АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ІННОВАЦІЙНОЇ СФЕРИ В УКРАЇНІ

Автор(и)

  • Інна Осьмірко Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди, Ukraine
  • Наталія Солопун Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.30977/PPB.2226-8820.2021.26.98

Ключові слова:

інновації, інноваційна діяльність, підприємство, індекси інноваційного розвитку, державні інвестиції

Анотація

УДК316.422.44+338; JEL Classification: О 31:32:38      

 

Мета: Метою даної роботи є аналіз стану інноваційного сектора України. Для формування адекватного рішення щодо тих чи інших питань зі здійснення інноваційної діяльності та подальшого впровадження реформаторських заходів необхідно мати базис, який формується на актуальних даних зі вказаної сфери. Методика дослідження: в роботі використано наступні методи наукового дослідження: систематичний та порівняльний аналіз для наукових джерел на основі методів порівняння, систематизації та узагальнення; традиційні логічні прийоми обробки інформації (порівняння; групування; графічний та табличний методи тощо); узагальнення результатів аналізу і логічної генерації висновків. Результати: для подальшої розбудови інноваційної системи країни необхідно здійснювати виважені кроки, які мають бути сформульованими на основі аналітичних даних різного ступеню глибини. Для розуміння позиції України в світі за низкою показників інноваційного розвитку та для отримання обґрунтованих стратегічних рішень щодо інноваційного розвитку як окремого підприємства, так і держави в цілому, розгляд динаміки відповідних показників стає у нагоді. Наукова новизна: Отримано узагальнену інформацію щодо основних показників інноваційної діяльності України та запропоновано заходи щодо активізації цієї діяльності. Необхідно фокусувати пріоритетність державного інвестування саме на науково-технічні вишукування, на фінансування університетських досліджень тощо. Крім того, інноваційний розвиток сьогодні не можливий без дотримання Цілей сталого розвитку. Тому «новітня» енергетика, екологія та громадське здоров’я – це одні з основних напрямків державного інноваційного інвестування. Практична значущість результатів проведеного дослідження полягає у тому, що запропонована узагальнена інформація забезпечує базис для розробки обґрунтованих рішень щодо подальшої інвестиційної діяльності.

Посилання

Yakovlev, A. I. (2018), Analysis of the state of innovation activity in Ukraine and ways to improve [Analiz stanu innovatsiinoi diialnosti v Ukraini ta shliakhy yoho polipshennia], Science and science, No. 2 (100), P. 29−44.

Shmygol, N. M., Sinekaeva, O. D. (2015), Analysis and evaluation of innovation activities in machine-building enterprises [Analiz ta otsinka innovatsiinoi diialnosti na mashynobudivnykh pidpryiemstvakh], Bulletin of Zaporizhia National University, No. 1 (25), P. 41−48.

Lepetyukha, N. V. (2018), Evaluation of innovative activity of industrial enterprises in the regions of Ukraine [Otsiniuvannia innovatsiinoi aktyvnosti promyslovykh pidpryiemstv rehioniv Ukrainy], Global and national economic problems, No. 22, P. 432–436, available at:: http:// global-national.in.ua/archive/22-2018/84.pdf (last accessed 15.04.21).

Pisarenko, T. V., Kvasha, T. K., Rozhkova, L. V., Kovalenko, O. V. (2020), Innovative activity in Ukrainein 2019: scientific and analytical report [Innovatsiina diialnist v Ukraini u 2019 rotsi : naukovo-analitychna dopovid],UkrINTEI, Kyiv, 45 p.

Cornell University, INSEAD, and WIPO (2020), The Global Innovation Index 2020: Who Will Finance Innovation? Ithaca, Fontainebleau, and Geneva, available at: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2020.pdf (last accessed 18.04.21).

Ministry of Economic Development, Trade and Agriculture of Ukraine, available at: https://www.me.gov.ua (last accessed 18.04.21).

European Innovation Scoreboard 2020, available at: https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/innovation/scoreboards_en (last accessed 19.04.21).

State Statistics Committee of Ukraine, available at: http: //www.ukrstat.gov.ua/ (last accessed 20.04.21).

Kwak, S. A. (2020), Economic mechanism of stimulation of innovative activity of Ukraine industrial enterprises [Ekonomichnyi mekhanizm stymuliuvannia innovatsiinoi diialnosti promyslovykh pidpryiemstv Ukrainy : dis. ... kand. ekon. nauk], Lviv, 285 p., available at: https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/09/dis_kvak.pdf (last accessed 21.04.21).

Sub-regional Innovation Policy Outlook 2020: Eastern Europe and the South Caucasus, available at: https://unece.org/sites/default/files/2021-03/IPO_2020.pdf (last accessed 21.04.21).

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-06-26

Номер

Розділ

Статті