АКТУАЛЬНІ АСПЕКТИ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Автор(и)

  • Валентина Нестеренко Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Ukraine
  • Інна Осьмірко Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди, Ukraine
  • Тетяна Синиця

DOI:

https://doi.org/10.30977/PPB.2226-8820.2021.26.79

Ключові слова:

фінансово-економічна діяльність підприємства, аналіз, ефективність, фактори впливу, показники оцінювання

Анотація

УДК 658.15; JEL Classification: M 40

 

Мета. Формування підходу до аналізу ефективності фінансово-економічної діяльності підприємства на основі визначення факторів впливу та відповідних груп аналітичних показників. Методика дослідження. В ході дослідження використовувалися методи аналізу і синтезу, метод логічного аналізу. Інформаційними ресурсами дослідження є наукові видання і матеріали періодичних видань. Результати. Аналізуючи погляди дослідників на визначення сутності фінансової діяльності підприємства, можна виокремити наступні погляди: це діяльність підприємства, спрямована на формування і розподіл фінансових ресурсів; діяльність з фінансового посередництва; діяльність з організації використання фінансових інструментів в умовах підприємства; діяльність по забезпеченню підприємства фінансовими ресурсами; діяльність по мобілізації фінансових ресурсів підприємства задля досягнення визначених власником цілей економічного розвитку підприємства, тощо. Відповідно до сутності фінансово-економічної діяльність підприємства всі фактори впливу на неї можна розділити на наступні види: внутрішні - організаційно-правова форма підприємства, рівень забезпечення сировиною, ефективність системи управління підприємством, ефективність управління ресурсами підприємства, стан матеріально-технічного забезпечення діяльності підприємства, технологічний рівень виробництва, та зовнішні - загально ринкова кон’юнктура, соціально-політичні фактори, природі фактори, вплив податкової системи, рівень інвестиційної привабливості галузі, фінансово-кредитна політика держави. Відповідно до факторів впливу, перелік показників, за допомогою яких має реалізовуватися процес аналізу ефективності фінансово-економічної діяльності підприємства має бути наступним: показники ефективності використання основних засобів: фондовіддача, фондомісткість, фондорентабельність; показники ефективності використання матеріальних ресурсів: рентабельність продажів, рентабельність продукції, рентабельність операційної діяльності, рентабельність активів, рентабельність власного капіталу, рентабельність інвестицій; показники ефективності використання трудових ресурсів: продуктивність праці, трудомісткість продукції, виробіток; показники ефективності використання фінансових ресурсів: показники ділової активності, показники фінансової стійкості, показники ліквідності, показники фінансової рентабельності. Наукова новизна. Сформовано узагальнений підхід до аналізу ефективності фінансово-економічної діяльності підприємства відповідно до факторів впливу на неї та обґрунтовано перелік показників її оцінювання. Практична значущість. Запропоновані висновки можуть бути використані дослідниками, власниками та керівниками підприємств при формуванні ефективної системи аналізу господарської діяльності підприємства.

Посилання

Humeniuk, M. M., Strilak, Yu. V. (2017), Financial and economic mechanism for ensuring the efficiency of the enterprise: theoretical and methodological aspect [Finansovo-ekonomichnyi mekhanizm zabezpechennia efektyvnosti funktsionuvannia pidpryiemstva: teoretyko-metodolohichnyi aspekt], Black Sea Economic Studies, No. 22, P.91–95.

Knyshek, O. O., Tarasenko, Yu. O. (2018), Financial analysis of the enterprise in conditions of economic instability [Finansovyi analiz diialnosti pidpryiemstva v umovakh ekonomichnoi nestabilnosti], Economic space, No. 139, P. 171–181.

Nosyriev, O. O. (2016), Influence of external factors on financial results of machine-building enterprises of Ukraine [Vplyv zovnishnikh fa, ktoriv na finansovi rezultaty mashynobudivnykh pidpryiemstv Ukrainy], Scientific Bulletin of Uzhhorod National University, No.10, P. 47–51.

Piletska, S. T. (2016), Assessment of the financial and economic condition of the enterprise in the crisis management system [Otsinka finansovo-ekonomichnoho stanu pidpryiemstva v systemi antykryzovoho upravlinnia], Economic analysis, No. 2, P. 139–145.

Firman, N. Ya., Vashkiv, O. P. (2019), The economic essence of the financial result of the enterprise [Ekonomichna sutnist finansovoho rezultatu pidpryiemstva], Economics and business management, No. 5, P. 162–168.

Khadzhynova, O. V., Kuriatnyk, M. S. (2018), Theoretical aspects of ensuring financial and economic security of Ukrainian enterprises [Teoretychni aspekty zabezpechennia finansovo-ekonomichnoi bezpeky pidpryiemstv Ukrainy], No. 18, P. 120–126.

Khalatur, S. M., Kubasova, Ye. M. (2017), Features of financial activity of agricultural enterprises [Osoblyvosti finansovoi diialnosti pidpryiemstv silskohospodarskoi haluzi], Economy and state, No. 8, P. 53–56.

Hryhorash, O. V., Teroshyna, Yu. O. (2017), Efficiency of financial and economic activity of Ukrainian enterprises [Efektyvnist finansovo-hospodarskoi diialnosti pidpryiemstv Ukrainy], Biznes inform, Kharkiv, No. 11, P. 221−226.

Hryhorash, O. V., Bulyhina, D. O. (2018), Factors for improving the efficiency of enterprises [Faktory pidvyshchennia efektyvnosti diialnosti pidpryiemstv], Priazovsky Economic Bulletin, No. 6(11), P. 154−158.

Stepanenko, O. I. (2016), Analytical assessment of the effectiveness of financial and economic activities of the enterprise [Analitychna otsinka efektyvnosti finansovo-hospodarskoi diialnosti pidpryiemstva], Bulletin of ONU named after I.I. Mechnykova, No. 3, V. 21, P. 206−212.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-06-26

Номер

Розділ

Статті