОЗУВАННЯ ЯК ШЛЯХ УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ

Автор(и)

  • Микола Прокопенко Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.30977/PPB.2226-8820.2021.26.109

Ключові слова:

банк, кредит, ефективність кредитування, лінійне програмування, прогнозування, Microsoft Excel

Анотація

УДК 336.71; JEL Classification: Q500

 

Мета дослідження полягає у розробці заходів щодо вдосконалення кредитної діяльності комерційного банку за рахунок використання сучасних методів економіко – математичних досліджень та математичного прогнозування економічних процесів. Методика дослідження. Використано елементи структурного аналізу, економіко-математичну формалізацію, метод коефіцієнтів, регресійне моделювання та лінійне програмування (LP, англ. Linear Programming) − метод досягнення найліпшого результату (найбільший прибуток або найменші збитки) у математичній моделі чиї вимоги представлені через лінійні відношення. Лінійне програмування є особливим випадком математичного програмування (математичної оптимізації). Даний метод було використано з метою вирішення задачі оптимального розміру проценту банківського кредиту в рамках лінійного програмування з метою підвищення ефективності системи банківського кредитування. Результати дослідження. Пошук шляхів удосконалення кредитної діяльності банку в сучасних умовах слід починати з огляду минулого стану цієї проблеми. Загострення проблем у банківській діяльності виявилося в стрімкому зростанні обсягів прострочених кредитів великих банків. Перспективним напрямком удосконалення кредитно-депозитної політики є грамотне керування кредитною діяльністю. Основні вимоги, які повинні бути витримані – це обґрунтованість кредитної системи, тобто в будь-який момент повинна буди можливість розрахунку ймовірного прогнозу за допомогою сучасних математико-статистичних методів. При формуванні кредитно-депозитної політики банк повинен ураховувати основні напрямки вдосконалювання діяльності за рахунок програмних компонентів моделювання кредитної активності. Також обґрунтована можливість використання пакету задач лінійного програмування сумісно з пакетом Microsoft Excel з метою вирішення практичних задач визначення оптимальної величини ставки банківського кредиту. Наукова новизна. Наукова новизна отриманих результатів полягає у вирішенні ряду теоретичних та практичних проблем визначення величини ставки банківського кредиту, а саме: виявлені основні засади підвищення ефективності кредитної діяльності банку за рахунок використання сучасних математичних методів. Запропонована методика визначення величини ставки процента по кредиту за допомогою математичної моделі лінійного програмування реалізованої засобами Microsoft Excel (лінійне програмування). Практичне значення отриманих результатів. Запропоновані для впровадження результати дослідження можуть бути використані в кредитній діяльності банківської сфери національної економіки. Практичним ефектом є максимізація прибутку від раціонального визначення процента по кредиту.

Посилання

Vasyurenko, О. V., Voloxata, К. О. (2016), The Economic analysis of activity of commercial banks [Ekonomichnyi analiz diialnosti komertsiinykh bankiv: navch. posib.], Knowledge, Кyiv, 464 p.

Moroz, А. М. (2015), Bank transactions [Bankivski operatsii], КNЕУ, Kyiv, 608 p.

Kyznecova, L. V. (2008), Role of the bank crediting in the financial providing of development real to the sector of economy of Ukraine [Rol bankivskoho kredytuvannia u finansovomu zabezpechenni rozvytku realnoho sektoru ekonomiky Ukrainy], Economic space, No 20/1, P. 107−115.

Revenchuk, С. К. (2014), Money and credit [Hroshi ta kredyt], Knowledge, Кyiv, 382 p.

Solodilova, К. V., Shafranova, О. V. (2017), Modern state of crediting in Ukraine [Suchasnyi stan kredytuvannia v Ukraini], Young scientist, No 3 (43), P. 844−847

Zhukova, Н. К., Zrajevska, N. V. (2011), Modern market of bank credits condition in Ukraine [Suchasnyi stan rynku bankivskykh kredytiv v Ukraini], Economic magazine, No 5-6, P. 54−55.

Baranovsky, О. І. (2008), Development the banking system of Ukraine: monograph [Rozvytok bankivskoi systemy Ukrainy: monohrafiia], IEP, Kyiv, 584 p.

Baranovsky, О. І. (2009), Financial crises: pre-conditions, consequences and ways of prevention: monograph [Finansovi kryzy: peredumovy, naslidky i shliakhy zapobihannia: monohrafiia], NTEY, Kyiv, 754 p.

Sergeeva, О. S., Tishenko, М. О. (2017), Problems of credit activity of the banking system of Ukraine [Problemy kredytnoi diialnosti bankivskoi systemy Ukrainy], East Europa: economy, business and management, No 3(08), P. 317−321.

Vitlinskiy, V. V. (2016), Analysis, modeling and management of economic risk [Analiz, modeliuvannia ta upravlinnia ekonomichnym ryzykom], КNЕУ, Kyiv, 292 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-06-26

Номер

Розділ

Статті