АНАЛІЗ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА: АКТУАЛЬНІ АСПЕКТИ ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ

Автор(и)

  • Валентина Нестеренко Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Ukraine
  • Владислава Сідельнікова Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.30977/PPB.2226-8820.2021.26.89

Ключові слова:

аналіз, маркетингова діяльність, ефективність, алгоритм, підприємство

Анотація

УДК 658.8; JEL Classification: M 31

 

Мета. Визначення критеріїв прийняття рішення про ефективність маркетингової діяльності підприємства та розробка алгоритму проведення аналізу ефективності маркетингової діяльності підприємства. Методика дослідження. В ході дослідження використовувалися методи аналізу і синтезу, метод логічного аналізу. Інформаційними ресурсами дослідження є спеціалізовані наукові видання і матеріали періодичних видань. Результати. Проблема забезпечення найвищого рівня ефективності маркетингової діяльності і усіх видів витрат на неї в сучасних умовах вимагає ґрунтовного дослідження. Одним з елементів вирішення проблеми може стати побудова дієвої системи аналізу маркетингової діяльності підприємства. У існуючих дослідженнях відстежується загальний підхід до визначення ефективності маркетингової діяльності підприємства через порівняння ефекту і витрат. Під ефектами або результатами маркетингової діяльності найчастіше розуміють наступні: збільшення обсягів попиту на продукцію, збільшення обсягів реалізації продукції, збільшення доходу від реалізації продукції, збільшення ступеню задоволеності потреб споживачів, збільшення частки ринку, збільшення рівня лояльності споживачів до підприємства, тощо. До складу витрати на маркетингову діяльність відносять: витрати на збут та рекламу, витрати на дослідження ринків та розробку нових видів продукції, витрати на формування структури випуску продукції за асортиментними групами, витрати на утримання маркетингового відділу, витрати на формування цінової політики підприємства, тощо. Ефективність маркетингової діяльності слід аналізувати у короткостроковій та довгостроковій перспективі: в короткостроковій перспективі її головним ефектом є збільшення доходу від реалізації існуючих видів продукції; в довгостроковій перспективі висновки слід робити на основі обсягів реалізації відповідно до зміни потреб та лояльності споживачів та відповідності розробленої структури асортименту продукції підприємства цим зміненим вимогам ринку. Виходячи з існуючої ринкової ситуації, алгоритм реалізації аналізу ефективності маркетингової діяльності має носити ознаки експрес-аналізу, що дозволить швидко робити висновки та реагувати на ситуацію без залучення значних обсягів додаткових коштів на реалізацію самої процедури аналізу. Алгоритм має включати такі етапи: визначення переліку показників та критеріїв оцінювання, встановлення нормативного значення показників оцінювання, розрахунок показників оцінювання, аналіз отриманих показників та визначення резервів їх поліпшення, розробка заходів по засвоєнню визначених резервів. Наукова новизна. Уточнено критерій прийняття рішення про ефективність маркетингової діяльності підприємства у короткостроковій та довгостроковій перспективах. Запропоновано алгоритм експрес-аналізу ефективності маркетингової діяльності підприємства. Практична значущість. Запропоновані висновки можуть бути використані дослідниками, власниками та керівниками підприємств при побудові ефективної системи аналізу маркетингової діяльності.

Посилання

Abramovych, I. A., Volovyk, D. V. (2020), Marketing activities of the enterprise and control over its implementation [Marketynhova diialnist pidpryiemstva ta kontrol za yii realizatsiieiu], Agrosvit, No.10, P. 52–56.

Volkova, M. V. (2017), Directions for improving the marketing activities of the enterprise [Napriamy vdoskonalennia marketynhovoi diialnosti pidpryiemstva], Economics and business management. Global and national economic problems, No.16, P. 281–286.

Huzenko, G. M. (2017), Management and improvement of marketing activities at the enterprise [Upravlinnia ta vdoskonalennia marketynhovoi diialnosti na pidpryiemstvi], No.12, P. 227–234.

Zerniuk, O. V., Kiiko, A. V. (2017), Problems and features of marketing management in unstable market conditions [Problemy ta osoblyvosti upravlinnia marketynhovoiu diialnistiu v nestabilnykh rynkovykh umovakh], Economy and society, No.17, P. 468–473.

Kalyshenko, V. N. (2017), The effectiveness of marketing activities and the possibility of its assessment [Effektivnost marketingovoy deyatelnosti i vozmozhnosti ee otsenki], Economy and management of the national economy. Economic Sciences, No. 2(147), P. 55−59.

Kulyniak, I. Ya., Bazarko, S. V. (2017), Evaluating and improving the efficiency of marketing activities of enterprises. [Otsiniuvannia ta pidvyshchennia efektyvnosti marketynhovoi diialnosti pidpryiemstv], Scientific Bulletin of Mukachevo State University. Economics series, No. 2(8), P. 94−100.

Konopliannykova, M. A. (2017), Marketing management: concepts, principles, approaches [Upravlinnia marketynhovoiu diialnistiu: poniattia, pryntsypy, pidkhody], Global and national economic problems, No. 17, P. 332–336.

Khoroshun, V. V., Kachurovskyi, D. V. (2017), A systematic approach to assessing the effectiveness of marketing decisions in modern conditions of the enterprise [Systemnyi pidkhid do otsinky efektyvnosti pryiniattia marketynhovykh rishen u suchasnykh umovakh diialnosti pidpryiemstva], Scientific Bulletin of Uzhhorod State University, No. 12, P.2, P. 144−148.

Rzaiev, G. I., Korolchuk, I. I. (2019), Management of marketing activities of the enterprise and directions of its improvement [Upravlinnia marketynhovoiu diialnistiu pidpryiemstva ta napriamky yii udoskonalennia], Economic sciences, No.5, P. 195–198.

Herasymiak, N. V., Kovalchuk, O. V., Datsenko, V. V. (2018), Methodical approach to evaluating the effectiveness of marketing support of the enterprise. [Metodychnyi pidkhid do otsiniuvannia efektyvnosti marketynhovoho zabezpechennia diialnosti pidpryiemstva], Economy and society, No.19, P. 331−336.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-06-26

Номер

Розділ

Статті